La proposta de Zona de Baixes Emissions en 1 minut

Autor: Miquel Ortega Font: contaminacio.net

22/11/2019 - 12:00

Miquel Ortega és físic i doctor en ciències ambientals, amb el suport de la Fundació ENT, analitza tot el que té a veure amb la contaminació al web contaminacio.net. Aquí un breu resum de la ZBE, amb informació rigososa i de qualitat.

Els governs dels Ajuntaments afectats, l’AMB i la Generalitat de Catalunya han presentat la proposta d’Ordenança de Zones de Baixes Emissions que ara ha de ser aprovada als corresponents plenaris per començar-se aplicar l’1 de gener de 2020. El text el podeu trobar aquí, i una explicació del procés d’aprovació aquí. La nota de premsa amb tots els detalls aquí.

A continuació us presento les dades que em semblen més rellevants.

 

Resultats que s’esperen assolir

 • Disminució d’un 15% a les emissions de NO2
 • Reducció d’un 6% a les emissions de CO2
 • 50.000 vehicles sense etiqueta deixaran de circular
 • Reducció en 94 morts prematures associades a la reducció als nivells de contaminació de PM2.5
 • Reducció en 266 les morts prematures associades a la reducció als nivells de contaminació de NO2
 • Reducció en 66 les admissions hospitalàries associades a la reducció als nivells de contaminació de PM2.5
 • Reducció en 116 les admissions hospitalàries associades a la reducció als nivells de contaminació de NO2
 • S’estima un estalvi en costos hospitalaris de 224.000 € per la reducció dels nivells de contaminació de PM2,5 i 394.000€ per la reducció de NO2
 • S’estima un benefici econòmic per a la societat de 20,6 M€ en el cas del PM2,5 i 57 M€ en el cas de NO2

 

Àmbit territorial

95 km2, correspon als límits territorials establerts dins la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral, i engloba els municipis de Barcelona (a excepció de la Zona Franca – Industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), L’Hospitalet de Llobregat i parts dels municipis limítrofs amb les rondes: Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.

 

A quins vehicles i quan s’estableixen restriccions de trànsit?

A partir de l’1 de gener de 2020:

 • Turismes sense distintiu ambiental de la DGT (gasolina anteriors a Euro3 i dièsels anteriors a Euro4)
 • Motocicletes, ciclomotors i quadricicles lleugers sense distintiu ambiental de la DGT

A partir de l’1 de gener de 2021:

 • Les furgonetes, camions i vehicles de transport col·lectiu (autobusos i autocars) sense distintiu ambiental de la DGT.

Tot i la prohibició els turismes, motos i motocicletes afectats sense etiqueta podran circular un màxim de 10 dies l’any previ registre a un registres específic creat per l’AMB.

 

Horaris

 • Les restriccions de trànsit s’apliquen de dilluns a divendres laborables, de 7 a 20 h. Durant la nit, caps de setmana i festius, la circulació no estarà restringida.

 

Excepcions

 • Vehicles de persones amb mobilitat reduïda.
 • Serveis d’emergències (policia, bombers, ambulàncies).
 • Serveis essencials (mèdic, funerari).

Aquests vehicles també s’han d’apuntar al registre de vehicles.

 

Taxes associades al registre de vehicles

Per ser beneficiari de qualsevol de les excepcions anteriors cal registrar el vehicle. Al quadre següent es mostren els costos de la taxa. Més informació aquí.

Més detall aquí

Font: http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/l-amb-aprova-al-consell-metropolita-les-ordenances-fiscals-de-cara-al-2020/8383362/11696

 

Més informació relacionada amb la Zona de Baixes Emissions en aquest web

Aquí podeu trobar més informació sobre l’efecte de substitució dels vehicles sense etiqueta sobre la contaminació local i sobre el canvi climàtic. Alguns titulars:

 • La substitució d’un vehicle sense etiqueta “tipus-mitjà” per un vehicle nou -del 2017- “tipus” , suposa una reducció entorn de 75% de les emissions de NO2 per kilòmetre recorregut.
 • Pel cas de les partícules la reducció per km esperada serà a l’entorn del 50%.
 • Amb el parc actual el ritme òptim de renovació dels vehicles des del punt de vista de les emissions de CO2, tenint en compte tot el cicle de vida, és d’uns 15-20 anys. Una renovació en un termini inferior a 15 anys només estaria justificada des del punt de vista de la lluita contra el canvi climàtic si hi ha una millora molt important d’eficiència a la fase d’ús, com és el cas d’una substitució per vehicles elèctrics en països on l’energia elèctrica es produeix en bona part de fonts renovables .

Si teniu dubtes sobre la qualitat de l’etiquetatge podeu trobar informació aquí. Alguns titulars:

 • Els turismes sense etiqueta efectivament són els més contaminants (tenint en compte ambdós contaminants), i per tant té sentit ambiental començar les restriccions de trànsit per aquest segment.
 • Els turismes dièsel amb etiqueta groga són clarament més contaminants en NOx que els benzina amb la mateixa etiqueta, i per tant tindria sentit segmentar aquest grup en dos subgrups, passant a ser els dièsel amb etiqueta groga (es a dir euro 4 i 5) els següents a la cua de restriccions complementàries, si aquestes són necessàries.
 • Els dièsels euro 6 circulants (tot i tenir etiqueta verda) encara contaminen més que els benzina euro 4, 5 i 6, especialment en NOx

Si vols saber si la proposta és o no és tímida en termes de flota afectada pots trobar informació aquí.

I aquí d’alguns antecedents històrics de la Zona de Baixes Emissions a Barcelona!


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Notícia

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’Informe anual de qualitat de l’aire a Barcelona per l’any 2022.

Notícia

Les ZBE són àrees on es restringeix l'accés i la circulació dels vehicles més contaminants, segons l'etiqueta o distintiu ambiental de cada vehicle, i també depenent dels fenòmens meteorològics que puguin afectar o empitjorar les condicions de qualitat de l'aire. 

Article
Una exposició que visualitza la contaminació acústica de Barcelona

Estudiants del Màster en Data Design de l'Escola Elisava mostren a l'exposició 'shhh...' el seu projecte del mateix nom, que s'estructura al voltant de dades inèdites sobre el conflicte de la contaminació acústica a Barcelona.

Butlletí