La qualitat de l'aire a Barcelona, carrer per carrer

16/10/2023 - 17:30

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’Informe anual de qualitat de l’aire a Barcelona per l’any 2022.

El document concreta els nivells de contaminació de l’aire a la ciutat i calcula l’exposició de la població i de les escoles. A partir d’aquesta avaluació, se n’estima l’impacte sobre la salut i el cost econòmic associat. D’altra banda, per primera vegada inclou fitxes de districte i el mapa carrer per carrer dels nivells de contaminació durant l’any 2022 i els anys anteriors.

Tal com descriu l’informe, l’any 2022 els nivells de contaminació han augmentat respecte als anys 2020 i 2021 per la recuperació de la normalitat després de les mesures de contenció per la COVID-19 que van fer reduir-los. En el cas de les partícules s’han recuperat els nivells prepandèmia, mentre que l’NO2 es manté amb nivells inferiors als prepandèmia i amb una tendència decreixent durant l’última dècada.

Partícules i òxids de nitrogen estan molt per sobre del valor guia de protecció de la salut definit per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

El 2022, els nivells anuals de l’NO2, PM10 i PM2,5 es mantenen a totes les estacions de mesura per sota dels nivells màxims legals, excepte l’NO2 a l’estació de l’Eixample que supera el valor límit legal (40 µg/m3 ) amb una concentració de 42 µg/m3 de mitjana anual. La mitjana d’exposició de la població a la ciutat durant el 2022 va ser de 15 µg/m3 per les partícules PM2,5 i de 31 µg/m3 per l’NO2, uns valors que tripliquen el valor guia de protecció de la salut establerts per l’OMS. El districte de l’Eixample continua tenint els nivells d’exposició a l’NO2 més elevats de la ciutat, amb una exposició mitjana que supera el límit legal de 40 µg/m3 .

Pel que fa a l’exposició a les escoles, en el 9% es va superar el límit legal d’NO2.

 

Mapes carrer per carrer

A la figura es mostra el mapa dels nivells anuals de contaminació de NO2 per trams de carrer de la ciutat (2022). Aquest mapa d’alta resolució de la contaminació es calcula a partir del model d’immissions de l’Ajuntament de Barcelona i els resultats de les mesures ambientals de la xarxa de vigilància i les avaluacions complementàries realitzades durant l’any amb les unitats mòbils de control atmosfèric i els difusors passius de NO2.

Durant l’any 2022 es detecta un repunt dels nivells a tots els carrers de la ciutat respecte al mapa del 2021, tot i que els nivells més elevats es mantenen en la zona del centre de la ciutat, les principals vies d’accés motoritzat a la ciutat i les rondes.

Els trams lineals de carrers amb superació del valor límit legal (40 µg/m3 ) s’incrementen fins al 12%, quan el 2021 se superava en el 6% dels trams lineals de carrers de la ciutat. Així mateix, s’estima que cap tram de carrer de la ciutat compleix el valor guia anual de l’OMS (10 µg/m3 ).

 

 

Un problema de salut pública de primera magnitud

L’exposició a llarg termini als nivells de contaminació del 2022 s’estima que provocaria 1.500 morts, 900 casos nous d’asma infantil i 130 casos nous de càncer de pulmó cada any a la ciutat.  El cost social d’aquesta mortalitat anual s’estima en 1.041 milions d’euros (l’1,2% del PIB de la ciutat i 635 euros per càpita). El cost sanitari d’aquests casos de malaltia anuals s’estima en 5,6 milions d’euros. Aquesta mortalitat atribuïble és un 25% superior a l’estimada pels nivells de contaminació dels anys 2020-2021 i un 21% inferior a l’estimada pels nivells de contaminació dels anys 2018-2019. La qualitat de l’aire durant el 2022 a la ciutat mostra una millora dels nivells d’NO2 respecte als anys previs a la pandèmia. Tot i així, l’exposició actual a PM2,5 i NO2 triplica el valor guia de protecció de la salut, el que perjudica greument la salut de la ciutadania. És urgent establir mesures més contundents per reduir la contaminació de l’aire i protegir la salut de la població.

En aquest sentit, l’informe conclou que la contaminació de l’aire continua essent un problema de salut pública de primera magnitud i que cal continuar implementant accions per millorar la qualitat de l’aire a la ciutat.

 


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Des del febrer del 2023 a Barcelona ja circulen més turismes amb etiqueta ECO, un 24,7%, que amb etiqueta B (groga), un 18,1%. La Zona de Baixes Emissions (ZBE) Rondes de Barcelona ha permès consolidar una tendència que situa el parc de vehicles nets en màxims històrics. La resta de turismes mantenen uns percentatges estables, amb un 52% de vehicles amb etiqueta verda i al voltant d'un 1,2% sense etiqueta

Notícia

Com a mesura prèvia per recollir dades actualitzades, s’instal·laran 8 nous sonòmetres que se sumen als 30 actius i es convocarà la Taula de Soroll del districte

Entrevista
Jaume Targa és director de la consultora 4sfera Innova.

Ens explica, durant la conversa amb Sostenible.cat, com la majoria de ciutats de Catalunya i Espanya superen els llindars de contaminació ambientals fixats per les directives europees.

Butlletí