El Punt d'Assessorament Energètic de Tarragona vetllarà perquè es garanteixin tots els drets de les persones en situació de vulnerabilitat energètica

12/01/2022 - 12:56

L’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona posarà en marxa el proper mes de gener el Punt d’Assessorament Energètic de la ciutat. Aquest Punt té per objecte la prestació d’un servei especialitzat d’assessorament i suport en matèria de pobresa energètica i de garantia de dret als subministraments bàsics d’aigua, llum i gas.  

Així ho ha presentat en roda de premsa la consellera de Serveis Socials de l’Ajuntament i presidenta de l’IMSST, Inés Solé, qui ha explicat que “davant l'augment substancial de la pobresa energètica, que ha afectat durant aquest 2021 més de 600 famílies tarragonines que no poden fer front a les factures de llum, aigua i gas; dins l’estratègia per donar suport a la defensa dels drets energètics dels ciutadans i ciutadanes, especialment els més vulnerables, cal articular mecanismes de ciutat per donar cobertura, i des de l’IMSST, donem un pas important endavant amb aquest servei, per no deixar ningú enrere".

Solé ha manifestat que “cal cobrir les necessitats bàsiques de la població i, en especial, dels sectors més vulnerables de Catalunya, que s’han deteriorat per culpa de les pressions de les polítiques d’austeritat dels darrers anys, que han prioritzat el pagament del deute i el manteniment dels privilegis a les elits empresarials, les grans fortunes i patrimonis”.

La Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, insta els ens locals, a través dels seus servies socials a intervenir per tal que les famílies en risc d’exclusió residencial puguin seguir mantenint el subministraments bàsics. A Tarragona, fins ara, han estat les diferents seus de Serveis Socials les quals han atès les necessitats de les famílies afectades, mitjançant una valoració social dels professionals tot tramitant un ajut d’urgència social per fer front al pagament dels subministraments, o bé elaborant els informes de risc d’exclusió residencial (IRER), per evitar talls en els subministraments. A partir del mes de gener, aquest paper es durà a terme des del nou Punt d’Assessorament Energètic de la ciutat (PAE), que serà l'encarregat d'intervenir en les situacions de vulnerabilitat energètica detectades i derivades pels Equips Bàsics d’Atenció Primària (EBAS) de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Tarragona.

 

Funcionament del PAE

El servei va adreçat a tota la ciutadania del municipi de Tarragona, i especialment a totes persones i famílies usuàries dels Serveis Socials que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i /o energètica i que són ateses pels EBAS de les diferents zones. L’accés vindrà determinat per les derivacions que facin els professionals de les EBAS.

A banda de vetllar perquè es garanteixin els drets de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat energètica establerts en la legislació vigent, un altre dels objectius del PAE és el treball en la promoció de l’estalvi energètic i l’eficiència, així com l’ús responsable de l’energia

L’equip de treball del PAE estarà format per un agent energètic i un agent social que realitzaran funcions d’informar, orientar i assessorar a les persones usuàries; acompanyar, si és convenient, en la gestió de tràmits amb les companyies; recollir dades sobre els costums i els hàbits energètics a la llar; realitzar una avaluació de l’impacte dels casos atesos i, per últim, millorar i adaptar el protocol d’intervenció en funció de les necessitats del territori. 

El tipus d’intervencions que realitzarà el PAE seran, en primer terme, atencions individualitzades. En  aquells casos que es valori, una vegada realitzat el diagnòstic inicial, es farà la intervenció a la llar. Un altre àmbit d’actuació seran les intervencions grupals obertes a tota la ciutadania per informar, assessorar i capacitar a nivell grupal sobre temes energètics; i també les intervencions comunitàries que es considerin adients per a la ciutat; i finalment, la gestió d’informes de vulnerabilitat.


 

Municipis: 
TarragonèsTarragona

Relacionats

Article

El projecte Energia Solar per Tothom educa i apodera famílies en situació d'exclusió social en l'autogestió del consum elèctric. Després d'implementar-se amb èxit a la comarca d'Osona, el projecte vol ara expandir-se per tota Catalunya.

 
Article

L’Ajuntament de Mollet del Vallès continua amb el seu compromís amb l’energia solar fotovoltaica i crearà 8 grans centres de producció fotovoltaica ubicats a les cobertes d’edificis municipals que també donaran cobertura al seu voltant en un radi de 500 metres. El cost total del projecte és d’1,2 milions d’euros i podria optar a una subvenció del 90% per part de la Diputació de Barcelona. Així, tots els equipaments municipals funcionaran amb energia solar.

Article

 

Les plaques fotovoltaiques que s’instal·laran a la coberta de la pista poliesportiva Remigio Herrero serviran energia a famílies necessitades que es constitueixin en comunitat

Butlletí