Consells pràctics sobre prevenció i gestió dels residus domèstics durant la situació originada pel COVID19

Font: Agència de Residus de Catalunya

02/04/2020 - 16:37

Consells pràctics de l’Agència de Residus de Catalunya sobre prevenció i gestió dels residus domèstics durant la situació originada per la COVID-19

En la situació en la què ens trobem com a conseqüència del COVID-19, convé que la ciutadania tingui present alguns consells pràctics per a prevenir i gestionar els residus domiciliaris durant el confinament:

 • Cal continuar posant especial atenció a les activitats de prevenció i consum responsable de forma que es minimitzi la generació de residus. En particular, convé organitzar les compres sense acumular més del necessari, ja que l’abastiment bàsic està garantit. Recomanem triar els productes procurant reduir envasos i embolcalls, així com portar el cabàs, el carretó o bosses reutilitzables per fer les compres. Sempre que es pugui, recomanem reparar a casa els productes avariats o guardar-los per a reparar-los més endavant. I ara més que mai, cal evitar el consum compulsiu i innecessari.
   
 • Evitar el malbaratament alimentari, sense comprar més aliments dels necessaris, per evitar que una part es faci malbé i s’acabi malbaratant, fent una bona planificació dels menús, endreçant bé el rebost i la nevera, vigilant les dates de caducitat i de consum preferent, fent racions a mida, conservant el menjar sobrant i fent receptes variades per aprofitar tots els aliments.
   
 • Guardar a casa els residus valoritzables susceptibles de portar a les deixalleries o altres sistemes de recollida selectiva com ara els residus voluminosos, RAES o poda, per tal de gestionar-los adequadament una vegada es restableixin els serveis, atès que molts d’aquests, com ara el servei de deixalleria (incloent deixalleria mòbil i minideixalleria) o la recollida de voluminosos i trastos vells estan aturats temporalment.
   
 • Emmagatzemar la roba de la que us voleu desprendre a casa, per no sobrecarregar els contenidors de residus tèxtils, i donat que en aquests moments les botigues de roba de segona mà estan tancades.
   
 • Només s’han de portar els residus de medicaments al Punt SIGRE en el cas que hagi d'acudir de forma imprescindible a la farmàcia. En cas contrari, es recomana quedar-se a casa i guardar els residus de medicaments fins que finalitzi l'estat d'alarma.
   
 • Gestionar les mascaretes, els guants, les tovalloletes i qualsevol altre residu similar, dins una bossa de plàstic perfectament tancada, com a Fracció RESTA; en cap cas es poden llençar aquests residus al vàter.
   
 • Recordar la importància de maximitzar la separació en origen i recollida selectiva de les diferents fraccions (orgànica, paper/cartró, vidre i envasos lleugers). Posteriorment, cal dipositar-les en els corresponents contenidors, en els cubells de recollida porta a porta o a través del sistema que estigui establert per l’ens local, únicament els residus corresponents a aquestes fraccions, considerant les següents recomanacions:
   
  • En sistemes de recollida amb contenidors al carrer, dipositar les bosses ben tancades dins dels contenidors en el cas que els residus es dipositin en bosses (no és necessari per fraccions com el vidre o el paper), i no deixar cap residu fora dels mateixos, per evitar possibles focus de propagació del virus, facilitar les tasques de neteja i desinfecció i evitar la necessitat d’una manipulació manual per part del personal del servei de recollida.
    
  • En els sistemes de recollida porta a porta, extremar el compliment dels dies i horaris de recollida, seguint les recomanacions dels ens locals titulars del servei, que poden haver-se ajustat donada la situació actual. És important evitar la presència innecessària de bosses al carrer, recollir els cubells o bujols porta a porta buits amb celeritat i netejar els cubells i bujols després de cada ús.
    
  • En qualsevol cas, minimitzar l'ús de les àrees d'emergència o àrees tancades de capacitat limitada. Si s’han d’utilitzar, és recomanable utilitzar mesures d’autoprotecció com mascareta i guants.

Com a recomanació general, cal extremar la neteja, no deixar residus al carrer, ni tan sols dins de bosses o cubells, excepte en el temps que sigui estrictament necessari pel sistema de recollida i seguir les indicacions i recomanacions que des dels ens locals es fan arribar a la ciutadania.

Recordar rentar-se les mans abans i després de fer el lliurament dels residus en el sistema que correspongui.

Nota: Per a la gestió de residus de domicilis amb pacients amb COVID-19 veure la Instrucció del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per als domicilis sobre gestió de residus domèstics i COVID-19.


 

Categories: 
Etiquetes: 

Relacionats

Article

La Mancomunitat Penedès-Garraf inicia una campanya per abordar la problemàtica del residu tèxtil als municipis del territori. Amb la campanya "Està de Moda", es busca informar i conscienciar sobre la importància de reduir, reutilitzar i reciclar les peces de roba per mitigar l'impacte ambiental.

Article

Maresme Circular publica un manual per ajudar als restaurants i menjadors escolars a prevenir el malbaratament alimentari

Article

El tema del concurs és “OBJECTIU ZERO RESIDUS. REDUÏM, RECICLEM, REUTILITZEM”.

Butlletí