Zona de baixes emissions permanent: millorar la salut i l’aire de la ciutat

30/11/2019 - 08:00

La contaminació atmosfèrica a Barcelona afecta diàriament la salut de tota la població, tot i que no de la mateixa manera. Els infants, la gent gran, les dones embarassades i les persones amb problemes crònics de salut —com asma o malalties del cor o dels pulmons— són els col·lectius més vulnerables als efectes nocius dels contaminants.

L’impacte en la salut d’una exposició prolongada a la contaminació és superior a l’impacte que pot provocar un episodi de contaminació per NO2 o PM10. Per reduir els contaminants, a més del protocol d’emergència per contaminació que s’activa quan els nivells de NO2 o PM10 superen el valor límit estipulat, a partir del gener del 2020 una ordenança municipal regularà la zona de baixes emissions permanent.

Segons l’informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el 2018 la contaminació de l’aire va provocar 351 morts prematures. Els vehicles motoritzats generen el contaminant principal de la ciutat, el diòxid de nitrogen (NO2), i el 48% de la població de la ciutat hi està exposada habitualment en uns valors superiors als recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

 

Quins són els col·lectius de risc?

Hi ha grups de població especialment vulnerables als efectes de la contaminació: infants de menys de sis anys, gent gran, adults amb problemes cardíacs o respiratoris o dones embarassades. Aquests col·lectius són els usuaris principals del transport públic i, per tant, són els que contaminen menys, però són els que més pateixen els efectes de la pol·lució dels vehicles privats més contaminants. En el cas de les dones embarassades, la contaminació també afecta la gestació i el desenvolupament del fetus.

 

Com són les partícules que respirem?

El trànsit emet fins al 60% dels gasos de diòxid de nitrogen (NO2) que inhalem en respirar. Segons la mida, s’endinsen més o menys en el sistema respiratori. Les partícules més fines són les més perilloses per a la salut, perquè penetren fins a l’interior del sistema circulatori, arriben al torrent sanguini i poden creuar la barrera hematoencefàlica i arribar al cervell. 

 

Quina mida tenen?

Les més petites, les ultrafines, tenen la mida d’un virus.

Les partícules en suspensió de menys de 2,5 micres (PM2,5) tenen la mida d’una bactèria.

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) tenen la mida d’una cèl·lula.

Quines malalties pot provocar o agreujar la contaminació?

L’aire contaminat pot provocar càncer de pulmó, té clars efectes en malalties cardiovasculars i respiratòries, contribueix a l’aparició d’asma i de diabetis, restringeix el creixement fetal, alenteix el desenvolupament del cervell i de la funció pulmonar dels infants i, en definitiva, redueix l’esperança de vida.

Es calcula que a Barcelona la contaminació atmosfèrica causa:

  • El 33% dels casos nous d’asma infantil.
  • El 10% dels càncers de pulmó.
  • El 30% dels ictus.​

 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Barcelona, l'AMB i la Generalitat de Catalunya han donat el tret de sortida a la campanya informativa sobre la zona de baixes emissions Rondes de Barcelona (ZBE Rondes BCN), amb l'objectiu d'informar i recordar a la ciutadania en general, i als usuaris de vehicles privats en particular, l'entrada en vigor a primers d'any de les restriccions de circulació a la ZBE Rondes BCN per als vehicles sense distintiu ambiental de la DGT i les alternatives de què disposen.

Article

Per salut, perquè el planeta ho necessita i perquè cal actuar davant l’emergència climàtica, l’1 de gener de 2020 entrarà en vigor la zona de baixes emissions (ZBE) permanent. Aquesta mesura limitarà la circulació dels vehicles més contaminants, reduirà un 15% les emissions de NO2 i millorarà la qualitat de l’aire. L’any 2018 la contaminació va provocar la mort de 351 persones a la ciutat.

Article

Miquel Ortega és físic i doctor en ciències ambientals, amb el suport de la Fundació ENT, analitza tot el que té a veure amb la contaminació al web contaminacio.net. Aquí un breu resum de la ZBE, amb informació rigososa i de qualitat.

Butlletí