Vic aprova el Pla de Prevenció de residus

Font: Ajuntament de Vic
13/03/2011

L'Ajuntament de Vic va aprovar per unanimitat el Pla local de prevenció de residus municipals en sessió plenària aquest 7 de març.

El Pla té com a objectius promoure la prevenció de residus, incrementar la participació i implicació dels diferents sectors socials en les decisions relatives a la gestió dels residus, promoure la reutilització i reparació de materials i productes, el consum responsable i incrementar la sensibilització de la ciutadania en la seva presa de decisions com a consumidors.

Cal subratllar que aquest full de ruta és força ambiciós en quan a objectius quantitatius ja que estableix una reducció d'un 15% dels residus pel 2015, agafant com a referència l'any 2006. Per tan l'objectiu queda fixat en arribar als 1.36 kg/habitant dia al 2015, una fita que el consistori entén ‘ambiciosa però possible'.

Per assolir-ho estableix 4 eixos estratègics d'actuació en 5 àmbits diferents: Fires i mercats, activitat comercial, ciutadania, serveis i equipaments municipals i centre educatius.

El Pla es concreta en un total de 42 accions a desenvolupar, algunes ja posades en marxa, com el compostatge casolà, la sensibilització en l'ús de bosses de plàstic, la promoció de mercats d'intercanvi i segona mà, la compra verda, entre moltes d'altres. Per cada una de les accions s'estableix una temporització, una valoració econòmica estimada, el balanç econòmic i el balanç ambiental de la mateixa, indicadors de seguiment entre d'altres.

La redacció del pla s'ha pogut portar a terme gràcies al suport de l'Agència de Residus de Catalunya

Municipis: 

Relacionats

Article

L'Ajuntament de Vic ha publicat un catàleg de reparadors pretén ajudar a la reparació d'objectes. És una eina de cerca per trobar aquells establiments de la ciutat de Vic que es dediquen a reparar diferents objectes.

Notícia

‘Soc un comerç + sostenible’ és el primer pas d’una campanya perquè Vic esdevingui un model pioner en la prevenció de residus i s’avanci cap a una ciutat més sostenible i saludable. La confiança, la proximitat i el compromís són els tres eixos de la campanya.

Article

La campanya de prevenció de residus pretén aconseguir una ciutat encara més més sostenible i saludable amb la corresponsabilitat de la ciutadania

Butlletí