Suport de l'Àrea de Medi Ambient a projectes d'entitats i associacions sobre prevenció de residus

També des del món associatiu s'ha pres la prevenció dels residus com un element a tenir molt en compte
Font: Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
27/11/2009

L'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona dóna suport econòmic a entitats i associacions sense ànim de lucre de la província en àmbits diversos de la gestió ambiental municipal, entre els quals també s'inclouen projectes i actuacions en matèria de prevenció de residus.

Només al 2009, les sol·licituds presentades a l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona han estat: 71 entitats i 89 treballs.

Els criteris que ha utilitzat  l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació per donar les subvencions són els següents:

- La qualitat i el caràcter innovador de l'actuació des d'un punt de vista metodològic.

- L'interès de l'actuació des d'un punt de vista educatiu i/o de sensibilització en matèria ambiental.

- L'orientació de l'actuació a impulsar o reforçar la participació comunitària en temes ambientals.

- Que l'actuació tingui el suport explícit de o dels ajuntaments on es dugui a terme.

- Que l'actuació s'adapti a l'Agenda 21 Local o apliqui criteris de sostenibilitat.

L'Àrea de Medi Ambient en el període 2008-2009 ha destinat subvencions a 26 projectes d'entitats i associacions en l'àmbit dels residus, el que suposa el 18% dels projectes subvencionats.

Alguns dels temes concrets sobre els quals versen els projectes subvencionats, en relació directa amb la prevenció de residus són:

- Campanyes de sensibilització sobre prevenció i reutilització.

- Campanyes concretes: "Catalunya lliure de bosses de plàstic".

- Compra de material reciclable.

- Material escolar sobre residus.

- Jornades sobre prevenció de residus.

- Magatzem de reutilització.

- Aula i tallers de residus.

- Activitats de reciclatge artístic.

- Foment del sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos a la província de Barcelona

També des del món associatiu s'ha pres la prevenció dels residus com un element a tenir molt en compte.

(P)

La Memòria de Sostenibilitat i el Sistema municipal d'Indicadors de Sostenibilitat de la Xarxa

Els municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, amb l'impuls i coordinació de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, ja fa molts anys que estan treballant en la implantació de processos de sostenibilitat en els municipis.

L'estadi de realització d'aquests processos permet i obliga a avaluar periòdicament el seu desenvolupament, conèixer els resultats que s'han obtingut amb la implantació de les polítiques municipals concretes i la direcció en què s'ha avançat. En definitiva, cal avaluar si l'esforç que s'ha realitzat al llarg dels últims quinze anys, i que se segueix realitzant, està donant els resultats esperats.

El 2006 es va presentar la primera Memòria de Sostenibilitat en què s'analitzava el resultat de l'aplicació d'una part del Sistema Municipal d'Indicadors de Sostenibilitat.

En la darrera Memòria publicada per l'any 2008, s'analitza la tendència 2000-2007 per més de 60 municipis i es conclou, en l'àmbit de la prevenció de residus, que amb l'objectiu d'Evitar i reduir els residus i incrementar la producció de la reutilització i el reciclatge, els indicadors d' Intensitat de la producció de residus de l'economia local i el de Recuperació de residus municipals, han tingut una clara tendència positiva i de millora.

http://www.diba.cat/xarxasost/cat/MemoriaIndicadors08.pdf
Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

Els dies 3 i 6 de febrer els Mercats Municipals del Sagarra i Singuerlín a Santa Coloma de Gramenet estan acollint, respectivament, la quarta edició de la campanya “La bossa o la vida”, en horari de 8:30 a 13:30 h. El propòsit final és la sensibilització tant a comerciants com a ciutadania del consum excessiu de bosses de plàstic i les  nefastes conseqüències pel Medi Ambient.  

Butlletí