Sitges obre inscripcions per la primera comunitat energètica

Font: Ajuntament de Sitges

29/01/2024 - 07:56

Per altra banda, Sitges va tancar el 2023 amb 225 peticions per instal·lar plaques solars.

La Comunitat Energètica permetrà a 40 famílies poder utilitzar l’energia solar que proporciona l’Ajuntament a un preu reduït. De les 40 famílies, 20 seran amb condicions de vulnerabilitat i no hauran de pagar cap taxa. Aquesta és la primera comunitat que s’implantarà a Sitges. La ciutadania interessada a formar-ne part es pot inscriure fins el 16 de febrer a través de la seu electrònica municipal.


 

L’Ajuntament de Sitges ha obert la convocatòria per formar part de la primera Comunitat energètica de Sitges, un conjunt de 40 famílies que es beneficiaran de l’energia generada amb la instal·lació de plaques solars als edificis municipals del polígon Mas Alba - Les Pruelles. Les persones interessades es poden apuntar fins el dia 16 de febrer a l’enllaç específic creat a la seu electrònica de l’Ajuntament.

La Comunitat energètica impulsada des de l’Ajuntament vol facilitar part de l’electricitat de 20 famílies vulnerables i altres 20 de Sitges, gràcies a l’energia solar que es genera a Les Pruelles. Les famílies vulnerables tindran una franja de l’electricitat contractada de 0,5 KWp per la qual no hauran de pagar cap taxa anual. La resta de famílies que s’acullin a la Comunitat pagaran una taxa anual de 43,55 € si contracten 1 kWp o 21,77 si volen 0,5kWp. Segons els càlculs previstos, l’estalvi econòmic pot ser entre 100 i 200 € anuals. El contracte serà de 2 anys amb una possible pròrroga de dos anys més i caldrà que el domicili estigui dins d’un radi de 2 km des de Les Pruelles, cosa que inclou la gran part del nucli urbà de Sitges.

Un cop s’hagi creat la comunitat energètica, s’atorgarà una llicència per un termini de 2 anys, prorrogables a 2 anys més mitjançant un acord de l’òrgan competent, amb possibilitat de renuncia voluntària per part dels usuaris any a any. La renovació es confirmarà sempre que hagi estat pagada la taxa corresponent ja meritada.

La regidora de Transició ecològica, Carme Gasulla Blanco, avança que “la prioritat serà arribar a 20 famílies vulnerables de Sitges, per ajudar a lluitar contra la pobresa energètica” i afegeix que “l’Ajuntament està fent una aposta decidida per l’energia solar. Fa uns dies vam aprovar l’ordenança per fomentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques, estem dotant els edificis municipals amb aquesta tecnologia i ara gràcies a l’energia que creem podem ajudar a persones vulnerables que viuen a Sitges”.

L’Ajuntament de Sitges veu amb preocupació els impactes que el canvi climàtic té i tindrà al municipi i arreu, i entén que és necessari prendre una major consciència del perill que representa. Per això, l’Ajuntament vol defensar el medi ambient i la transició necessària cap a un model energètic cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha detectat la impossibilitat de gran part de la ciutadania de poder tenir en propietat una instal·lació fotovoltaica pròpia i per aquest motiu, l’Ajuntament promou que aquesta ciutadania pugui participar d’instal·lacions municipals a través de quotes de participació de les instal·lacions fotovoltaiques municipals de Sitges.

 

Suport a les instal·lacions solars fotovoltaiques

Sitges va tancar el 2023 amb 225 sol·licituds per instal·lar plaques fotovoltaiques que generin energia solar. Aquesta és una xifra notable que consolida les 258 peticions que es van fer durant el 2022, l’any que va suposar un punt d’inflexió ja que al 2021 el total de peticions havien estat només de 17. La regidora de Transició energètica, Carme Gasulla Blanco, afirma que “el camí cap a les energies netes com la solar és un compromís d’aquest govern per lluitar contra l’emergència climàtica des del món local” i afegeix que “la ciutadania demostra un gran interès i sensibilització per fer aquesta transició energètica i l’Ajuntament posarà totes les eines al nostre abast perquè sigui una realitat”.

La nova ordenança municipal que vol fomentar la instal·lació d’aquests aparells disposa d’un enllaç directe telemàtic per facilitar-ne la tramitació a la ciutadania.

Per tal de fomentar el pas cap a l’energia solar, l’Ajuntament de Sitges ha creat l’Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica. La nova ordenança aclareix els tràmits administratius que cal fer per instal·lar plaques fotovoltaiques d’autoconsum en sòl urbanitzable i es vincula a les ordenances fiscals a l’hora de poder demanar bonificacions sobre aquestes ordenances municipals. A més, s’ha creat un tràmit específic a la seu electrònica municipal per fer les comunicacions prèvies als treballs per instal·lar plaques solars. Aquest link és https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=40&IdTram... i l’Oficina local de Transició energètica (https://www.sitges.cat/serveis/sostenibilitat/oficina-energia)  també ofereix més informació i servei d’assessoria presencial o telefònica, amb cita prèvia.   

Pel que fa a les bonificacions previstes, aquestes sempre s’han de sol·licitar i afecten diversos impostos. Pel que fa a l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles del municipi, la bonificació és del 50% durant 5 anys fins a un màxim del 30% del cost de la instal·lació de les plaques. En l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres del municipi la bonificació és del 95%, fins a un màxim del 30% del cost de l’obra. En l’Impost sobre Activitats Econòmiques, es bonifica el 50% durant 4 anys i finalment es rebaixa de 90€ a 36€ (un 60%) la taxa per llicència per comprovació d’activitats comunicades.

 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Iniciades les obres de la instal·lació fotovoltaica al sostre de la pista poliesportiva que es convertirà en la comunitat energètica d'Ullastrell.

Notícia
Radiografia de l'Autoconsum a Espanya 2024

El ritme d'instal·lació d'autoconsum va caure un 26% el primer trimestre del 2024 al conjunt de l'estat.

Notícia

L’Amep i l’Aliança per l’Autoconsum reclamen un canvi de retribució per a les empreses distribuïdores per a incentivar l’autoconsum col·lectiu.

Butlletí