S'ha aprovat la Llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles

Font: Generalitat de Catalunya 

13/01/2023 - 09:56

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles, que substitueix i actualitza l’antiga Llei de barris del 2004

Foto: Parc de Rocafonda, a Mataró, desenvolupat amb l'antiga Llei de barris.
 

La Llei crearà un Fons econòmic que es dotarà amb els pressupostos de la Generalitat i amb finançament procedent de l’Estat o de la Unió Europea. Amb aquest fons, s’obriran convocatòries anuals de subvencions dirigides als ajuntaments que presentin projectes d’intervenció.

L’objectiu és aprovar les bases de la primera convocatòria durant l’any 2023. Es crearà també l’Oficina Tècnica de Barris i Viles per donar suport als municipis en la redacció dels projectes, executables a partir de l’any 2024.

 

Com han de ser els projectes

Els ajuntaments hauran de presentar projectes que incorporin actuacions en cadascun d’aquests àmbits:

  1. Transformacions físiques. Actuacions en l’àmbit de l’urbanisme, espai públic, equipaments, intervencions a l’interior dels habitatges i en les zones comunes, accessibilitat, eficiència energètica o millora de l’habitabilitat.
  2. Transició ecològica. Ampliació del verd urbà, adaptació de l’espai urbà al canvi climàtic, mobilitat sostenible, sobirania alimentària, economia circular, cicle de l’aigua i dels residus.
  3. Acció sociocomunitària. Promoció de l’equitat de gènere, millora de la salut individual i comunitària, atenció a la infància, joventut i gent gran, polítiques de no-discriminació o accions per incrementar l’ocupació de qualitat i diversificar el teixit productiu local.

Els projectes escollits en cada convocatòria seran subvencionats com a mínim en un 50% del seu pressupost a càrrec del Fons i com a màxim en un 75%, tot i que excepcionalment es podrà arribar al 90%. S’hauran d’executar en un màxim de 5 anys, ampliable a 8 anys amb condicions.

L'objecte d'aquesta llei és crear i regular el Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial. Les finalitats del Fons són pal·liar les desigualtats socials i fomentar l'equitat territorial i ha de contribuir a evitar el risc de fractura social i fer front a la crisi ambiental per mitjà del millorament de les condicions de vida de la població als barris i viles que pateixen dèficits urbanístics, baixa qualitat de l'edificació, manca d'equipaments i serveis, dificultats d'accessibilitat, riscos ambientals, exposició greu als efectes de l'emergència climàtica, alta vulnerabilitat social i riscos d'exclusió.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Els Comitès Ambientals de Sant Feliu de Llobregat posen en comú la seva feina sobre refugis climàtics.

Article

El llibret "Dades del Medi Ambient a Catalunya" es publica des de l’any 1993 sense interrupcions. Les estadístiques i indicadors ambientals que conté s’actualitzen una vegada a l’any i, generalment, fan referència a l’any anterior al de la publicació, excepte les que presenten una major complexitat de càlcul o de recollida que solen actualitzar-se cada any i mig i, en aquest cas, el decalatge temporal és més llarg.

Article

El Concurs juvenil de curtmetratges Senat pel clima té per objecte fomentar la implicació dels joves creadors en la consecució dels objectius mediambientals de l'Agenda 2030.

Butlletí