Santa Eulàlia de Ronçana camina cap al pagament per generació

01/02/2023 - 18:00

Es penalitza amb el 50% els habitatges que no participin del Porta a Porta i es bonifica amb el 5% aquells que generin poca resta

Des de l'1 de gener de 2022, Santa Eulàlia de Ronçana aplica la nova taxa de residus al municipi, la qual premia els habitatges que fan un bon ús del servei Porta a Porta. A més, a partir d'aquest any, es penalitza amb el 50% aquelles llars que no participen del Porta a Porta (menys de 20 aportacions l'any anterior) i es bonifica amb el 5% aquelles que generen poca resta (entre 12 i 26 aportacions l'any anterior). Alhora, es manté la bonificació del 15% per fer compostatge casolà i del 10% per utilitzar la deixalleria. 

D'acord amb l'Ordenança Fiscal número 10 "Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals" vigent, la taxa que es correspon als habitatges en edificis plurifamiliars és de 173,48 euros i la dels habitatges unifamiliars, de 183,21 euros. D'aquesta manera, segons la participació al Porta a Porta durant l'any 2022, les tarifes domiciliàries seran:

  • Habitatges en edificis plurifamiliars que fan un bon ús del Porta a Porta (20 aportacions o més): 173,52 €
  • Habitatges en edificis plurifamiliars que no participen del Porta a Porta (menys de 20 aportacions): 245,67 €
  • Habitatges unifamiliars que fan un bon ús del Porta a Porta (20 aportacions o més): 183,21 €
  • Habitatges unifamiliars que no participen del Porta a Porta (menys de 20 aportacions): 260,27 €

Amb la nova taxa es pretén acostar a que es pagui realment el que costa el tractament i el reciclatge dels residus que es generen al municipi, que cadascú pagui per la quantitat de residus que genera, que qui no participi en el porta a porta i abandoni els seus residus pagui el cost de recollir-los i tractar-los com a resta i que qui millor recicli i menys resta generi pagui menys.

Al 2022 l'Ajuntament ja va recollir les dades de cada llar, de manera que enguany serà pròpiament un pagament per generació.

Santa Eulàlia és un model d'èxit pel que fa al Porta a Porta, el qual ha permès assolir una recollida selectiva de 90%, reduir l'impacte ambiental del municipi i estalviar en costos de gestió, ja que s'envien menys tones a l'abocador i es percep el retorn de tots els reciclables.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

En col·laboració amb Ronçana Comerç Actiu, del 3 al 28 d'abril els comerços i restaurants repartiran materials reutilitzables per fer una compra sense residus.

Article

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha iniciat una campanya de sensibilització ciutadana per fomentar la recollida selectiva de l'oli de cuina usat a les llars, i proporcionarà als usuaris/es que portin oli a la deixalleria un embut per facilitar-ne la recollida.

Reportatge

Manlleu assoleix un 82,5% de recollida selectiva en els tres primers mesos de recollida porta a porta

Butlletí