Santa Eulàlia de Ronçana camina cap al pagament per generació

01/02/2023 - 18:00

Es penalitza amb el 50% els habitatges que no participin del Porta a Porta i es bonifica amb el 5% aquells que generin poca resta

Des de l'1 de gener de 2022, Santa Eulàlia de Ronçana aplica la nova taxa de residus al municipi, la qual premia els habitatges que fan un bon ús del servei Porta a Porta. A més, a partir d'aquest any, es penalitza amb el 50% aquelles llars que no participen del Porta a Porta (menys de 20 aportacions l'any anterior) i es bonifica amb el 5% aquelles que generen poca resta (entre 12 i 26 aportacions l'any anterior). Alhora, es manté la bonificació del 15% per fer compostatge casolà i del 10% per utilitzar la deixalleria. 

D'acord amb l'Ordenança Fiscal número 10 "Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals" vigent, la taxa que es correspon als habitatges en edificis plurifamiliars és de 173,48 euros i la dels habitatges unifamiliars, de 183,21 euros. D'aquesta manera, segons la participació al Porta a Porta durant l'any 2022, les tarifes domiciliàries seran:

  • Habitatges en edificis plurifamiliars que fan un bon ús del Porta a Porta (20 aportacions o més): 173,52 €
  • Habitatges en edificis plurifamiliars que no participen del Porta a Porta (menys de 20 aportacions): 245,67 €
  • Habitatges unifamiliars que fan un bon ús del Porta a Porta (20 aportacions o més): 183,21 €
  • Habitatges unifamiliars que no participen del Porta a Porta (menys de 20 aportacions): 260,27 €

Amb la nova taxa es pretén acostar a que es pagui realment el que costa el tractament i el reciclatge dels residus que es generen al municipi, que cadascú pagui per la quantitat de residus que genera, que qui no participi en el porta a porta i abandoni els seus residus pagui el cost de recollir-los i tractar-los com a resta i que qui millor recicli i menys resta generi pagui menys.

Al 2022 l'Ajuntament ja va recollir les dades de cada llar, de manera que enguany serà pròpiament un pagament per generació.

Santa Eulàlia és un model d'èxit pel que fa al Porta a Porta, el qual ha permès assolir una recollida selectiva de 90%, reduir l'impacte ambiental del municipi i estalviar en costos de gestió, ja que s'envien menys tones a l'abocador i es percep el retorn de tots els reciclables.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Sant Feliu de Codines serà més estricte amb el sistema de recollida d’escombraries porta a porta. Això és el que és desprèn de la xerrada que aquest dilluns ha organitzat el Consistori, que ha comptat amb la presènica de l'Agència de Residus de Catalunya, i el Consorci de Residus del Vallès Oriental

Notícia

L’ampliació de 4 a 10 centres educatius participants en el Projecte Olinet ha permès recollir 1.851 litres d’oli usat durant 2023. La xifra duplica de llarg els 733 litres aconseguits l’any anterior

Article

Abans de la implantació del sistema Porta a Porta, el percentatge de recollida selectiva de residus era del 45 %.

Butlletí