Sant Joan Despí pel Clima

05/03/2023 - 08:00

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha aprovat el Pla d'emergència climàtica i transició ecològica 2023-2030, un document amb 85 accions per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic i transitar cap a un model de desenvolupament més sostenible i ecològic.

Entre altres objectius, el pla vol reduir el 55% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2030, incrementar la recollida selectiva de residus i renaturalitzar la ciutat.

El Ple municipal de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, en sessió ordinària celebrada el dijous 23 de febrer, ha aprovat el Pla d'emergència climàtica i transició ecològica 2023-2030 de Sant Joan Despí per unanimitat de tots els grups municipals.

El pla 'Sant Joan Despí pel Clima' és la resposta de la ciutat davant un dels reptes més importants que afronta la humanitat, com és el canvi climàtic que està afectant el nostre planeta i que és una amenaça per a la salut de les persones i per a la biodiversitat.

Entre els principals riscos que Sant Joan Despí afronta com a conseqüència dels efectes del canvi climàtic hi ha l'augment de la temperatura i l'excés de calor -que comportarà un increment de la demanda energètica i del consum d'aigua-; els episodis de contaminació atmosfèrica, i els impactes negatius sobre la biodiversitat i els ecosistemes aquàtics.  

Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Sant Joan Despí ha elaborat el Pla d'emergència climàtica i transició ecològica, que defineix les accions a dur a terme en els propers anys. En total, són 85 accions que fixen, com un dels principals objectius, reduir en un 55% les emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2030, el que equival a 70.336,61 tones de CO2, tenint en compte que el diòxid de carboni és el principal causant del canvi climàtic. 

El pla 'Sant Joan Despí pel Clima' també vol augmentar la resiliència del municipi davant els efectes del canvi global a través de la renaturalització de la ciutat; definir línies estratègiques a treballar per fomentar la transició ecològica; definir actuacions de mitigació i adaptació per reduir els efectes del canvi climàtic; assolir la neutralitat en carboni per l'any 2050; transitar cap a un model d'economia circular i de prevenció de residus, i assolir els objectius de recollida selectiva del 55% l'any 2025 i 60% el 2030. 

"Davant el canvi climàtic tenim un repte com a planeta, però també a Sant Joan Despí com a ciutat", ha explicat l'alcaldessa de Sant Joan Despí, Belén García, que ha destacat que "l'aprovació del pla és un moment important i, alhora, d'orgull de ciutat, perquè és un pla que aplega la unanimitat de tots els grups municipals i que ha estat molt participat per la ciutadania i el teixit associatiu. Estem tots i totes compromesos a desenvolupar-lo i a contribuir a tenir cura del medi ambient i de la salut". 

 

Sis eixos i 85 accions

El pla s'estructura en sis grans eixos que aborden els principals objectius de sostenibilitat que el municipi pretén assolir i que es relacionen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, que vol avançar cap a un planeta més sostenible.

Els diferents eixos d'actuació del Pla 'Sant Joan Despí pel Clima' inclouen accions concretes per assolir els seus objectius:

Transició energètica: amb accions per reduir el consum i millorar l'eficiència energètica en l'àmbit públic i en l'àmbit privat i domèstic (millora de l'eficiència energètica dels equipaments municipals, de l'enllumenat públic i de la flota de vehicles municipal; promoció de la creació de comunitats energètiques locals; desenvolupament del potencial d'aprofitament d'energia solar...)

Qualitat de l'aire i mobilitat sostenible: amb mesures per promoure la mobilitat sostenible, pacificar el trànsit, incentivar l'ús del vehicle elèctric augmentant els punts de recàrrega, ampliant la flota de vehicles municipals amb baixes emissions, millorant els carrils bici i la connexió intermunicipal, millorant la interconnexió del transport públic... 

Economia circular i residus: prevenint la generació de residus (amb el programa 'Plàstic zero' i amb tallers a la deixalleria), millorant la recollida selectiva als equipaments municipals i als grans generadors, promovent el comerç local i l'alimentació sostenible, prevenint el malbaratament alimentari, impulsant nous horts urbans i els productes del Parc Agrari....

Verd i biodiversitat: amb accions de renaturalització la ciutat (augmentant la infraestructura verda, potenciant la connectivitat ecològica entre els espais verds, substituint espècies de jardineria amb elevada demanda hídrica, creant basses per anfibis), de restauració de l'ecosistema fluvial i i de preservació del paisatge agrícola. 

Cicle de l'aigua: amb una millora de la gestió del cicle integral de l'aigua (amb l'aprofitament d'aigües regenerades, pluvials i freàtiques i mesures per augmentar la permeabilitat del sòl) i amb mesures per reduir el consum d'aigua (reducció del consum d'aigua a equipaments, parcs i jardins públics; foment l'estalvi d'aigua a l'àmbit domèstic i en activitats econòmiques...)

Educació ambiental: amb actuacions per reforçar el compromís mediambiental de l'administració municipal (amb protocols d'adaptació al canvi climàtic i el reforç de la figura dels agents d'ecoinformació i dels agents mediambientals); dels centres educatius, la ciutadania i el teixit associatiu (implementació de l'Aula Ambiental, campanyes de conscienciació...), i del sector comercial i empresarial (foment de l'assessorament mediambiental i creació d'un distintiu mediambiental per a comerços i empreses).  

El Pla d'emergència climàtica i transició ecològica de Sant Joan Despí 2023-2030 és fruit d'un llarg procés tècnic i participatiu. La ciutadania i el teixit associatiu de Sant Joan Despí han pogut aportar les seves idees i propostes mitjançant la plataforma 'Sant Joan Despí Participa' i mitjançant sessions obertes a la ciutadania, a les entitats, al Consell d'Adolescents, al Consell d'Infants i als corresponsals d'instituts.  


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Prop de 700 estudiants d’entre 6è de primària i 2n d’ESO de les escoles i instituts de Viladecans han sortit al carrer per mesurar el perímetre i l’alçària de gairebé 1.300 arbres urbans de la ciutat, amb l’objectiu de quantificar el carboni emmagatzemat en aquests.

Article

L'alumnat i els centres educatius de Sant Joan Despí seran agents protagonistes en la lluita de la ciutat per mitigar els efectes del canvi climàtic i per transitar cap a un model més sostenible i ecològic

Butlletí