Sant Cugat del Vallès destina més recursos al servei de neteja i recollida de residus

Font: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

29/12/2023 - 09:57

El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès d’aquest mes de desembre ha aprovat la licitació del nou contracte de servei de neteja viària i recollida i transport de residus.

La previsió és posar-lo en marxa a finals de 2024, una vegada hagi finalitzat el procés d’adjudicació i de resolució de possibles al·legacions.


 

El nou servei incorpora importants millores i s’ha preparat amb un objectiu prioritari: adaptar-lo a les necessitats actuals de Sant Cugat. Cal tenir present que l’actual concessió es va adjudicar l’any 2010 i que durant tots aquests anys la població ha crescut un 17% amb el desenvolupament, entre d’altres, dels barris de Volpelleres i can Mates.

Les millores es podran dur a terme gràcies, en primer lloc, a l’augment d’un 53% dels recursos econòmics que hi destinarà l’Ajuntament (passant dels 8 M€/any de la licitació del 2010 als 12,29 M€/any de la licitació del 2023). Cal tenir en compte que l’actual concessió es va acabar adjudicant per 7, 2 M€/any. És probable que l’adjudicació del nou servei també sigui inferior als 12,29 M€ per les possibles ofertes a la baixa que presentin les empreses durant el procés de licitació.

Aquest augment de recursos econòmics anirà acompanyat d’un major nombre d’efectius -que s’acabarà concretant una vegada s’adjudiqui el contracte- i d’una renovació i millora general de la maquinària (camions, escombradores…), que s’anirà adquirint gradualment.

 

Millores per tenir una ciutat encara més neta

Més freqüències de neteja:

–Nucli antic (centre vianantitzat i av. Cerdanyola): es manté la neteja diària però s’incorporen millores en maquinària i en tipologia de serveis.

–Nucli (zona no vianantitzada): es passa de neteges quinzenals/mensuals a setmanals.

–Barris Mira-sol, Volpelleres i can Mates: es passa de neteges mensuals a setmanals.

–Barris la Floresta, les Planes, can Barata i can Borrull: es passa de neteges bimensuals a quinzenals.

Maquinària més eficient: s’incorporarà nova maquinària d’alta eficiència energètica i de baix consum d’aigua, com per exemple una fregadora-decapadora per netejar el paviment que funciona amb aigua calenta a alta pressió i amb recirculació d’aigua per tenir el mínim consum possible. També tindrà cloració automàtica per prevenir la presència de legionel·losi.

Més maquinària i més polivalent: es disposarà de més maquinària, com per exemple màquines d’hidropressió per netejar orins a fanals i cantonades o màquines escombradores de voreres. A més, la nova maquinària serà més polivalent i podrà utilitzar-se també en serveis específics que es facin en barris de més orografia (recollida de terra caiguda al carrer per petites esllavissades…).

Més equips específics per netejar zones concretes: mercats i mercadets; zones on es fa botellot; entorns d’escoles i universitats… els equips s’adaptaran a les necessitats reals de la ciutat. També actuaran en cas d’emergències i hi haurà un servei de guàrdia nocturn.

Més neteja de pintades: es dobla el servei de neteja de pintades a la via pública.

 

Objectiu: generar menys residus i reciclar més

El nou servei de recollida de residus s’ha dissenyat per reforçar encara més la recollida selectiva i avançar cap a una millor sostenibilitat en la gestió dels residus.

Més control de residus: els contenidors de resta i orgànica de tot el municipi estaran tancats i només els podran utilitzar el veïnat (a través d’un clauer, d’una targeta o d’una aplicació mòbil). A Valldoreix també hi haurà un major control de la recollida porta a porta de les 5 fraccions (a través d’un xip). L’objectiu és avançar cap a un sistema de major control sobre la generació de residus, aconseguir reciclar més i reduir la presència d’impropis a les fraccions de recollida.

Plataformes mòbils al nucli antic (vianantitzat): els contenidors convencionals s’eliminaran del carrer. Hi haurà unes plataformes de recollida selectiva que es col·locaran i retiraran diàriament en unes hores determinades. Aquest sistema de recollida també facilitarà que les plataformes estiguin en bones condicions de neteja.

Totes les bateries de contenidors tindran les 5 fraccions: actualment en alguns punts només hi ha contenidors de resta i orgànica i amb el nou servei totes les bateries tindran les 5 fraccions (resta, orgànica, paper, vidre i envasos). Això suposarà incrementar la capacitat de recollida de selectiva (paper, vidre i envasos) en 2,64 milions de litres. A més es reduirà la capacitat dels contenidorS de resta, que seran més petits (iguals que els d’orgànica).

Eliminació dels contenidors soterrats: l’espai que ara ocupen o bé s’enjardinarà, o bé servirà per col·locar les plataformes mòbils de recollida, o bé es taparan per integrar-los al carrer vianantitzat.

Recollida comercial porta a porta: s’oferirà als comerços amb totes les fraccions (actualment només s’ofereix la recollida de paper/cartró).

Compostadors comunitaris: a les Planes, Sol i Aire i can Barata s’instal·laran compostadors comunitaris d’ús exclusiu per al veïnat (amb control d’accés), per tal que puguin aprofitar aquest compost fet amb les seves restes orgàniques.

Augment de punts de recollida d’oli de cuina: s’incrementa un 50% els punts de recollida, passant de les 8 màquines actuals a 12.

El servei de recollida de residus funcionarà sempre, independentment de si és festiu o no. El sistema de millora contínua, clau per a la màxima eficiència del servei

Es manté i millora aquest sistema de gestió, que ha aconseguit molt bons resultats en l’actual prestació del servei. Consisteix en inspeccionar la feina diària de l’empresa concessionària i recollir tota la informació. Una vegada analitzada i avaluada, s’elabora la factura mensual basada en el servei real fet per l’empresa concessionària.

D’aquesta manera l’Ajuntament té un control directe del nivell de cobertura i la qualitat del servei. A més, amb la informació recollida es poden aplicar millores contínues per optimitzar i fer més eficient el servei. L’objectiu final és oferir un servei de qualitat en la prestació d’aquest servei públic.

 

Any 2025: nova taxa per a la generació de residus

La llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminants per a una economia circular, aprovada a partir d’una directiva europea, assenyala que a partir de l’any 2025 la ciutadania ha de pagar una taxa per cobrir el servei de recollida i transport de residus. Aquesta taxa no és uniforme, sinó que cadascú l’ha de pagar en funció dels residus que genera i de l’ús que fa de les fraccions de recollida.

Per aquest motiu, com hem explicat, es posa en marxa un sistema per tenir un major control sobre els residus: tots els contenidors de resta i orgànica estaran tancats i només els podran utilitzar el veïnat a través d’un clauer, d’una targeta o d’una aplicació mòbil. A Valldoreix també hi haurà un major control de la recollida porta a porta a través d’un xip.

Dues vegades l’any es realitzaran caracteritzacions dels residus generats a cada barri amb l’objectiu de comprovar si s’ha fet correctament la recollida selectiva (comprovant la presència o no de residus impropis). A partir d’aquestes dades es calcularà la taxa que el veïnat, en funció del barri on viu, haurà de pagar.

 


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
Qui recicli més, pagarà menys

Aquest dilluns 19 de febrer comença el nou sistema de recollida de residus porta a porta amb identificador xip i els nous cubells

Article

El Ple de setembre ha aprovat el nou contracte per al servei de recollida de residus i neteja viària, que tindrà una vigència de vuit anys, amb un preu de licitació total de 44,7 milions d’euros

Notícia

L’acció s’ha posat en marxa aquesta setmana al Bosc d’en Vilaró. Un equip informador es desplaçarà a diferents punts del municipi fins a mitjan de novembre.

Butlletí