Sant Cugat acull una prova pilot d'eficiència energètica a habitatges

Font: Ajuntament de Sant Cugat

12/03/2020 - 17:28

L'empresa pública d'habitatge de Sant Cugat, Promusa, participa en Sim4Blocks, un projecte europeu que vol promoure l'eficiència energètica en els edificis. Així, dos blocs d'habitatges de la ciutat, un d'ells a l'avinguda de la Clota i l'altre al Volpelleres Centre, formen part de l'única prova pilot d'aquesta iniciativa a l'Estat espanyol. El projecte, en el qual participen 17 companyies de vuit països, acabarà aquest setembre.

En el cas de l'immoble de l'avinguda de la Clota, cada pis compta amb la tarifa elèctrica de preu variable hora a hora i un monitoratge detallat i anonimitzat dels seus consums elèctrics. Sim4Blocks ha dissenyat una App que envia un SMS a l'usuari quan detecta que podria aconseguir un estalvi econòmic en fer servir la rentadora o el rentavaixella a unes hores determinades d'aquell dia. A més, l'edifici disposa d'un sistema centralitzat de calefacció i aigua calenta amb plaques solars. El gestor energètic ha dissenyat un portal web perquè els usuaris puguin consultar el seu consum diari i l'acumulat del mes, comparar-lo amb l'any anterior i amb la mitjana de consum de la resta de veïns, a més de trobar-hi consells per estalviar energia i diners en la factura.

A les oficines de Volpelleres Centre, s'aplica una gestió eficient en temps real dels termòstats per tal d'adequar el consum de climatització a les millors condicions de preu de l'energia, sigui de manera automàtica o mitjançant avisos al responsable de l'oficina perquè els faci servir al seu criteri.

Sim4Blocks vol contribuir a assolir els objectius que marca la Unió Europea (UE) en matèria climàtica: reduir un 20% l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, que el 20% de l'energia consumida en territori comunitari sigui de fonts renovables i que la millora energètica sigui del 20%.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
Segons dades del nou Observatori de l'Autoconsum a Catalunya
L'EMD de Valldoreix també té instal·lat un sistema d'autogeneració d'energia amb plaques solars / Foto: EMD Valldoreix

En total hi ha 380 instal·lacions a la ciutat que generen 1.629,56 kW de potència, el que significa un 8,5% del total a Catalunya. Segons dades de l'Observatori de l'autoconsum a Catalunya, al país ja se superen els 55MW i les 4.400 instal·lacions, amb un creixement molt significatiu a partir del 2019, en què cada trimestre s'han posat en funcionament un 52% més d'equips d'aquestes característiques que en l'anterior.

Article

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha reduït a la meitat el consum energètic per climatitzar la piscina municipal coberta gràcies a la instal·lació de 160 panells solars híbrids​

Notícia
L'EMD finalitzarà la instal·lació aquesta setmana / Foto: EMD Valldoreix

L'EMD finalitzarà la instal·lació aquesta setmana / Foto: EMD Valldoreix

Aquest sistema permet, a través d'una aplicació informàtica, controlar l'horari d'encesa i apagat de cada fanal de manera individual i detectar avaries a qualsevol zona. D'aquesta manera, es pot controlar en temps real on hi ha una incidència o avaria i actuar de manera immediata.

Butlletí