Salou crea una unitat de policia ambiental

08/12/2023 - 10:30

Aquesta unitat policial especialitzada ha dut a terme 200 accions en pro de la natura en un mes i mig.

La Policia Local de Salou disposa des del 18 de setembre d'una Unitat Mediambiental, dedicada exclusivament a la protecció i gestió de l'entorn natural i zones rurals i litorals del municipi. En el seu primer mes i mig d'operacions, s'han dut a terme gairebé 200 entrevistes amb veïns de la zona rural, identificat i requerit més d'una vintena de pous i disseminats en mal estat, i també han col·laborat en un requeriment de la Fiscalia de Medi Ambient.

Composta inicialment per un caporal i un agent, la unitat té com a missió principal exercir les seves competències en matèria de policia administrativa ambiental, responent així a les demandes ciutadanes i polítiques per a la preservació dels entorns naturals del municipi.

Dins de les seves funcions inicials, cal remarcar la creació i actualització del Cens de Masies a través d'un sistema GIS, permetent una millora substancial en el control dels sectors rurals. Aquesta tasca inclou entrevistes detallades amb pagesos i propietaris de zones rurals i/o aïllades per elaborar un directori de contactes fiable.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez, explica que la unitat es fa càrrec així mateix del control i seguretat, enfront dels delictes o anomalies en el sector rural, com els robatoris de garrofes i olives. Controlarà també la caça il·legal, així com de la verificació de la caça autoritzada, amb una atenció especial al control de senglars.

Un altre focus d'atenció serà els abocaments il·legals i la situació de solars i camps abandonats en mal estat, a més de mantenir una vigilància assídua del bosc i el litoral del Cap Salou, realitzant controls de seguretat i actuacions convingudes. La prevenció de riscos naturals com incendis i inundacions també formarà part de l'elenc de les responsabilitats d'aquesta unitat policial.

La coordinació i el suport operatiu als departaments de Protecció Civil, Activitats, projectes urbans, benestar animal, Sanitat i Neteja Urbana es veuran reforçats.

La unitat té com a missió principal exercir les seves competències en matèria de policia administrativa ambiental, responent així a les demandes ciutadanes i polítiques per a la preservació dels entorns naturals del municipi

Equipada amb un vehicle preparat per al transport d'animals, material per a la recollida de mostres d'abocaments, prismàtics, i tot el material de protecció personal i administratiu necessari, la unitat ja ha mostrat resultats notables. En el seu primer mes i mig d'operacions, s'han dut a terme gairebé 200 entrevistes amb veïns de la zona rural, identificat i requerit més d'una vintena de pous i disseminats en mal estat, i també han col·laborat en un requeriment de la Fiscalia de Medi Ambient.

 


 

Municipis: 

Relacionats

Notícia

Surten a licitació la redacció dels plans de gestió de l’Anella Verda, la renaturalització del riu Francolí i del litoral

Article

Salou ha posat en marxa la licitació destinada a la transformació d'11 places, amb treballs de renaturalització i implantació de sistemes i elements que les converteixin en autèntics refugis climàtics

Notícia

Aquesta és una de les millores del nou contracte de neteja viària i gestió de residus. També està previst el reforç de la recollida selectiva d’envasos a les unitats hoteleres. Es crearà una nova brigada per netejar els carrers després de les activitats nocturnes

Butlletí