Roses disposarà d'una central de biomassa a la zona esportiva

Font: Ajuntament de Roses
20/05/2016 - 09:42

L'Ajuntament de Roses ha redactat l'avantprojecte per a la creació d'una xarxa de calor mitjançant una central de combustió de biomassa a la zona esportiva del Mas Oliva. La nova xarxa dotarà de calefacció i aigua calenta les instal·lacions esportives de la Piscina Municipal, Pavelló Poliesportiu i Estadi del Mas Oliva, amb la finalitat d'assolir una doble millora: l'estalvi energètic i la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.

L'Ajuntament de Roses es va adherir l'any 2013 al Pacte d'Alcaldes que estableix que les administracions públiques han de prendre el compromís de reduir les emissions de CO2 en almenys un 20% abans de l'any 2020. En el cas de Roses, aquest compromís es va plasmar en la redacció del Pla d'acció per a l'energia sostenible de Roses (PAES), que preveu un total de 33 actuacions fins a l'any 2020, la posada en marxa de les quals repercutirà en una disminució de les emissions de CO2 d'un 32,11%.

Entre les actuacions previstes, que van des de l'optimització de l'enllumenat públic fins a mesures en la gestió de residus o en el transport rodat, s'inclouen projectes destinats a la millora energètica dels equipaments municipals. Un d'ells és la creació d'una xarxa de distribució de calor mitjançant una central tèrmica de biomassa que abastaria els equipaments esportius. La solució aconseguiria un estalvi en el cost dels combustibles i una reducció important en les emissions de tones de CO2. El cost previst de la inversió és de 482.000 €, amb un estalvi estable previst en combustible de 32.000 € anuals. 

Per poder desenvolupar el projecte l'Ajuntament de Roses ha sol·licitat, d'una banda,  l'assistència tècnica a través del Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència Energètica i les Energies Renovables a les comarques gironines, inclòs en el programa BEenerGi de la Diputació de Girona

D'altra banda, per al finançament de la inversió necessària, l'Ajuntament ha acordat concórrer a la subvenció prevista en els apartats 4 i 6 del programa FEDER, de manera que els costos del projecte siguin repartits entre Generalitat (50%), Diputació (25%) i Ajuntament (25% restant més IVA imputable). 


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Article

La biomassa és una font d'energia renovable segura i eficient que contribueix en la gestió forestal, dona un nou ús als residus forestals i permet un estalvi important en el cost del combustible.

Article

L’Ajuntament de Roses (Alt Empordà) i la Universitat de Girona (UdG) han renovat l’acord d’impuls a la recerca i conservació dels ecosistemes marins, vehiculada amb la Càtedra Oceans i Salut Humana. Creada el 2017, vol protegir els hàbitats marins més fràgils i les espècies més vulnerables i fer que l’economia blava -és a dir, basada en el mar- sigui sostenible. El conveni renova l’acord entre les dues institucions per quatre anys més i l’Ajuntament de Roses dobla l’aportació a la càtedra fins als 38.000€, permetent contractar un investigador.

Notícia

L'AMB instal·la tres calderes de biomassa que escalfaran l'aigua i calefactaran una escola, una comissaria local, un complex escolar i esportiu i altres edificis municipals. La inversió, d'1,1 milions d'euros, s'integra en el Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Butlletí