Roses disposarà d'una central de biomassa a la zona esportiva

Font: Ajuntament de Roses
20/05/2016 - 09:42

L'Ajuntament de Roses ha redactat l'avantprojecte per a la creació d'una xarxa de calor mitjançant una central de combustió de biomassa a la zona esportiva del Mas Oliva. La nova xarxa dotarà de calefacció i aigua calenta les instal·lacions esportives de la Piscina Municipal, Pavelló Poliesportiu i Estadi del Mas Oliva, amb la finalitat d'assolir una doble millora: l'estalvi energètic i la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.

L'Ajuntament de Roses es va adherir l'any 2013 al Pacte d'Alcaldes que estableix que les administracions públiques han de prendre el compromís de reduir les emissions de CO2 en almenys un 20% abans de l'any 2020. En el cas de Roses, aquest compromís es va plasmar en la redacció del Pla d'acció per a l'energia sostenible de Roses (PAES), que preveu un total de 33 actuacions fins a l'any 2020, la posada en marxa de les quals repercutirà en una disminució de les emissions de CO2 d'un 32,11%.

Entre les actuacions previstes, que van des de l'optimització de l'enllumenat públic fins a mesures en la gestió de residus o en el transport rodat, s'inclouen projectes destinats a la millora energètica dels equipaments municipals. Un d'ells és la creació d'una xarxa de distribució de calor mitjançant una central tèrmica de biomassa que abastaria els equipaments esportius. La solució aconseguiria un estalvi en el cost dels combustibles i una reducció important en les emissions de tones de CO2. El cost previst de la inversió és de 482.000 €, amb un estalvi estable previst en combustible de 32.000 € anuals. 

Per poder desenvolupar el projecte l'Ajuntament de Roses ha sol·licitat, d'una banda,  l'assistència tècnica a través del Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència Energètica i les Energies Renovables a les comarques gironines, inclòs en el programa BEenerGi de la Diputació de Girona

D'altra banda, per al finançament de la inversió necessària, l'Ajuntament ha acordat concórrer a la subvenció prevista en els apartats 4 i 6 del programa FEDER, de manera que els costos del projecte siguin repartits entre Generalitat (50%), Diputació (25%) i Ajuntament (25% restant més IVA imputable). 


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

El Clúster de la Bioenergia de Catalunya i el CREAF signen un conveni de col·laboració per tal de promoure la recerca i la innovació en la gestió forestal sostenible, amb la finalitat d’aconseguir un equilibri entre l’extracció de biomassa forestal,el desenvolupament òptim i la conservació dels valors naturals de les masses forestals.

Article

L'Escola Municipal del Treball, l'Institut Antoni Cumella, l'Escola Municipal Salvador Llobet, l'Escola Salvador Espriu i el Cinema Edison de Granollers ja s'escalfen amb calderes alimentades per biomassa, amb estella procedent de boscos de proximitat. Aquest fet és possible gràcies a la construcció de la xarxa nord de calor que proporciona calefacció i aigua calenta sanitària i que substituirà el gas natural. 

Notícia

S’ha signat l’acord entre la Diputació de Barcelona i el Govern de l'Estat per impulsar les energies renovables als municipis de la província de Barcelona, que estarà dotat amb 11,5 milions d’euros i preveu, fins al 2030, 150 instal·lacions de plaques fotovoltaiques en edificis municipals i 30 més de producció tèrmica a partir de biomassa.

Butlletí