Reutilització tèxtil gràcies a l'impost de turisme sostenible a les Balears

Font: CAIB

07/02/2021 - 08:00

L’Impost de turisme sostenible propicia la reutilització de 14.000 tones de roba a través d’una entitat que gestiona residus tèxtils.

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, han visitat, aquest dimarts, les instal·lacions d’ “Eines per inserció”, entitat que es dedica al reciclatge de roba i que ha rebut una subvenció de prop de 3.962,42 € provinent de la convocatòria d’impuls a l’economia social i circular, finançada amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS).

El projecte «Gestió sostenible del residu tèxtil generat per la indústria turística a les Illes Balears» ha permès a l’entitat recollir, durant el 2019, 1.220 kg de roba, 132 quilos més que l’any anterior. A més, també incrementà la reutilització de roba: si el 2018 aconseguí reutilitzar 32.300 peces (majoritàriament roba de llit i uniformes), el 2019 en foren 49.400, o, el que és el mateix, 14.000 tones. En els casos que no s’ha pogut reutilitzar, s’ha cercat la forma de reciclar-la, donant-li un nou ús.

Mir s’ha mostrat «satisfet de donar suport a un projecte que va en la línia d’esmenar una de les principals mancances que tenim en matèria de gestió de residus: el reciclatge del tèxtil». En aquest sentit, Sansó ha recordat que, segons l’»Anàlisi dels sistema de gestió dels residus municipals a les Illes Balears», el 79% dels residus tèxtils generats el 2019 a les Illes Balears s’enviaren a incinerar i només el 2% va anar a les plantes de preparació per a la reutilització.

El projecte d’Eines x inserció ha permès ampliar la recollida a municipis com Sa Pobla, Felanitx i Calvià. Per fer-ho, s’instal·laren contenidors a la via pública i als establiments amb els quals se subscrigueren acords, majoritàriament hotels i supermercats. Les feines també han consistit a preparar i enviar els residus tèxtils per a la seva reutilització i reciclatge a Roba Amiga, recepcionar el tèxtil recuperat per a la seva entrada i reutilització i entrega social a través de les botigues del projecte i de Càritas Mallorca.

La subvenció permeté contractar una persona en inserció per donar suport a l’increment de residu tèxtil recollit i els consumibles com les bosses de recollida, els EPI’s i la despesa corrent. A més, les empreses donaren suport al projecte incloent la gestió del residu tèxtil als seus plans estratègics de responsabilitat social. Tot això ha permès continuar amb el projecte Moda RE i crear sinergies per potenciar el model d’economia circular, social i solidària i establir aliances amb entitats de Menorca i Eivissa per a la implantació de projectes a tot el territori.

Les peces preparades per a la reutilització es poden adquirir a dues botigues pròpies de l’empresa i a les de Càritas.


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Article

L'acció és fruit d'un conveni de col·laboració per a la cessió gratuïta de les bicicletes que es troben a les deixalleries o al dipòsit de la Policia Municipal

Article

L’Ajuntament de Manacor ha fet una aposta decidida els darrers dos anys per millorar el sistema de gestió de residus mitjançant la recollida selectiva, amb la recollida porta a porta, la implementació de la recollida de matèria orgànica a tot el municipi també mitjançant contenidors intel·ligents i la instauració de la tarifa reduïda, que bonifica aquells ciutadans que reciclen bé.

Notícia

El volum de residus generats a les Illes Balears el 2020 va ser de 595.392 tones, un 24% menys que el 2019. Aquesta xifra equival a una mitjana de 463 kilos per habitant, un 11% menys que l’any anterior.

Butlletí