Reus engega una prova pilot de recollida porta a porta

20/02/2023 - 09:52

L’Ajuntament de Reus inicia una prova pilot de recollida de brossa selectiva amb el sistema porta a porta a 33 domicilis situats a la zona sud de l’avinguda de Salou i l’avinguda del Morell.

La recollida selectiva porta a porta consisteix a lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. Només cal treure el cubell el dia que toca i recollir-lo un cop que sigui buit. La recollida porta a porta es considera un dels sistemes més eficients per tal d’assolir bons nivells de recollida selectiva, superiors al 80%.

Aquesta solució afavoreix la separació de residus en zones amb dificultats logístiques de recollida a través del servei tradicional com són aquestes dues, amb habitatges unifamiliars i masos molt allunyats entre sí. La setmana passada es va començar a implantar el sistema a l’avinguda de Salou i a partir d’aquesta es farà a l’avinguda del Morell.

Els propietaris dels habitatges que s’inclouen en la prova pilot han rebut una carta de l’Ajuntament on se’ls informa del canvi en la recollida de brossa i se’ls està repartint casa per casa un kit que inclou un tríptic explicatiu, cubells i un magnètic amb recordatori dels dies en que es recull cada fracció. El lliurament dels kits es fa per part d’un equip d’educadors ambientals que els explica el funcionament del sistema i es posa a la seva disposició per a qualsevol dubte.

La implantació del sistema porta a porta requereix un cert canvi d'hàbits que propicia la participació dels ciutadans, de manera que requereix un esforç per part nostra en matèria de comunicació”, ha explicat el regidor Daniel Rubio. “Els nous models de recollida que comencem a aplicar, com aquest, o el futur tancament de contenidors ens permetran identificar el generador i per tant possibilitar la implantació de sistemes de cobrament del servei més justos perquè qui més recicli més estalviï”.

 

Funcionament i calendari de recollida

Aquest sistema implica realitzar una bona separació dels residus en origen de totes les fraccions: orgànica, envasos, paper i cartró, vidre i resta. Si es separa correctament, la fracció resta és el tipus de residus que menys es genera. En el cas de fer-ho incorrectament, el servei de neteja no recull la bossa i s’indica amb un adhesiu el motiu de la no recollida.

Per a cada tipus de fracció, la brossa s’ha de dipositar de la següent manera:

 • Orgànic: amb bossa compostable i dins del cubell marró de 20L.
 • Envasos: amb bossa de plàstic i dins del cubell blanc de 40L.
 • Paper i Cartró: sense bossa de plàstic, però sempre dins del cubell de 40L. El cartró de mides grans que no càpiga a l’interior del cubell es plega i es situa al costat del cubell.
 • Vidre: sense bossa de plàstic i sempre a l’interior del cubell blanc de 40L.
 • Resta: Amb bossa de plàstic dins del cubell blanc de 40L.
 • Tèxtil Sanitari: amb bossa de plàstic i dins del cubell gris de 30L.

Cal lliurar els residus abans de les 19h del vespre amb el cubell corresponent en l’horari  el  dia i fracció  establert segons el calendari de recollida:

 • Dilluns. Resta i orgànica.
 • Dimarts. Envasos i tèxtil sanitari.
 • Dimecres. Orgànica i tèxtil sanitari.
 • Dijous. Vidre i tèxtil sanitari.
 • Divendres. Orgànica i paper i cartró i tèxtil sanitari
 • Dissabte. Envasos i tèxtil sanitari.

El cubell i recollida de tèxtil sanitari es fa prèvia sol·licitud i justificant la seva necessitat (persones dependents, infants, etc.). L’històric de lliurament de cada fracció i la informació relativa al servei de recollida es podrà consultar a través de l’aplicació bitPAYT.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

S'han instal·lat recentment dos nous cubells de vidre en punts on no es poden emplaçar altres sistemes de recollida de vidre a causa de dificultats tècniques. Aquests s’han ubicat a la plaça de la Patacada i a la plaça de la Dona Treballadora, al costat de les bústies de recollida pneumàtica.

Notícia

La iniciativa ha arrencat aquesta setmana i s’allargarà fins a dos o tres mesos més. En aquest període, un equip d’informadors ambientals acreditats, visitaran alguns dels establiments de la ciutat.

Notícia

Flix dobla l'índex de reciclatge de la brossa amb el servei de recollida selectiva porta a porta. El nou sistema incrementa la fracció orgànica, reduïx la resta i permet estalviar costos al consistori

Butlletí