Reus aprova el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima

20/11/2022 - 10:00

Aquest pla recull les accions que l’Ajuntament emprèn per tal d’assolir els compromisos que estableix el Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia al qual està adherida la corporació reusenca.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus del 28 d'octubre ha aprovat el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC 2030).

El compromís sorgeix de la voluntat de l’Ajuntament de Reus d’implicar-se activament en un canvi de model per frenar el canvi climàtic.

El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia és una iniciativa europea que ara ha esdevingut mundial (Pacte Global) i que comporta l’assumpció dels compromisos següents:

 1. Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 55% per a l’any 2030 i assolir les emissions zero al 2050, segons els objectius de l’Acord Verd europeu (2019) i la Llei europea de Canvi Climàtic.
   
 2. Enfortir la capacitat per adaptar el municipi als impactes inevitables del canvi climàtic i esdevenir més resilient.
   
 3. Garantir l’accés a una energia segura i fer una transició justa per a tota la ciutadania.

El pla llista un total de 33 actuacions per a frenar el canvi climàtic en l’apartat de mitigació. Pel que fa a l’apartat d’adaptació al canvi climàtic i fer de Reus una ciutat més resilient inclou 11 línies d’actuació. Els àmbits d’actuació per tal d’aconseguir els objectius estratègics del PAESC són: 

 • Edificis i equipaments o instal·lacions municipals.
 • Edificis i equipaments o instal·lacions terciaris, sector serveis.
 • Edificis residencials.
 • Enllumenat públic.
 • Flota municipal i transport públic.
 • Transport privat i comercial.
 • Gestió de residus.
 • Gestió de l’aigua.

Les accions previstes pel pla inclouen a tall d’exemple accions com la rehabilitació d’edifici, canvis de semàfors i lluminàries; més generació d’energia renovable; adquisició de bicicletes per la flota municipal; substitució de vehicles per models elèctrics o d’hidrògen, etcètera.

En aquest sentit, el regidor de Recursos Humans i Medi Ambient considera que “des del Govern de Reus som pioners en fer polítiques de reducció d’emissions, amb una aposta decidida des de fa anys pel foment de les energies renovables amb la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques als edificis públics. Una aposta que ara s’amplia gràcies a l’impuls de projectes com la comunitat energètica al polígon Agro-Reus a través de Reus Energia”.

La suma del pla estima la reducció de 291.335 tCO2e en data 2030, el que suposa una reducció del 55,8 % de les emissions del municipi respecte el 2005. En termes relatius, es preveu que de les 5,25 tCO2e/hab del 2005 es passi a 2,74 tCO2e/hab al 2030.

El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima té com a visió assolir la neutralitat en carboni l’any 2050, és a dir, tenir un balanç net de zero emissions. Per assolir aquesta fita es planteja l’objectiu de reduir les emissions en més d’un 55% l’any 2030, d’acord amb els objectius que estableix l’Acord Verd (Green Deal) de la Unió Europea i la normativa que se’n deriva. El Pacte dels Alcaldes té la voluntat, des del seu naixement, d’anar més enllà de l’establert a la normativa, amb la intenció que el món local, el més proper a la ciutadania, sigui un dels motors del canvi.


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Article

Aigües de Reus ha presentat aquest dimarts, 12 de març el nou projecte de recuperació de la Bassa Nova, a l’entorn del passeig de la Boca de la Mina, que en breu es posarà a exposició pública i posteriorment es traurà a licitació per segon cop després que un primer concurs quedés desert a principi de 2023

Notícia

L’Ajuntament de Reus engega el projecte per a la renaturalització i la resiliència de la ciutat, RENATUReus. I ho fa amb la licitació dels contractes per a la redacció dels projectes bàsic i executiu de les obres de naturalització d’entorns escolars i refugis climàtics a les escoles Pompeu Fabra, General Prim, Teresa Miquel i Marià Fortuny

Notícia

La diversificació de les fonts d’abastament i el millor aprofitament dels recursos són dos dels reptes que reclama la transició ecològica. En aquest sentit, el Pla de Sequera de Reus, aprovat i en vigor, incorpora un seguit d’obres i projectes que tenen com a objectiu l’aprofitament de l’aigua de KM 0.

Butlletí