Palma incorpora 31 nous vehicles de recollida de residus

05/09/2017 - 12:46

EMAYA, l'empresa pública de l'Ajuntament de Palma, incorpora 31 nous vehicles de recollida de residus. L'adquisició d'aquests vehicles ha suposat una inversió superior als 4 milions d'euros i pretén reforçar i renovar una flota que, en alguns casos, supera el vint anys de vida.

25 de juliol de 2017El batle de Palma, Antoni Noguera, i la presidenta d'EMAYA, Neus Truyol, han presentat a Son Pacs 31 nous vehicles adquirits per EMAYA per a reforçar i renovar la flota de recollida de residus. Concretament, 15 camions de recollida lateral, 4 de recollida posterior, 10 unitats de vehicles polivalents i 2 petits camions de recollida d'estris. D'aquests vehicles, 10 ja han passat tots els tràmits de recepció i matriculació, alguns ja han entrat en servei i d'altres estan en disposició d'incorporar-se als equips de treball a partir d'avui mateix.

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A., és una empresa la titularitat de la qual és de l'Ajuntament de Palma, que posseeix el 100% del seu capital social. L'empresa s'encarrega de la gestió d’allò relatiu al cicle integral de l'aigua del Municipi (captació, potabilització i proveïment d'aigua potable, així com del manteniment de les intal.lacions de clavegueram, sanejament i depuració d'aigües), a més de la concessió i establiment d'escomeses. EMAYA també s'encarrega de la gestió de la recollida d'escombraries i neteja viària de Palma de Mallorca. La realització d'aquestes tasques és possible gràcies a la plantilla de més de aproximadament 1.390 empleats i d'una important flota de vehicles.

15 camions de recollida lateral per al buidatge de contenidors

Pel que fa als camions de recollida lateral, el seu cost és de 227.800 € (IVA exclòs), per la qual cosa l'adquisició de les 15 unitats suposa una inversió de 3.417.000 €. L'adjudicació s'ha realitzat amb un contracte marc per al subministrament de fins a 25 unitats els propers 5 anys, en funció de les necessitats. D'aquest manera es permet obtenir un millor preu i homogeneïtzar la flota amb un mateix model de vehicle.

Els camions de càrrega lateral són vehicles de grans dimensions, de 26 tones, destinats al buidatge de contenidors d'aquest sistema lateral, la majoria dels existents a Palma i els de nova instal·lació (gairebé 5.600 nous contenidors enguany).

S'ha optat per aquest sistema per a la major part de la ciutat, excepte el centre històric, que compta amb la recollida selectiva mòbil, les zones d'interior d'Avingudes, eixos cívics i passeig Marítim, que compta amb contenidors soterrats i bilaterals, i els llocs de difícil accés, que tenen contenidors més petits de càrrega posterior.

La compra d'aquests nous camions és especialment important perquè la instal·lació dels nous contenidors n'ha incrementat la necessitat. Els nous vehicles venen a reforçar i substituir camions que tenen fins a 14 anys d'antiguitat. La seva incorporació contribuirà, per tant, a millorar el servei de recollida i evitar els problemes de freqüents avaries que han dificultat el servei al llarg de les darreres setmanes.

Quatre d'aquests, ja estan en disposició per a fer feina als carrers de Palma avui mateix; els altres 11 s'hi sumaran al llarg de les properes setmanes, una vegada enllestits els tràmits burocràtics de recepció i matriculació.

Es tracta d'equips propulsats amb xassís IVECO de 330 CV, motorització Euro 6, amb dipòsit de GNC de 640 l, complint així la normativa EURO vigent. L'equip de recol·lecció és OMB Technology, amb compactador de càrrega lateral CMPL7ETSA de 23 m3 de capacitat.

La incorporació d'aquests vehicles suposa importants avantatges operatius i ambientals

  • El sistema lateral és més eficient que el de grua i el posterior. Incrementa el rendiment per la major capacitat de càrrega i pel menor temps d'elevació dels contenidors. Per tant permet realitzar un nombre menor de rutes per a recollir el mateix nombre de contenidors. 
  • El sistema lateral representa una reducció del 34,6% en costs de personal respecte de la càrrega posterior i per tant permet destinar recursos humans a altres tasques de neteja i recollida.
  • El menor nombre de rutes també suposa un estalvi respecte d'altres sistemes.
  • La unificació del sistema de recollida, amb un clar predomini del sistema lateral, permet una menor varietat de vehicles, un fet que millora l'especialització en les tasques de manteniment i la necessitat d'estoc de peces de recanvi.
  • Incorporen un sistema de pesatge per a avisar els operaris quan són plens i s'ha de fer la descàrrega a la planta de tractament. Això allarga la vida útil dels vehicles i redueix el risc de sobrepès.
  • Disposen de tecnologia més avançada i major comoditat per als operaria a la cabina.
  • Des del punt de vista ambiental també aporten importants beneficis. Són vehicles que funcionen amb GNC (gas natural comprimit) el que suposa una important reducció d'emissions contaminants en relació al dièsel: redueixen les emissions equivalents de COen un 30% i gairebé no produeixen emissions de SO2 ni NOx, i milloren per tant la qualitat de l'aire a Palma.
  • L'ús de GNC suposa també un estalvi econòmic sobre el dièsel; redueixen el consum un 15% respecte del combustible convencional. Cal recordar que EMAYA compta amb una gasinera pròpia i que ha fet una important aposta per aquest combustible, avantatjós des del punt de vista ambiental i econòmic.
  • Redueixen també els renous i les vibracions, provocant així menys molèsties a la ciutadania. Tenen regulació de revolucions per a realitzar el buidatge dels contenidors.

 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Des del moment que comenci a funcionar aquest sistema a cadascun dels barris, s'eliminaran els contenidors dels carrers i camins, contribuint així a la netedat i la imatge del barri.​

Article

La incorporació de nous municipis del Bages al model de contenidors tancats confirma els bons resultats que s’aconsegueixen.

Article

S'ha celebrat la 3a Edició dels Premis Rezero Balears, uns guardons que posen de manifest el poder transformador de les actuacions de prevenció de residus impulsades a Balears a l’hora que puguin servir d’inspiració per a altres iniciatives.

Butlletí