Palma aprova inicialment el primer programa local de prevenció de residus municipals

Font: EMAYA

16/04/2019 - 08:00

Foto: La Vola

Els objectius són prevenir la generació de residus de Palma i augmentar el percentatge de residus que es destinen a la reutilització

La sessió plenària de l’Ajuntament de Palma ha aprovat inicialment el Programa local de prevenció de residus municipals de Palma. Aquest document és el fruit de mesos de feina tècnica de l’Àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal i d’un procés de participació, que seguirà ara amb els 30 dies d’exposició pública al qual se sotmet.

Tal i com ha declarat la regidora Neus Truyol, “avui és un dia important per a la ciutat, Palma és pionera en mesures d’aquestes característiques i és el primer municipi de les Illes Balears que compta amb aquest programa. Hem d’acabar amb la incultura d’usar i tirar i fer un canvi de paradigma, no hem de fer només recollida i tractament de residus, hem de prendre mesures per reduir la quantitat de residus”.

Aquest programa serà el primer que tindrà Palma en matèria de prevenció de residus i donarà compliment a un mandat legal ja establert en la llei estatal de residus de 2011. Es compleix així amb un obligació legal i una necessitat ambiental d’invertir la tendència d’increment continuat any rere any de la producció de residus.

Incorpora també les noves obligacions de la recentment aprovada Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears en matèria de prevenció de residus.

La fita que es planteja per a l’any 2020 és una reducció del 10% del pes total dels residus generats respecte a l’any 2010. Passant de les 211.631,31 t l’any 2010 a 190.468,18 t l’any 2020 (això suposa realment una reducció del 18,33% respecte del 2017).

Per assolir els objectius proposats al document es descriuen 24 accions emmarcades dins en 8 línies estratègiques. Algunes de les accions que podríem destacar serien la creació de circuits per aprofitar excedents d’aliments, el foment del compostatge domèstic. També es recull la necessitat de reduir els residus en els esdeveniments esportius i festes a la ciutat.

També es fa incidència al programa en la necessitat de reduir els envasos del menjar per emportar, l’ús del vidre al sector de la restauració, la reducció de la publicitat en paper o la prohibició de les bosses de plàstic i les vaixelles d’un sol ús, com ja estableix la recentment aprovada llei balear de residus.

Cal destacar les mesures adreçades al foment de la reutilització, com el suport als mercats de segona mà o intercanvi, o la reutilització de llibres de text la formació en reparació i manteniment d’electrodomèstics, bicicletes, etc., o la posada en marxa de l’espai de reutilització al parc verd de Son Castelló.

Un altre aspecte a destacar amb el qual s’ha fet feina amb EMAYA és el foment del consum de l’aigua de l’aixeta per reduir dràsticament el consum de botelles de plàstic. Així mateix, es vol fomentar la compra responsable, incidint en el foment dels productes poc envasats i empaquetats. També es fa especial èmfasi en l’ambientalització interna del propi Ajuntament per a la prevenció de residus.

Aquestes mesures i d’altres que es recullen al programa van d’acompanyades de dues accions transversals fonamentals: per una banda les actuacions de conscienciació, informació i educació sobre la necessitat de reduir els residus, els seus impactes socials i ambientals i els avantatges de la reutilització i la prevenció.

Per altra banda, és molt important la introducció d’un sistema de pagament per generació, definint els instruments econòmics i fiscals associats per fer-ho possible. En aquesta línia ja treballa l’Ajuntament per modificar la taxa de residus.

Altres aspectes que cal destacar del programa:

 • És el primer programa que preveu mesures per evitar el malbaratament alimentari i introdueix el concepte de compra responsable.
 • Implica a sectors econòmics privats com el sector hoteler i posa èmfasi en fomentar bones pràctiques de cara als turistes.
 • Promou la conscienciació i l’educació ambiental. Moltes mesures estan adreçades cap el sector educatiu.
 • Promou el compostatge i la reutilització de la biomassa de poda.
 • Introdueix mesures que fomentin la preparació per a la reutilització.
 • Preveu mesures fiscals com el pagament per generació.

El Programa local de prevenció de residus municipals de Palma té com a objectiu general prevenir la generació de residus de Palma. Per assolir-ho es planteja mesures adreçades a:

a) Minimitzar la producció en origen de residus.

b) Reduir les quantitats i/o perillositat dels residus.

c) Reutilitzar els productes.

d) Conscienciar i incrementar la participació dels agents implicats i la població en general.

Per avançar en aquesta línia es plantegen diverses accions per a cada una de les 8 línies estratègiques del programa:

 1. Reducció del malbaratament alimentari
 2. Foment de l’autocompostatge
 3. Reutilització, recuperació i segon ús
 4. Ambientalització de serveis i productes
 5. Compra responsable
 6. Foment del consum d’aigua de l’aixeta
 7. Desenvolupament d’ instruments normatius i fiscals de prevenció
 8. Sensibilització i comunicació

A continuació es relacionen les principals mesures recollides al programa de prevenció de residus:

 1. Reducció del malbaratament alimentari
  1. Creació de circuits d’aprofitament d’excedents alimentaris
  2. Foment de la compra i consum responsable d’aliments
  3. Realització de tallers de cuina de reaprofitament
 2. Foment de l’autocompostatge
  1. Foment de l’autocompostatge als centres educatius i horts urbans 
 3. Reutilització, recuperació i segon ús
  1. Reutilització de les restes de poda com a biomassa
  2. Foment de la reutilització de llibres de text a les escoles
  3. Creació d’espais d’intercanvi de llibres a zones urbanes
  4. Utilització de vaixella reutilitzable a esdeveniments
  5. Prohibició de les bosses de plàstic d'un sòl ús i foment d’elements reutilitzables.
  6. Promoció d’embolcalls reutilitzables a les escoles
  7. Reducció dels residus d’envasos derivats de la pràctica del take away entre el turisme de la ciutat
  8. Ambientalització dels esdeveniments esportius a la ciutat
  9. Promoció de l’ús d’envasos de vidre reutilitzables entre les activitats del sector de la restauració
  10. Activitat de preparació per a la reutilització PxR realitzada al nou espai del parc verd de Son Castelló
  11. Promoció dels mercats d’intercanvi
  12. Realització de tallers de formació per a la reparació i manteniment de béns i productes.
 4. Ambientalització de serveis i productes
  1. Prevenció i regulació de la publicitat dinàmica (publicitat en paper).
  2. Foment de l’ús de tassons reutilitzables als equipaments municipals i cantimplores a les escoles.
  3. Foment de l’ambientalització de l’Administració.
 5. Compra responsable
  1. Promoció de l'oferta i la demanda de productes amb menys envàs, envàs reutilitzable i/o biodegradable i de productes a granel 
 6. Foment del consum d’aigua de l’aixeta.
  1. Foment del consum de l’aigua d’aixeta.
 7. Desenvolupament d’ instruments normatius i fiscals de prevenció
  1. Estudi de viabilitat de la implantació d’un sistema de pagament per generació (PxG) i definició dels instruments econòmics i fiscals associats.
 8. Sensibilització i comunicació
  1. Conscienciació envers la prevenció de residus a centres escolars.
  2. Campanya específica per a les persones visitants i turisme de la ciutat per a fomentar un consum responsable i la prevenció en la generació de residus.

 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Prop de 60 persones participen en la darrera jornada del Compromís Barcelona Plàstic Zero, on es van compartir bones pràctiques i diferents organitzacions de la ciutat van poder teixir aliances entre elles. L'Ajuntament de Barcelona ofereix una reducció del preu públic de recollida de residus comercials en cas d'aplicar accions de reducció o eliminació dels plàstics d'un sol ús.

Article

S'ha avaluat la quantitat d'elements impropis del rebuig orgànic des Castell a Menorca, que per ser aprofitable ha d'estar per sota del 15%​

Article

A mitjans mes, la recollida porta a porta s'estendrà a d'altres nuclis del municipi

Butlletí