Nova fita en la consolidació de la custòdia

11/02/2007 - 00:00
Es Mercadal, al cor de l'illa de Menorca, va ser l'escenari escollit per la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) per acollir la seva cinquena reunió, entre el 24 i el 28 d'octubre. La reunió ha constatat el bon estat de salut de la custòdia del territori, i la seva creixent consolidació al territori, però també ha evidenciat les necessitats de les entitats de custòdia pel que fa a la seva capacitació, i la importància d'una comunicació efectiva del missatge de la custòdia per arribar al màxim de persones possible. Durant la cinquena reunió es va presentar el III Inventari d'Acords i Entitats de Custòdia del Territori a Catalunya, les Illes Balears i Andorra. L'estudi recull fins a 445 acords de custòdia que incideixen en més de 147.000 hectàrees de mar i terra, gairebé el doble que l'extensió d'acords de l'any 2003. El nombre d'entitats de custòdia també creix any rere any, i ja són 69 les entitats que assoleixen acords a Catalunya, les Balears i Andorra. Les entitats amb més acords són la Fundació Territori i Paisatge de l'Obra Social de Caixa Catalunya i el Consell Insular de Menorca, coorganitzador de la V Reunió. La finalitat que persegueixen aquests acords són, majoritàriament, l'aprofitament sostenible dels recursos naturals, seguit de la recuperació i la restauració d'hàbitats. Altres objectius són la conservació o restauració dels recursos naturals i les pràctiques agràries tradicionals. Trobada cada dos anys Aquesta trobada, que té lloc cada 2 anys, és una ocasió que aprofiten les entitats de custòdia, les administracions i les empreses que treballen entorn la custòdia del territori per prendre el pols al desenvolupament d'aquesta estratègia de conservació de la natura i el paisatge, basada en acords voluntaris amb propietaris de finques rurals. La cinquena reunió se celebra un any després de l'aprovació del pla director de la xct, que estableix els seus objectius fins l'any 2011. Uns objectius dirigits a la consolidació de la custòdia del territori i, sobretot, de les entitats que la impulsen. Sota el lema 'Un acord d'avui per demà, consolidem la custòdia del territori', la trobada ha servit per aprofundir en les estratègies i les eines de treball per reforçar les entitats de custòdia, compartir experiències, debatre el paper dels diferents agents implicats en la custòdia, i concretar mecanismes de treball en xarxa. A la reunió van assistir 124 participants, 12 dels quals formaven part d'entitats de custòdia i altres xarxes de l'Estat espanyol, cosa que reflecteix l'interès que la custòdia del territori desperta més enllà de les terres de parla catalana. De fet, recentment s'ha constituït una xarxa de custòdia del territori a Andalusia (Ínsulas), i la Fundación Biodiversidad , vinculada al Ministeri de Medi Ambient, ha liderat la creació de la Plataforma de Custodia del Territorio, d'àmbit estatal. Continguts de la cinquena reunió Els actes van començar amb una conferència del director de la xct, Jordi Pietx, el qual va fer una crida per sumar esforços i fer de la custòdia una eina fonamental per posar en valor i conservar la natura i el paisatge. Pietx també va encoratjar les entitats de custòdia per a que aprofitessin les oportunitats de futur que es presentaven per a la custòdia, especialment des de l'Administració pública. Després de la ponència marc, i al llarg de tres intenses jornades, es van presentar 41 pòsters i comunicacions que mostraven diverses iniciatives i diferents aplicacions de la custòdia del territori, des de la participació de voluntaris d'empreses en accions de restauració d'hàbitats fins al pescaturisme, passant per la custòdia des del punt de vista de l'escoltisme. A més, es van celebrar cinc ponències temàtiques, diverses taules rodones, sortides decamp i tallers pràctics per aprofundir en temes com el seguiment dels acords de custòdia o el treball en xarxa. Es reforça l'aposta de les administracions La cinquena reunió ha confirmat l'aposta de les administracions per impulsar la custòdia del territori: recentment s'ha creat una comissió interdepartamental sobre custòdia del territori al govern de la Generalitat, la futura Ley de Biodiversidad, en tràmits d'aprovació al Congrés dels Diputats, incorporarà la custòdia en el seu articulat, i tant l'administració autonòmica com l'estatal estan impulsant diverses línies d'ajut per a iniciatives de custòdia. L'aposta pública contrasta amb la limitada repercussió social que té la custòdia. Precisament, que aquest instrument de conservació arribi a la resta de la societat civil, i també traspassi els diferents nivells de l'administració, és un dels esforços prioritaris que s'ha plantejat a Es Mercadal. Aquesta edició ha destacat, a més, pel fet que els propietaris privats, autèntics protagonistes de la custòdia, van estar presents en una taula rodona en la qual van intercanviar les seves experiències d'acords amb entitats de custòdia. Xarxa Natura 2000 i custòdia marina La cinquena reunió també ha servit per confirmar les oportunitats existents per integrar la custòdia del territori en el desenvolupament de la xarxa europea Natura 2000. En aquest sentit, a partir de la reunió es redactarà un document per identificar específicament els àmbits en els quals la custòdia pot reforçar la gestió dels espais que integren la Xarxa Natura 2000. Durant la darrera jornada de la reunió va tenir lloc la presentació pública de la custòdia marina, que presenta un major grau de complexitat per l'absència de propietaris privats en el mar amb els quals establir acords de custòdia. Segons Guillem Mas, membre de l'associació Nereo i coordinador del Grup de Treball de Custòdia Marina, la custòdia en l'àmbit marí pot prendre diverses formes, des d'aquella en la qual una entitat gestiona directament un espai marí, fins a l'assoliment d'acords amb pescadors o l'impuls d'àrees protegides per part de l'administració. Clausura La presidenta de la xct, Cristina Sánchez, de la Societat Espanyola d'Ornitologia, va presentar les conclusions de la trobada, a l'emblemàtic mont Toro de Menorca. Sánchez va declarar assolits els objectius de la jornada, i va destacar la participació activa de tots els agents vinculats a la custòdia, especialment dels propietaris privats amb acords de custòdia. L'acte va acabar amb un espectacle de glosat menorquí.

Relacionats

Butlletí