Xavier Sabaté Rotés

Càrrec: 
Ambientòleg. Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social

Darreres aportacions

Torrelles de Llobregat ha impulsat durant aquest any un procés participatiu per discutir cap a on vol orientar el seu futur. La majoria dels 350 participants s'ha decantat per potenciar els valors agraris i naturals del paisatge i per mantenir l'essència rural de Torrelles, un municipi situat al bell mig de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Des que va ratificar el Conveni Europeu del Paisatge (Florència, 2000), Catalunya ha estat un dels països pioners i líders en matèria de paisatge a Europa. L'impuls de la Llei de paisatge (2005), la posada en marxa de l'Observatori del Paisatge, dels set catàlegs de paisatge de Catalunya i de diverses cartes del paisatge, així com diverses iniciatives de millora paisatgística a Catalunya, han anat consolidant l'aplicació del Conveni Europeu del Paisatge al nostre país

 

El passat 30 de juliol es va presentar a la Roca del Vallès (Vallès Oriental) el projecte d'ampliació del Parc de la Serralada Litoral.