Millora de la biodiversitat a l'entorn de Puigventós i Pla del Fideuer de Vacarisses

Font: Ajuntament de Vacarisses

05/12/2022 - 12:00

S’ha desbrossat la cobertura arbustiva de 5 zones diferents, a més de dur a terme un seguit d’actuacions per recuperar la població de Conill de bosc.

Ja han finalitzat les actuacions emmarcades al projecte Recuperació d’espais oberts, de la població de conill de bosc i millora de la biodiversitat a l’entorn de Puigventós i Pla del Fideuer dins l’EIN Montserrat i el connector principal Sant Llorenç - Serra de Collcardús - Montserrat, realitzat gràcies a la subvenció de la Generalitat de Catalunya als espais naturals, hàbitats i espècies. D’una banda, s’ha desbrossat la cobertura arbustiva de 5 zones diferents, actuant en un total de 8,64 ha, tot respectant la coberta arbrada. L’objectiu és recuperar espais de pastura que aportin una riquesa florística i faunística diferent, per diversificar els hàbitats i alhora disposar d’un possible tallafoc. I és que els espais oberts tenen un paper clau dins del projecte. Són determinants per a la biodiversitat en entorns mediterranis, perquè aporten hàbitats fonamentals per a un gran nombre d’espècies. A més, contribueixen a la prevenció d’incendis perquè trenquen la continuïtat forestal i dificulten la propagació del foc. També resulten imprescindibles per a l’alimentació del bestiar perquè faciliten el desenvolupament herbaci, ajudant així a la viabilitat de les explotacions ramaderes vinculades al projecte, com és el ramat del Mimó. La gestió s’ha centrat en crear illes de vegetació arbrada que serveixin de refugi a les diferents espècies d’animals presents a l’espai, podent saltar d’illa en illa amb seguretat i tenint l’oportunitat d’escapar de depredadors en un moment donat.

Un altre objectiu fixat és recuperar la població de Conill de bosc a la zona per fomentar la presència d’aquesta espècie clau en els ecosistemes mediterranis i, d’aquesta manera, ajudar a mantenir l’obertura d’espais i servir de base alimentària per a altres espècies protegides que es volen afavorir. Per aquest motiu, s’han construït dues vedrunes, mitjançant la tècnica de pedra seca; s’han instal·lat 6 nous abeuradors de fauna salvatge i s’ha realitzat una repoblació amb 60 individus de conill de bosc.

Per tot plegat, aquest projecte és una excel·lent oportunitat per evolucionar cap a la conservació del medi i, més concretament:

- Un territori més adaptat i defensable davant dels incendis.

- Una millor gestió de la biodiversitat de la zona (muntanya mediterrània), afavorint hàbitats i espècies d’elevat interès, en molts casos protegides per la normativa vigent.

El següent pas és iniciar un procés de seguiment en què, entre d’altres, s'utilitzarà la tècnica de fototrampeig. Així, es pretenen valorar quantitativament i qualitativament els resultats per a l’assoliment dels objectius marcats pel projecte.

 


 

Relacionats

Notícia

Liderat per l’Oficina de Biodiversitat i Emergència Climàtica, i amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, l’estudi se centrarà en el Connector Biològic Terrestre Complementari del municipi.

Notícia

La Comissió Europea va adoptar aquest 22 de juny diverses propostes capdavanteres que tenen per objectiu restaurar els ecosistemes del continent i recuperar la natura i la biodiversitat, de les terres agrícoles als mars, els boscos i els entorns urbans. A més, la CE també proposa reduir l’ús i els riscos dels plaguicides químics en un 50% el 2030 com a molt tard. Unes propostes fermes per continuar en el camí del Pacte Verd Europeu per millorar la resiliència i la seguretat del subministrament d’aliments a la UE i al món.

Notícia

Les entitats i els ciutadans que vulguin gestionar un hort urbà, un jardí o un espai de biodiversitat ja poden presentar els projectes per al concurs públic d’adjudicació de set terrenys municipals situats en diferents districtes de la ciutat. Aquesta iniciativa forma part del programa “Mans al verd” per corresponsabilitzar la ciutadania en la promoció i la cura dels espais verds i la biodiversitat.

Butlletí