Masquefa organitza el Mercat de les 4R pel Dia del Medi Ambient

Aquesta iniciativa vol promoure la reutilització d'objectes i aparells perquè no esdevinguin residus abans d'haver esgotat la seva vida útil
Font: Aj. Masquefa
03/05/2010

L'ajuntament de Masquefa ha organitzat diverses activitats per commemorar el Dia Internacional del Medi Ambient, que se celebrarà el dissabte 5 de juny. Una de les propostes serà l'original Mercat de les 4R. Amb el lema "A Masquefa reciclem, reutilitzem, recuperem i reduïm residus", la iniciativa consistirà en un mercat de segona mà i d'intercanvi que s'ubicarà a la Plaça Josep Maria Vila ( Plaça de l'Estació ). Des de les 11 del matí i fins a les 2 del migdia es podran intercanviar i/o comprar-vendre, a preus econòmics, productes ja utilitzats. A més, les persones que vulguin vendre articles fets amb material reciclat, i al mateix temps ensenyar com ho fan, podran muntar tallers al mercat.

El mercat de les 4R vol promoure la reutilització d'objectes i aparells perquè no esdevinguin residus abans d'haver esgotat la seva vida útil i, així, reduir també la generació de deixalles. L'objectiu és que tots prenguem consciència del valor dels objectes que ja no usem. Donar una segona vida als objectes usats que tenim a casa, i no llençar-los a les escombraries, afavoreix la reutilització, el reciclatge i la reducció de residus.

L'aplicació de les 4R és una opció:

  • Ecològica: minimitza l'impacte que els residus generen sobre el medi ambient.
  • Educativa: mostra un ampli ventall de possibilitats que tenim a l'abat per contribuir a millorar el medi ambient.
  • Sostenible: aplicant el concepte de les 4R disminuïm el consum de matèries primeres i contribuïm a desaccelerar l'explotació dels recursos naturals.
  • Responsable: les 4R representen una actitud conscient i implicada amb el món.

Com es recupera un vehicle vell?
El 5 de juny els vilatans i vilatanes també podran veure com es recupera un vehicle un cop és ja massa vell. De 10.30 a 11.30 hores, l'empresa Ferros Sáiz (polígon La Pedrosa, nau 8) organitzarà la projecció d'un àudiovisual, tallers i un recorregut per les instal·lacions, dotades de tecnologia d'última generació, per donar a conèixer el procés de recuperació d'un cotxe vell i la seva transcendència mediambiental.

Visita al CRARC i excursió
També pel Dia del Medi Ambient es faran una visita gratuïta al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils, de les 11 del matí a la 1 del migdia, i la sortida ‘Coneix el teu entorn', a partir de les 5 de la tarda.

Més informació: www.masquefa.cat

Municipis: 

Relacionats

Notícia

La Comissió d'Estudi que -integrada per regidors del consistori, tècnics i representants dels consells de districte- haurà de redactar i presentar una memòria, un treball que haurà de servir de base per a la resolució de l’expedient, havent de contemplar aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat, la seva forma d’exercici i gestió, entre d’altres, que justifiquin el millor règim i forma de gestió del servei de l'aigua.

Acte
02/12/2019
Davant del Mercat municipal de Viladecans
Notícia

L’Ajuntament d’Igualada ha iniciat el procés per a la realització de l’estudi de viabilitat per a la implantació de models òptims de recollida de residus per zones de la ciutat. La implementació de les mesures i recomanacions que es desprenguin d’aquest treball serà un dels eixos que el departament de Sostenibilitat i Mobilitat impulsarà per millorar la recollida selectiva a la ciutat.

Butlletí