Manlleu facilita la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les llars

També impulsa una fiscalitat verda
04/11/2020 - 12:25

El Ple de l'Ajuntament de Manlleu ha aprovat una nova Ordenança per facilitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques

El municipi Manlleu està compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i en l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.

La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que s’ha d’arribar a un model d’energia 100% renovable de cara a l’any 2050. L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l’alta dependència energètica de Catalunya i, en darrer lloc però no menys important, democratitzar el model energètic.

L’Ajuntament de Manlleu, que treballa en la integració de les polítiques locals en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides a través de la localització de l’Agenda 2030 Manlleu, impulsa aquesta Ordenança per agilitzar i simplificar els tràmits per a la instal·lació de panells solars fotovoltaics a les  llars de Manlleu.

Amb aquesta acció s’està treballant directament en l’assoliment de l’objectiu número 7 dels ODS, que pretén “garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones “. Però també està relacionada amb altres ODS, com el que fa referència a “aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles” (objectiu 11), i a “adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest” (objectiu 13).

En el marc de l’Ordenança per la promoció de les instal·lacions d’energia fotovoltaica en el municipi de Manlleu, es preveu una bonificació del 50% (com a màxim) sobre la quota íntegra de l´Impost sobre Béns Immobles (IBI) pels béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica i que compleixin les condicions establertes a l’Ordenança. L‘aplicació de la bonificació quedarà condicionada a l’aprovació d’aquesta sol·licitud per part de l’Ajuntament.

Les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposaran també d’una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre la part de les obres corresponent a la instal·lació de plaques fotovoltaiques adreçades a l’autoconsum. 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

La instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum a l’escola Guillem de Mont-rodon i a la llar d’infants dels Caputxins ha estat el projecte guanyador de la cinquena edició dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Vic.

Notícia

L'estructura fotovoltaica, formada per 44 panells de 400 Wp muntats en un sistema autoportant a la coberta de l’edifici, es realitzarà en règim d’autoconsum amb compensació d’excedents, de manera que l’energia elèctrica generada es consumirà de forma instantània pel propi edifici i, en cas d’existir excedents, aquests seran compensats en la factura elèctrica. 

Article

Aquesta infografia recull informació quantitativa de l’evolució del nombre d'instal·lacions i potència de les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic col·lectives i individuals dels últims 2 anys. També es mostra la seva distribució segon el rang de potència instal·lada, i el rànquing de províncies i comarques amb més fotovoltaica d’autoconsum, per nombre d’instal·lacions i potència.

Butlletí