Les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Espanya van baixar un 2,3% el 2018

Font: MITECO i RTVE

03/12/2019 - 08:00
Foto: Istock

Foto: Istock

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) van disminuir a Espanya un 2,3% el 2018 respecte a l’anterior any, fins a 340,7 milions de tones, i es van situar al nivell més baix dels darrers deu anys, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El diòxid de carboni és el principal gas d’efecte hivernacle, però l’estadística de l’INE feta pública, inclou també com han evolucionat altres gasos responsables de l'escalfament global del planeta, com el metà (CH4) o l’òxid nitroso (N2O). Així, les emissions de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera es redueixen el 2018 un 1,9%, les de N2O cauen un 2,8% i només augmenten les de metà un 0,1%.

Es tracta del nivell de nivell més baix des del 2008, per darrere de l’any 2013, que es van emetre a l’atmosfera 332,2 milions de tones de GEI; 2016, en què les emissions van assolir els 334,4 milions de tonelades, i el 2014, es van convertir en 337,4 milions.

El sector d’activitat que més va disminuir les seves emissions de GEI el 2018 va ser el subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor, aire acondicionat i aigua (-11,6%), mentre que el transport i l’emmagatzematge va ser el que més augmentava (2,6%).

També van créixer les emissions del sector residencial, fins a dos punts percentuals respecte al 2017, i acumulen 71.404 tones de gasos d’efecte hivernacle, el 21% del total d’emissions.

 

Dos sectors concentren gairebé la meitat dels gasos

El sector de la indústria manufacturera va emetre el 23,9% de la totalitat de GEI el 2018 i el subministrament energètic va ser el sector responsable del 20,9% de les emissions.

Per contaminants, les principals emissions de CO2 corresponien a la indústria (76,1 milions de tonelades), llars (69,0 milions) i subministrament energètic(59,7 milions), que representen conjuntament el 72,2% de totes les emissions de CO2 a l’atmosfera.

En referència al metà i l'N2O, el sector de l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura i la pesca van emetre les majors quantitats, amb un 62,7% de l’equivalent total al primer i el 78,8% del segon.

Les emissions de GEI el 2017 havien experimentat un repunt del 2,6% respecte a l'any anterior, fins a situar-se en 344 milions de tonelades, i també en aquest exercici gairebé el 21% d'aquestes emissions corresponien als seus recursos.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Entrevista

Bobadoye Ayodotun és Director General de Global Emerging Pathogens Treatment Consortium (Ghana). Aquesta entitat té com a objectiu millorar la preparació de sectors, de països, i de sistemes a l’Àfrica per afrontar els seus reptes en relació als temes de salut vinculats al canvi climàtic. Bobadoye ens va explicar durant la COP-25 com de fràgil és aquest continent, i de fet tot el món, als impactes sobre la salut dels canvis globals. Tenim la prova amb l'actual crisi de la COVID-19.

Entrevista

Alexander L. Jones és Director del Clima i Medi Ambient de la l’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). En aquesta entrevista, reflexiona sobre el gran impacte de l’agricultura en el canvi climàtic, ja que és responsable d’un 24% de les emissions globals. I desgrana el reptes als quals s’enfronta: el necessari augment de la producció per abastir una població mundial cada dia més nombrosa, i l’augment de la inseguretat alimentària a causa dels canvis de patrons que ens ha portat l’escalfament global. Sens dubte un dels temes cabdals als que s’haurà de fer front i sobre el que podem actuar amb decisions molt personals, com la nostra dieta.

Notícia
Els països de renda alta emeten 44 vegades més
Foto: Beneficiaries a Guatemala. Oxfam Intermon. Pablo Tosco

Foto: Beneficiaries a Guatemala. Oxfam Intermon. Pablo Tosco

Les emissions de CO2 per consum del 10% de les llars més riques d'Espanya superen 2,3 vegades les del 10% més pobre, segons ha anunciat Oxfam Intermón, i adverteix que la desigualtat extrema i l'emergència climàtica mantenen una estreta relació. Mentre els més rics són qui més emissions per consum emeten, els més vulnerables són qui més pateixen els impactes derivats de la crisi climàtica i els que compten amb menys recursos per adaptar-s'hi.

Butlletí