Les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Espanya van baixar un 2,3% el 2018

Font: MITECO i RTVE

03/12/2019 - 08:00
Foto: Istock

Foto: Istock

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) van disminuir a Espanya un 2,3% el 2018 respecte a l’anterior any, fins a 340,7 milions de tones, i es van situar al nivell més baix dels darrers deu anys, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El diòxid de carboni és el principal gas d’efecte hivernacle, però l’estadística de l’INE feta pública, inclou també com han evolucionat altres gasos responsables de l'escalfament global del planeta, com el metà (CH4) o l’òxid nitroso (N2O). Així, les emissions de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera es redueixen el 2018 un 1,9%, les de N2O cauen un 2,8% i només augmenten les de metà un 0,1%.

Es tracta del nivell de nivell més baix des del 2008, per darrere de l’any 2013, que es van emetre a l’atmosfera 332,2 milions de tones de GEI; 2016, en què les emissions van assolir els 334,4 milions de tonelades, i el 2014, es van convertir en 337,4 milions.

El sector d’activitat que més va disminuir les seves emissions de GEI el 2018 va ser el subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor, aire acondicionat i aigua (-11,6%), mentre que el transport i l’emmagatzematge va ser el que més augmentava (2,6%).

També van créixer les emissions del sector residencial, fins a dos punts percentuals respecte al 2017, i acumulen 71.404 tones de gasos d’efecte hivernacle, el 21% del total d’emissions.

 

Dos sectors concentren gairebé la meitat dels gasos

El sector de la indústria manufacturera va emetre el 23,9% de la totalitat de GEI el 2018 i el subministrament energètic va ser el sector responsable del 20,9% de les emissions.

Per contaminants, les principals emissions de CO2 corresponien a la indústria (76,1 milions de tonelades), llars (69,0 milions) i subministrament energètic(59,7 milions), que representen conjuntament el 72,2% de totes les emissions de CO2 a l’atmosfera.

En referència al metà i l'N2O, el sector de l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura i la pesca van emetre les majors quantitats, amb un 62,7% de l’equivalent total al primer i el 78,8% del segon.

Les emissions de GEI el 2017 havien experimentat un repunt del 2,6% respecte a l'any anterior, fins a situar-se en 344 milions de tonelades, i també en aquest exercici gairebé el 21% d'aquestes emissions corresponien als seus recursos.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Article

La totalitat de l’energia elèctrica subministrada durant l’any 2023 a la Diputació de Barcelona va tenir el certificat de garantia d’origen 100% renovable, fet que va suposar que els 13.580 MWh d’energia consumida pels edificis i recintes corporatius suposessin un estalvi en emissions de CO2 equivalent a 3.530 tones.

Butlletí