L'economia catalana, menys intensiva en carboni

02/08/2019 - 08:00

Les dades d’emissions de CO2 corresponents al 2017 indiquen que en els sectors difusos, que és on, d’acord amb la política europea, es valoren els esforços de reducció dels Estats, es van mantenir planes respecte les del 2016. Les emissions per càpita es mantenen a Catalunya en 6 tones de CO2 per persona i any, mentre que a Espanya se situen en 7 tones i, a Europa, en 8,4.

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha publicat les últimes dades d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a Catalunya, corresponents a l’any 2017. Les emissions totals han estat de 45,07  milions de tones de CO2 equivalent –CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6– i han augmentat un 2% respecte l’any anterior, corresponent a 0,9 milions de tones de CO2eq més.

Des del 1990, les emissions totals de GEH han seguit una evolució creixent fins al 2005, any que va marcar un pic històric d’emissions amb 58,43 milions de tones de CO2 eq, mantenint-se fins a l’any 2007,  quan la tendència es va invertir i les emissions anuals van anar disminuint fins al 2013. El 2017 és el quart any consecutiu en què s’acumula un increment d’emissions de GEH.

L’any 2017, els sectors industrial i del transport van ser els responsables de més de la meitat de les emissions de GEH a Catalunya (31% i 28% de les emissions totals, respectivament), seguits l’energètic (15%), i de l’agricultura i ramaderia (11%).

Camí del compliment d’objectius pel 2020

El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020, fet en el marc del paquet europeu d’energia i clima 2020, estableix una reducció del 25% les emissions totals a Catalunya al 2020 en relació a les emissions del 2005, i que aquesta reducció s’assoleixi rebaixant el 15% les emissions difuses el 2020 també respecte el 2005.

En relació a les emissions totals, el 2017 s’han reduït el 23% en relació a les del 2005, i pel que fa a les emissions difuses el 2017 s’han reduït el 16% en relació a les 2005. Això ens indica que ens trobem en la senda correcta per assolir el compliment dels objectius del 2020 però que cal fer un esforç addicional en la implementació de noves mesures, necessari per a fer front a l’emergència climàtica. Cal recordar que des del 2015 ens trobem en una tendència de lleuger creixement de les emissions i que cal revertir-la per assegurar el compliment dels objectius. Tenim una bona situació de partida amb unes emissions inferiors, ja sigui per unitat de PIB o sigui per càpita, en comparació a Espanya i Europa,  però caldrà un esforç afegit, amb la implementació de mesures de reducció efectives, en especial pel que fa al transport, per assegurar el compliment dels objectius del 2020 i preparar-nos pel 2030, on el nivell d’ambició s’incrementa intensament.


 

Categories: 

Relacionats

Entrevista

Apassionada per la natura i amant de l’art, Aurora Serra és enginyera agrícola, i es defineix com a dinamitzadora i formadora en agricultura. És membre de la Cooperativa Tarpuna i participa a la xarxa agroecològica dels barris de muntanya de Barcelona.  Parlema amb Aurora Serra arrel de la celebració de l’Aplec d’agricultura urbana de Barcelona que arriba a la seva sisena edició, i que aquest any està dedicat a la biodiversitat a la ciutat.

Article

Segons les últimes xifres oficials, des del 2005 Vilassar de Dalt ha reduït un 25.7% les emissions de CO2 i el compromís actual és arribar al 30%, l'any 2020. Aquestes dades es fan públiques coincidint amb la celebració de la Setmana del clima i la 3a vaga pel clima, a la qual tots els grups polítics municipals van donar suport ahir sumant-se a una moció de suport a la jornada convocada pel moviment Fridays for future.

Notícia

Importants augments de temperatura i del nivell del mar, escassesa d'aigua i d'aliments i més migracions a gran escala, entre les possibles conseqüències de l'escalfament global a la regió

Butlletí