L'Agència de l'Aigua i l'Ajuntament de Tarragona uneixen esforços per garantir l'abastament

Les accions per al transport d'aigua dels pous de Tarragona també milloraran la xarxa pròpia tarragonina
Font: DMAH.
29/02/2008 - 00:00
L'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Tarragona –en tant que titular del servei de subministrament en baixa de la ciutat i d'una bona part del Camp de Tarragona- treballaran de manera conjunta per atendre les necessitats d'abastament del conjunt de la població a causa de la situació de sequera que estem patint.

Aquesta col•laboració per fer possible l'aportació d'aigua cap a les zones deficitàries a través de vaixells amb recursos propis de Tarragona es farà amb totes les garanties de qualitat i de disponibilitat. En aquest sentit, l'extracció serà coherent amb el Pla d'ordenació d'extraccions vigent pel fet que s'ha constatat la millora generalitzada de l'estat quantitatiu i químic de les aigües subterrànies de la zona. Igualment, i tenint en compte que les extraccions tenen caràcter puntual i estratègic per superar episodis de sequera, es desenvoluparan controls per fer un seguiment més exhaustiu de la qualitat i evolució de les reserves globals de l'aqüífer adequant-se les previsions de les extraccions a la realitat de l'estat del recurs en cada moment.

Les obres a executar, amb una inversió superior als 3 milions d'euros, suposaran un suport a les mesures pal•liatives per afrontar les necessitats de la sequera i al mateix temps una oportunitat per millorar unes infraestructures permanents de l'àmbit de Tarragona que incrementaran la qualitat de l'abastament a la zona.

Entre les actuacions a desenvolupar es preveu la millora de la canonada d'aigua del port de Tarragona, la rehabilitació de diversos pous –tant de nous com de recuperació de pous actualment en desús- i la seva pertinent connexió a la xarxa tot garantint que no es produeixin afectacions de cap tipus als recursos d'aigua subterranis (aqüífers Baix Francolí-Bloc del Gaià) ni als usuaris de les xarxes de subministrament de la zona.