La Xarxa valora les accions dutes a terme en energia i canvi climàtic durant el mandat

Sostenible.cat

22/02/2011

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha celebrat la darrera sessió de grups de treball, preparatòria de  la 11a Assemblea que tindrà lloc el proper 22 de març. Ha estat la del Grup d'energia i canvi climàtic, les línies d'actuació del qual se centren en l'estalvi i eficiència energètica; la reducció del consum d'energies fòssils i de la producció de gasos amb efecte d'hivernacle.

El Grup de treball d'energia i canvi climàtic compta amb 41 ens inscrits i una comissió permanent formada per 11 municipis: Badalona, Granollers, L'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mollet del Vallès, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa i Vilanova i la Geltrú.  És el que compta amb una comissió permanent més gran  i durant el mandat ha impulsat un total de 8 reunions. Durant aquest període, el grup -que ha celebrat 3 reunions com a tal- ha promogut un seguit de jornades i activitats i ha acomplert la major part  del seu pla de treball. Les reunions han convocat un total de 115 assistents.

Valoració de la feina feta
Dintre d'aquest pla, les accions més ben valorades, tant des del punt de vista de l' interès com de la utilitat, han estat per aquest ordre: els cursos de formació a tècnics municipals; la confecció  del nou model d'ordenança tèrmica;  la celebració de jornades diverses sobre gestió energètica; i l'estudi de l'indicador de gasos d'efecte hivernacle (GEH) per habitant  a través del programa DESGEL. Per a la difusió d' aquest programa s'ha realitzat tallers  específics.

Un dels àmbits on més s'ha avançat és precisament en el model d' ordenança solar tèrmica de la qual se'n va fer una jornada de presentació. També s'ha promogut el seguiment de la implantació d'aquest model en els ajuntaments i s'ha elaborat una Guia sobre inspeccions i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.

 Igualment, s'ha creat un espai intercanvi de coneixement i experiències entre la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat l'Institut Català d'Energia i l'Associació de professionals d'energies renovables de Catalunya

Els temes que han quedat pendents en aquest mandat han estat el desenvolupament d'un model d'ordenança fotovoltaica i d'auditories energètiques als edificis municipals. Així com l' impuls a les agències locals d'energia; les empreses de serveis energètics; i la valoració dels  efectes sobre els ajuntaments de la liberalització dels mercats.

Ordenança solar: el seguiment
Tot i l'avenç en aquest camp, durant la trobada del grup de treball s'ha generat un petit debat entorn de les dificultats de mitjans que tenen els ajuntaments per realitzar el seguiment de la implementació de l'ordenança solar tèrmica. Si bé l'ordenança és un instrument molt valuós,  la posta marxa de les instal·lacions no sempre està a l'altura i n'hi ha que no funcionen. S'ha constatat la falta capacitat i recursos per fer el seguiment que seria necessari en aquests casos.

La crisi econòmica ha disminuït notablement la quantitat de projectes d'aquest tipus d'instal·lacions, una situació que fa patir les empreses del sector. En aquest sentit una opció viable per a elles en aquest moment -segons s'ha apuntat a la reunió- seria reorientar l'activitat i centrar-la en recuperar les instal·lacions que no funcionen.

Les línies de futur
Seguint el protocol habitual en aquesta sèrie de reunions preparatòries de l'Assemblea de la Xarxa, els assistents han aportat nombroses idees com a possibles línies per desenvolupar en el futur i les han sotmeses a votació. Les que han recollit un major nombre de vots han estat:

  • Comptabilitat d'energies renovables a nivell municipal amb la utilització del programa DESGEL.
  • Sensibilització sobre la incidència dels models de consum en l'ús de l'energia i les emissions.
  • Signatura de convenis amb agències locals per renovar edificis i millorar-ne l'eficiència
  • Promoció d'un model d'empresa de serveis energètics a l'espera que maduri el mercat.
  • Avaluació de les installacions existents de l'energia solar tèrmica (municipals i privades) mitjançant auditories.
AdjuntMida
Image icon logo_Energia_canvi_climatic.jpg63.11 KB

Relacionats

Acte
Acte
15/06/2019 - 11:30
La Fàbrica del Sol
Article

La fundació municipal de l’Ajuntament de València, València Clima i Energia, en col·laboració amb el centre d’innovació Las Naves convoca per primera vegada el concurs fotogràfic “Objectius pel canvi”, que busca conscienciar i visibilitzar les causes i conseqüències del canvi climàtic a la nostra vida diària. 

Butlletí