La xarxa d’abastament d’aigua freàtica de Barcelona es duplica

19/04/2023 - 08:07

La neteja de la ciutat ja es fa amb aigua exclusivament freàtica, i ara, a causa de la situació d’excepcionalitat per la sequera, se n’augmenta l’ús als serveis municipals, sobretot, per al reg de supervivència d’arbres i plantes. 

Per facilitar aquesta tasca, es desplega una xarxa de 26 punts de subministrament d’aigua freàtica amb camions cisterna que complementa els 25 hidrants que hi ha en funcionament de manera habitual.

L’ampliació de la xarxa es farà amb 22 camions cisterna (14 en torn de matí, 5 en torn de tarda i 3 en torn de nit), que es desplaçaran per les 26 ubicacions determinades des d’on abastaran vehicles més petits, que no tenen tanta capacitat de desplaçar-se fins a l’hidrant. En concret, carregaran d’aigua freàtica 239 vehicles de neteja, que treballen en carrers petits o en serveis específics com la neteja dels voltants de contenidors o de taques i pintades, i 57 de parcs i jardins, encarregats del reg de supervivència d’arbres i plantes arbustives.

L’aigua freàtica, o del subsol, és un recurs hídric alternatiu de proximitat, abundant i de qualitat que cobreix una part de la demanda hídrica dels serveis municipals. Actualment Barcelona té una xarxa d’aigua freàtica de 78 quilòmetres i 25 hidrants fixos en servei, que permeten subministrar 5.000 m³ al dia (1,8 hm³/any).


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Davant la fase d’excepcionalitat del pla de sequera, l’Ajuntament de L'Hospitalet de Llobtegat està treballant per usar en els serveis municipals aigua regenerada de l’estació depuradora del Prat i revisar el sistema de captació i distribució d’aigües freàtiques del municipi perquè funcioni al 100%.

Notícia

L’Ajuntament de Barcelona tramita per emergència 14,4 milions d’euros per millorar la xarxa d’aigües freàtiques.

Butlletí