La recollida selectiva augmenta després d’un any d’implantació de la recollida porta a porta als comerços de L’Illa del Centre

03/02/2019 - 08:10

Un total de 82 establiments comercials i de restauració situats a L’Illa del Centre de Castellar del Vallès participen en l’actualitat del servei de recollida de residus porta a porta amb identificador d’usuari que es va iniciar el mes de novembre de l’any 2017.

Després d’un any de la implantació d’aquest sistema, les dades de recollida selectiva al conjunt del municipi s’han incrementat significativament, entre un 12 i un 19%, en funció del tipus de residu.

Segons el regidor de Sostenibilitat i Medi Natural de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, Aleix Canalís, “hi ha una correlació evident entre aquest augment i la continuïtat que s’ha donat al servei de recollida porta a porta entre grans generadors, especialment pel que fa a la recollida de matèria orgànica”. Així, en un any s’han recollit mitjançant el sistema porta a porta més de 80 tones de matèria orgànica, “fet que ha contribuït a un augment del 19% de la recollida d’aquesta fracció entre els mesos de gener i octubre”, afegeix el regidor.

La recollida porta a porta també és, en part, responsable dels valors registrats els primers nou mesos de l’any de la recollida de paper i cartró, envasos i vidre al municipi”, afirma Canalís. En aquests casos, els increments són del 12%, 13% i 15%, respectivament. “En canvi, la fracció rebuig al conjunt del municipi s’ha estancat i es manté amb els mateixos valors de l’any anterior”.

Segons dades sobre la qualitat de la separació en el sistema porta a porta, un 65% dels establiments obtenen una valoració molt bona, és a dir, que la freqüència de participació és adequada al volum de negoci i el percentatge d’impropis és pràcticament inexistent o inferior al 10%. D’altra banda, un 11% dels establiments que participen en el sistema han assolit una valoració bona, amb una freqüència de participació propera al seu volum de negoci i un percentatge d’impropis entre el 10 i el 20%. Un altre 10% separa de manera regular, és a dir, amb una participació insuficient pel volum de negoci o un percentatge de residus impropis d’entre el 20 i el 30%. Finalment, un 14% pràcticament no separa o el percentatge d’impropis supera el 30%.

Segons Canalís, “cal agrair la implicació de la major part dels establiments en la recollida porta a porta i esperonar els que encara no ho fan prou bé a que s’hi sumin de manera efectiva”.

La intenció és superar l’estancament del reciclatge que s’ha detectat a la comarca i poder assolir els objectius previstos per l’Agència de Residus de Catalunya i la Unió Europea al 2020, que són arribar al 60% de recollida selectiva. A més, també es vol incrementar els percentatges de recollida selectiva i de la fracció orgànica als grans productors en un 50%.

Estudi d’implantació de la recollida porta a porta a les llars

D’altra banda, l’Ajuntament de Castellar del Vallès disposarà d’un estudi que determinarà la viabilitat tècnica i econòmica d’estendre la recollida porta a porta dels residus municipals a totes les llars del municipi.

Aquest document, que està elaborant l’empresa Gaia Serveis Ambientals SL, permetrà comptar amb una proposta de recollida selectiva porta a porta, amb diferents escenaris respecte els dies de recollida per a cada fracció, una previsió de recursos humans i materials necessaris i una previsió pressupostària de la seva implantació.

La proposta d’implantació tindrà en compte l’anàlisi de la situació actual pel que fa a freqüències i rendiments de la recollida de residus i un estudi de la tipologia d’habitatges als diferents sectors del municipi. En aquest sentit, es tindran en compte aspectes com el nombre de llars unifamiliars i plurifamiliars o el número d’habitatges per porta.

L’estudi inclourà també una possible temporalització, una proposta d’ordenança que reguli la recollida, una campanya de difusió i un pla de seguiment, inspecció i comunicació amb la ciutadania un cop implantada la recollida. A més, també preveurà la possibilitat de realitzar una prova pilot en un sector concret del municipi.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
Qui recicli més, pagarà menys

Aquest dilluns 19 de febrer comença el nou sistema de recollida de residus porta a porta amb identificador xip i els nous cubells

Notícia

Es tracta del primer pas per a la implantació d’un nou model que inclourà també la recollida de les deixalles domèstiques a través de contenidors intel·ligents. El canvi s’emmarca en la lluita contra el canvi climàtic, en la promoció de l’economia circular i en el compliment de la normativa europea. La campanya que acompanyarà el desplegament té l’objectiu de positivitzar el fet de reciclar, fent que la ciutadania se senti partícip del canvi per ajudar a fer de Manresa una ciutat pionera en l’acció contra l’emergència climàtica

Notícia

L’Ajuntament de Girona inicia la implementació dels sistemes de recollida de residus amb diferents fases i campanyes informatives

Butlletí