La Paeria inicia una prova per a la gestió sostenible dels prats de La Mitjana

10/09/2021 - 09:50

L’àrea de Transició Ecològica ha introduït nous criteris perquè creixi la vegetació herbàcia fins que fa tot el cicle de floració i fructificació, beneficiant l’alimentació d’insectes pol·linitzadors, la producció de llavors o la recuperació del bosc de ribera, entre altres. L’actuació s’inclou en el projecte de millora de la biodiversitat de Lleida.

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat aquest estiu la prova per a la gestió sostenible dels prats seminaturals del Parc de la Mitjana, dins del projecte de millora de la biodiversitat de Lleida i de la utilització de “Solucions basades en la natura” per a la gestió dels parcs i espais naturals de Lleida. És per això que s’han introduït criteris de gestió de les praderies d’herba amb una sega dirigida que delimita algunes zones de la Carbonera en les quals es deixa que les plantes herbàcies, que fan les gespes i praderies de la zona, puguin realitzar tot el cicle vital i no es fan segues d’alta freqüència.

D’aquesta manera, les herbes arriben a treure les flors i després els fruits, fet que suposa una font d’aliment per als insectes pol·linitzadors i per als ocells granívors. Al seu torn, la presència d’insectes també atrau ocells insectívors, com les orenetes i els falciots, i ratpenats que troben aquí font d’alimentació.

La producció de llavors també afavoreix la ressembra natural dels prats i la selecció dels rebrots dels arbres, com els àlbers i els xops, alhora que permet recuperar algunes zones de bosc de ribera

Aquestes actuacions incorporen la tècnica anomenada de “Solucions basades en la Natura” que són accions inspirades, basades o copiades de la naturalesa per afrontar reptes ambientals, socials i econòmics, de manera sostenible i eficient

Amb aquest nou enfocament, el manteniment es fa de manera que es permet créixer les herbes respectant el seu cicle vital (floració, producció de llavors) i es remarca el seu paper en el manteniment de l’equilibri ecològic entre els diferents espais de la Mitjana.

A través de l’àrea de Transició Ecològica, s’han instal·lat cartells informatius a la zona per donar a conèixer als visitants i usuaris/àries del parc aquesta forma de gestió i els beneficis que comporta.

Amb aquesta iniciativa es contribueix també als objectius del programa municipal +Biodiversitat, que duu a terme actuacions destinades a la millora, l’estudi, la conservació i la sensibilització sobre la biodiversitat a Lleida.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Acte
02/02/2024 - 00:00
Article

L’actuació, finançada amb fons Next Generation, incorpora accions com el condicionament de passejos ombrats, la creació d’una bassa naturalitzada, l’estabilització de talussos i la millora de la vegetació, amb la plantació de 178 arbres i més de 2.000 plantes

Notícia

La Paeria ha recuperat el Fòrum de l’Aigua per seguir treballant en matèria d’aliances, de projectes d’inversió i de sensibilització sobre aquest recurs, per optimitzar-lo encara més amb la reutilització, la modernització i la digitalització. La ciutat ha rebaixat el consum d’aigua i estalvia 5 hm³ anuals

Butlletí