La microxarxa d'escoles Sssplau de Barcelona impulsa accions en el marc de la Setmana Sense Soroll

27/04/2021 - 12:53

Cartells per a conscienciar i jocs basats en la mímica són dues de les iniciatives que ha preparat l’alumnat dels centres que hi participen. Us expliquem les accions que es promouen en el marc d'aquesta setmana temàtica, que se celebra del 26 d’abril al 2 de maig.

Recordeu que el 2020, en aquests moments de l’any, podíem sentir cantar els ocells gairebé com si fóssim a la muntanya? Això va ser, en gran manera, a conseqüència del confinament per la pandèmia de la Covid-19. Ara bé, la qualitat acústica de l’entorn hauria de ser quelcom que es garantís cada dia de l’any, no només arran de l’obligació de quedar-nos a casa.  

Així doncs, la quarta edició de la Setmana Sense Soroll 2021 (SSS21) torna sota el lema “Stop soroll!”. Té l’objectiu principal de reivindicar totes aquelles actuacions i accions que permetin millorar la qualitat acústica del nostre entorn. En aquest marc, els centres educatius de Barcelona que formen part de la microxarxa Sssplau hi participaran organitzant accions dinàmiques i engrescadores, per tal de treballar el fenomen de la contaminació acústica en l’àmbit escolar.  

L’alumnat dels centres implicats en la microxarxa crearà cartells per fer una campanya de difusió i sensibilització al conjunt del centre. Aquests elements serviran per reivindicar la importància de la qualitat acústica als centres i a l’entorn i també per il·lustrar hàbits que podem integrar amb l’objectiu d’evitar el soroll a les aules i espais comuns.  

A més, els centres organitzaran jocs amb l’ús de la mímica per comunicar-se. La idea és convertir els moments més sorollosos del dia en moments plens de gestos i expressions en silenci. Aquestes accions contribuiran a canviar dràsticament l’entorn, i percebre un espai habitualment sorollós com un espai en silenci.  

Ara bé, les accions per prevenir la contaminació acústica no només es treballen durant una setmana a l’any. Els centres de la microxarxa Sssplau han utilitzat els sonòmetres amb l'objectiud de conèixer la realitat acústica dels seus centres i dels barris en què es troben. Amb aquestes dades han elaborat mapes de soroll per detectar les zones amb més incidència i plantejar solucions a través d’un pla d’acció de mitigació del soroll.   

A més, s’han repartit 2.872 topalls de goma per a les cadires de set centres de la ciutat. Aquests elements, que van incorporats amb les cadires quan són noves, es desgasten i deixen de fer la seva funció de reduir el soroll. Això passa a causa de la vibració que provoca l’arrossegament o els cops de les cadires. Posar-hi topalls de goma redueix significativament el soroll.  

El Departament de Territori i Sostenibilitat de La Generalitat de Catalunya recull el conjunt d’activitats que se celebraran arreu del territori. Ofereix la possibilitat d’assistir al seminari en línia: “Nou recurs d’Aprenentatge i Servei sobre acústica ambiental en equipaments municipals” i promou les accions “Fotografiem el silenci” i la Flash Mob, STOP SOROLL!, entre altres iniciatives i recursos.  


 
Municipis: 

Relacionats

Article

Aquests dies s’està fent el desplegament de sonòmetres en diferents carrers dels districtes de Ciutat Vella, Sant Martí, Sants-Montjuïc i Gràcia per mesurar els nivells de soroll nocturn en aquests espais amb l’objectiu de comprovar si aquests carrers o places poden considerar-se zones acústicament tensionades en horari nocturn.

Article

Els propers mesos s’implantaran un seguit d’iniciatives per ajudar a disminuir els nivells de soroll a la ciutat com, per exemple, una nova eina per delimitar les zones més tensionades acústicament en horari nocturn. El soroll és el segon factor ambiental amb més impacte en la salut de la població, just per darrere de la contaminació de l’aire. A causa de l’exposició continuada al soroll del trànsit més de 210.000 persones pateixen una afectació emocional, psicològica o social greu i més de 60.000 persones tenen un trastorn greu del son.

Article

El 27 d’abril se celebra l'Ajuntament de Barcelona celebra el Dia Internacional Sense Soroll, una jornada de conscienciació al voltant de la contaminació acústica i les seves conseqüències. Catalunya amplia la proposta a través de la Setmana Sense Soroll, que va des del 25 d’abril a l’1 de maig.

Butlletí