La Diputació subvenciona l'estada d'escolars als equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals

Font: Diputació de Barcelona
27/01/2012 - 00:00
El Butlletí Oficial de la Província (BOP) del 29 de novembre de 2011 ha publicat les Bases específiques de les subvencions als centres d'educació infantil i d'ensenyament secundari que utilitzin equipaments pedagògics en els Parcs que gestiona la Diputació de Barcelona per a l'any 2012. La data final de presentació és el 29 de febrer en primer lloc i l'1 d'octubre en segon.

Els beneficiaris de la primera convocatòria, no podran ser-ho de la segona. La finalitat de les subvencions és que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent, que es desenvolupen en els diferents equipaments. L'estada serà de 2 a 5 dies, inclosa pernoctació.

Les subvencions estan dirigides a les escoles ubicades dins de l'àmbit de la província que realitzin programes d'educació ambiental en determinats equipaments pedagògics propietat de la Diputació de Barcelona.

Es tracta de l'Escola de Natura la Traüna i l'Escola de Natura de Vallcàrquera (Parc Natural del Montseny), l'Escola de Natura de can Grau, l'Escola de Natura de cal Ganxo -amb un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques- (Parc del Garraf) i l l'Escola de Natura del Corredor -amb un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques- (Parc del Montnegre i el Corredor).

 

Relacionats

Reportatge

"Cal construir aquest espai intel·ligent entre derruir i construir, i crear contextos on el canvi individual sigui possible, i on es fongui amb el canvi col·lectiu. Crear, allà on es pugui, espais de coherència, on es comprovi que les accions i canvis individuals poden tenir també una dimensió col·lectiva que millora la vida en comú".

Teresa Franquesa, Pablo Meira i Paco Heras tres veus imprescindibles per entendre el passat, present i futur de l'educació ambiental.

Notícia

L’Institut Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat està treballant juntament amb l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) i la Cooperativa Tarpuna un projecte centrat en l’emergència climàtica i la sostenibilitat ambiental. L’alumnat participant en el projecte ha revisat si es fa prou bé la separació de residus a la ciutat participant en una Mapathon de residus. Les conclusions extretes subratllen que es necessita posar atenció a la gestió de residus, ja que la majoria de contenidors presentaven impureses.

Article

L’Ajuntament del Prat de Llobregat organitza una formació, en el marc de la Xarxa ‘Al Prat, escoles més sostenibles’, dirigida als docents cada curs escolar. Aquest curs 21/22 es treballa la metodologia de la indagació científica amb continguts ambientals.

Butlletí