La Diputació subvenciona l'estada d'escolars als equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals

Font: Diputació de Barcelona
27/01/2012 - 00:00
El Butlletí Oficial de la Província (BOP) del 29 de novembre de 2011 ha publicat les Bases específiques de les subvencions als centres d'educació infantil i d'ensenyament secundari que utilitzin equipaments pedagògics en els Parcs que gestiona la Diputació de Barcelona per a l'any 2012. La data final de presentació és el 29 de febrer en primer lloc i l'1 d'octubre en segon.

Els beneficiaris de la primera convocatòria, no podran ser-ho de la segona. La finalitat de les subvencions és que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent, que es desenvolupen en els diferents equipaments. L'estada serà de 2 a 5 dies, inclosa pernoctació.

Les subvencions estan dirigides a les escoles ubicades dins de l'àmbit de la província que realitzin programes d'educació ambiental en determinats equipaments pedagògics propietat de la Diputació de Barcelona.

Es tracta de l'Escola de Natura la Traüna i l'Escola de Natura de Vallcàrquera (Parc Natural del Montseny), l'Escola de Natura de can Grau, l'Escola de Natura de cal Ganxo -amb un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques- (Parc del Garraf) i l l'Escola de Natura del Corredor -amb un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques- (Parc del Montnegre i el Corredor).