La contaminació de l’aire és un problema de salut pública de primera magnitud

Font: ASPB

03/12/2022 - 08:00

La contaminació de l’aire és un problema de salut pública de primera magnitud i cal continuar implementant accions per millorar la qualitat de l’aire a la ciutat. Aquesta és la principal conclusió de l'informe anual de qualitat de l'aire a Barcelona que acaba de publicar l'Agència de Salut Públic de Barcelona.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’Informe anual de qualitat de l’aire a Barcelona per l’any 2021, un any encara marcat per les mesures de control de la COVID-19 que van influir de forma global en una menor mobilitat motoritzada.

L’informe descriu com la qualitat de l’aire durant el 2021 va ser semblant a la del 2020 i, per tant, força millor que abans de la pandèmia, ja que l’any 2021 va estar encara molt marcat per les restriccions lligades al control de la pandèmia de la COVID-19, que van influir de forma global en una menor mobilitat motoritzada.

Els nivells mitjans anuals de contaminants de l’aire de l’any passat van ser semblants als del 2020 i inferiors als anys previs de la pandèmia.

Les mitjanes anuals de NO2, PM10 i PM2,5 es mantenen per sota dels màxims legals establerts per la Unió Europea, però molt per sobre dels nivells guia de protecció establerts per l’Organització Mundial de la Salut.

El document concreta els nivells de contaminació de l’aire a la ciutat i calcula l’exposició de la població i de les escoles. A partir d’aquesta avaluació, s’estima l’impacte sobre la salut de la contaminació de l’aire i el cost econòmic associat.

Així, la mitjana d’exposició de la població a la ciutat va ser de 13 µg/m3 pel PM2,5 i de 27 µg/m3 per l’NO2. Aquests valors són gairebé iguals als del 2020, i un 23% i un 28% menors, respectivament, que els que hi havia abans de la pandèmia. El districte més afectat continua sent l’Eixample

El 4% de les escoles van superar el límit legal de NO2.

Cal destacar que durant l’any 2021 es van publicar les noves guies de l’OMS que demostren que la contaminació de l’aire és perjudicial per a la salut a uns nivells de partícules PM10 i PM2,5 i de NO2 inferiors als considerats fins ara. Així doncs, l’impacte en salut estimat utilitzant els nous nivells guia de l’OMS ha augmentat considerablement respecte als càlculs d’anys anteriors.

D’aquesta manera, la contaminació causa cada any al voltant de 1.200 morts, així com 750 nous casos d’asma infantil i 110 de càncer de pulmó. El cost social s’estima en 855 milions d’euros (l’1% del PIB de la ciutat i 520 euros per càpita), mentre el cost sanitari d’aquests casos de malaltia s’estima en 4,7 milions d’euros.

La contaminació de l’aire és, doncs, un problema encara més greu que el considerat fins ara.


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Barcelona ja és una ‘ciutat que inspira’: la capital catalana s’uneix al projecte de la farmacèutica AstraZeneca per conscienciar sobre la importància de la qualitat de l’aire a les ciutats

Notícia

El Ple de l'Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda a la modificació de l’ordenança municipal que regula la ZBE per donar cobertura als sectors de població amb rendes més baixes. A més, s’amplia el nombre d’autoritzacions per a l’ús ocasional dels vehicles i per als professionals amb una edat propera a la jubilació que utilitzen el vehicle per treballar.

Notícia

Des de l’any 2015 les mesures que s’han impulsat per ampliar la mobilitat sostenible i reduir el nombre de vehicles que generen més emissions han aconseguit millorar la qualitat de l’aire i reduir en un 31% la contaminació ambiental. El creixement de la xarxa de carrils bici, el desplegament de la superilla, l’electrificació de vehicles municipals o l’activació de la zona de baixes emissions han demostrat l’efectivitat d’un model que prioritza la salut de les persones i la sostenibilitat mediambiental.

Butlletí