Granollers reorganitza les rutes de recollida de residus i incrementa el servei de voluminosos

12/09/2018 - 08:18

L'objectiu és fer front a l'increment de la generació de residus, que ha provocat desbordaments en alguns contenidors, i de recollida de mobles i trastos vells

El Ple municipal del mes de juliol va aprovar la modificació del contracte de la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus municipals, que porta a terme l'empresa Talher. Els canvis, que s'aplicaran des d'avui mateix i fins al final del contracte, l'any 2021, consisteixen en una combinació de solucions, un cop constatats el desbordament d'escombraries en alguns contenidors. En concret, es reorganitzaran les rutes de recollida de rebuig; s'incrementarà el servei el dijous, amb una ampliació horària de dues hores; i es reforçarà la recollida els dissabtes a la nit en els contenidors més susceptibles de patir desbordaments. Dilluns al matí també es farà un reforç al centre, recollint els contenidors que més s'omplen durant el cap de setmana. A més, el servei de recollida de voluminosos (mobles i trastos vells) s'incrementarà de 5 a 8 serveis setmanals.

Increment constant de residus

Els canvis en el contracte es produeixen perquè la recollida de residus, en totes les fraccions, no ha parat d’augmentar, com a conseqüència de l’increment de l’activitat econòmica i del consum de les famílies. Aquesta circumstància ha provocat que augmentin les queixes dels veïns per desbordaments de contenidors que han motivat el reajustament del servei. En concret, pel que fa al rebuig, comparant les dades de 2013 amb les estimacions de finals de 2018, s’ha increment en 1413 tones, és a dir, un 8’79%. L’orgànica es preveu, si es confirma l’actual tendència, que augmenti de l’ordre d’un 12,15 % en aquests quatre anys, però un 16,55 % respecte l’any passat. Pel que fa a la recollida de voluminosos en els últims dos anys s’ha incrementat entre un 12 i 13 %. La previsió per aquest 2018, si es manté la tendència és que s’incrementi un 41,72 %, el que significa que des de 2013 fins ara haurà augmentat un 78%.

Finalment, pel que fa a les altres fraccions de recollida selectiva, encara que no són objecte del contracte de neteja i recollida, destaca l’augment molt significatiu del 61,42 % en el primer semestre de 2018 respecte el mateix període de 2017 del paper/cartró, a causa de l’augment de la generació i a la caiguda del preu en els mercats internacionals, que fa menys atractiva econòmicament la seva recollida.

Des del 2013 al 2018 l’increment d’aquesta fracció serà del 104,5%.

Totes les modificacions aprovades impliquen un cost total de 86.821,02 € anuals, IVA inclòs.

Agents cívics faciliten informació a comunitats i comerços

En paral·lel a aquests canvis, agents cívics estan visitant des de fa uns dies comerços i comunitats de veïns per fer pedagogia sobre la recollida de residus, explicant especialment el funcionament del servei gratuït de mobles i trastos vells. A partir del mes de setembre s'incorporaran nous agents cívics per fer aquesta mateixa tasca.

Cal recordar que l'Ordenança dels espais d'ús públic i civisme de l'Ajuntament estableix que tindrà una multa de 750 euros "dipositar o abandonar escombraries, cartrons o qualsevol tipus de deixalla a l'exterior dels contenidors destinats a la seva recollida. Abandonar vehicles, mobles, electrodomèstics estris i altres objectes d'us domiciliari".

Categories: 

Relacionats

Notícia

Durant aquest mes de novembre i fins als primers dies de desembre el Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental substitueix a Sant Fost de Campsentelles els contenidors de recollida selectiva d’envasos lleugers, de paper-cartó i de vidre per contenidors de càrrega lateral.

Article

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental instal·larà del 7 de novembre al 5 de gener a espais públics dels municipis consorciats i en el marc de la campanya Aquí no llencem res!- Aquí ho reciclem tot!, un punt informatiu itinerant d'àmbit ambiental per sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de millorar la qualitat de la recollida selectiva dels residus municipals.

Article

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha iniciat una campanya de sensibilització ciutadana per fomentar la recollida selectiva de l'oli de cuina usat a les llars, i proporcionarà als usuaris/es que portin oli a la deixalleria un embut per facilitar-ne la recollida.

Butlletí