Granollers reorganitza les rutes de recollida de residus i incrementa el servei de voluminosos

12/09/2018 - 08:18

L'objectiu és fer front a l'increment de la generació de residus, que ha provocat desbordaments en alguns contenidors, i de recollida de mobles i trastos vells

El Ple municipal del mes de juliol va aprovar la modificació del contracte de la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus municipals, que porta a terme l'empresa Talher. Els canvis, que s'aplicaran des d'avui mateix i fins al final del contracte, l'any 2021, consisteixen en una combinació de solucions, un cop constatats el desbordament d'escombraries en alguns contenidors. En concret, es reorganitzaran les rutes de recollida de rebuig; s'incrementarà el servei el dijous, amb una ampliació horària de dues hores; i es reforçarà la recollida els dissabtes a la nit en els contenidors més susceptibles de patir desbordaments. Dilluns al matí també es farà un reforç al centre, recollint els contenidors que més s'omplen durant el cap de setmana. A més, el servei de recollida de voluminosos (mobles i trastos vells) s'incrementarà de 5 a 8 serveis setmanals.

Increment constant de residus

Els canvis en el contracte es produeixen perquè la recollida de residus, en totes les fraccions, no ha parat d’augmentar, com a conseqüència de l’increment de l’activitat econòmica i del consum de les famílies. Aquesta circumstància ha provocat que augmentin les queixes dels veïns per desbordaments de contenidors que han motivat el reajustament del servei. En concret, pel que fa al rebuig, comparant les dades de 2013 amb les estimacions de finals de 2018, s’ha increment en 1413 tones, és a dir, un 8’79%. L’orgànica es preveu, si es confirma l’actual tendència, que augmenti de l’ordre d’un 12,15 % en aquests quatre anys, però un 16,55 % respecte l’any passat. Pel que fa a la recollida de voluminosos en els últims dos anys s’ha incrementat entre un 12 i 13 %. La previsió per aquest 2018, si es manté la tendència és que s’incrementi un 41,72 %, el que significa que des de 2013 fins ara haurà augmentat un 78%.

Finalment, pel que fa a les altres fraccions de recollida selectiva, encara que no són objecte del contracte de neteja i recollida, destaca l’augment molt significatiu del 61,42 % en el primer semestre de 2018 respecte el mateix període de 2017 del paper/cartró, a causa de l’augment de la generació i a la caiguda del preu en els mercats internacionals, que fa menys atractiva econòmicament la seva recollida.

Des del 2013 al 2018 l’increment d’aquesta fracció serà del 104,5%.

Totes les modificacions aprovades impliquen un cost total de 86.821,02 € anuals, IVA inclòs.

Agents cívics faciliten informació a comunitats i comerços

En paral·lel a aquests canvis, agents cívics estan visitant des de fa uns dies comerços i comunitats de veïns per fer pedagogia sobre la recollida de residus, explicant especialment el funcionament del servei gratuït de mobles i trastos vells. A partir del mes de setembre s'incorporaran nous agents cívics per fer aquesta mateixa tasca.

Cal recordar que l'Ordenança dels espais d'ús públic i civisme de l'Ajuntament estableix que tindrà una multa de 750 euros "dipositar o abandonar escombraries, cartrons o qualsevol tipus de deixalla a l'exterior dels contenidors destinats a la seva recollida. Abandonar vehicles, mobles, electrodomèstics estris i altres objectes d'us domiciliari".

Categories: 

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de Sant Celoni planeja implantar el sistema porta a porta en un termini de dos anys

Notícia
El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental presenta els nous vehicles per a la recollida selectiva
Un camió recollint un contenidor de càrrega lateral dels nous que s'han instal·lat a Granollers | Griselda Escrigas

Un camió recollint un contenidor de càrrega lateral dels nous que s'han instal·lat a Granollers | Griselda Escrigas

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental ha iniciat el procés de substitució dels contenidors de recollida de paper i cartró i d’envasos lleugers a la Llagosta per uns de nous de càrrega lateral.

Notícia
Trenta-set entitats locals (ajuntaments i agrupacions de municipis) de tretze comunitats autònomes, han rebut avui el reconeixement per l'excel·lència de la seva gestió de la recollida selectiva de paper i cartró, en l'edició 2021 de Pajaritas Blaus de ASPAPEL. 

Butlletí