Faran campanyes a peu de carrer per fomentar la recollida selectiva a Reus

Font: Reus Digital

19/11/2019 - 08:15

L'Ajuntament de Reus destaca que el nou contracte farà que el servei sigui 'més eficient, flexible, proper, i adaptat a cada barri'

L’Ajuntament de Reus ha tret a concurs públic l'adjudicació del nou contracte de recollida de residus i neteja viària amb l’objectiu de "millorar les prestacions actuals amb un servei més eficient i flexible, més proper a la ciutadania, i adaptat a les característiques de cada barri de la ciutat", segons han exposat fonts municipals, aquest dilluns, a través d'un comunicat. El nou servei "serà adaptable als canvis que es produeixin a la ciutat durant els 10 anys de vigència del contracte"; i "prioritza el mínim impacte ambiental, gràcies a un parc mòbil i una maquinària més sostenibles i a l’adopció de tecnologies més netes", segons s'ha detallat des del consistori.

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest dilluns, al perfil del contractant, el plec de clàusules que regiran la licitació del contracte. Alguns punts destacats, tal i com s'ha assenyalat, és que es divideix en quatre lots: Serveis de neteja de l'espai públic i serveis de recollida de residus; Gestió i manteniment de les deixalleries; Gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos; i Integració tecnològica. Pel que fa al pressupost de licitació, tal i com ja s'havia avançat, serà de 13.227.174,40 euros anuals (IVA inclòs), i la durada del contracte serà de 10 anys.

Pel que fa als treballadors, fonts municipals han precisat que l’adjudicació del contracte corresponent al servei de neteja i recollida de residus contempla la subrogació del personal de l’adjudicatari que actualment presta el servei, d’acord al conveni col·lectiu del sector. Quan s’hagi d’incorporar nou personal "es donarà preferència a persones amb minusvàlua, la igualtat de gènere i persones amb major dificultat per accedir al mercat de treball". Sobre la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa, s'ha avançat que s’incorporaran mesures de sostenibilitat dels serveis "per controlar i minimitzar" la contaminació ambiental; i s’avaluarà cada any el compliment de les variables ambientals i els requisits de sostenibilitat. També s'ha manifestat que s’avaluaran el nivells de recollida selectiva. Sobre el control de la qualitat del servei, s'ha fet constar que es preveuen penalitzacions econòmiques "directes i progressives" en funció del nombre de deficiències detectades.

 

Servei de neteja

Des de l'Ajuntament s'ha explicat que amb el nou contracte es milloraran els serveis de neteja "amb un nou dimensionament, nous tractaments i elements tecnològics que potenciaran el servei, la qualitat i el control". Els serveis de neteja viària es dividiran en quatre grups de tractament: neteja bàsica, neteja complementaria, plans especials de neteja i neteja imprevista.

 

Servei de recollida

L’objectiu, s'ha assenyalat, "és incrementar la recollida selectiva, simplificant models i sistemes de recollida, i adaptant-los a les realitats urbanístiques i socioeconòmiques". Es renovarà tot el parc de contenidors de càrrega lateral. A banda, els licitadors proposaran alternatives per zones amb dificultats per col·locar contenidors així com d’una de sistema de recollida porta a porta, com a prova pilot. També es farà una prova amb contenidors i identificació d’usuari (amb targeta o mòbil), s’augmentarà el nombre de contenidors de selectiva i es reduirà els de resta. Tots els contenidors hauran d’estar identificats i s’instal·laran sensors de capacitat en alguna fracció (vidre).

Es faran campanyes de sensibilització i educadors a peu de carrer per fomentar la implicació de la ciutadania en la recollida selectiva.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de Reus inicia una prova pilot de recollida de brossa selectiva amb el sistema porta a porta a 33 domicilis situats a la zona sud de l’avinguda de Salou i l’avinguda del Morell.

Notícia

L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa un nou sistema de recollida selectiva de residus amb illes emergents pels veïns i veïnes del casc antic de la ciutat. Les illes emergents són uns semiremolcs tancats portàtils amb contenidors per a la recollida selectiva de residus que s’instal·len unes determinades hores al dia i es traslladen amb un vehicle elèctric tractor.

Notícia

La prova es farà amb una unitat de cada tipus de vehicle i, en funció del rendiment, es valorarà la incorporació progressiva d’aquests models elèctrics al servei de recollida.

Butlletí