Experiència a Montmeló amb els contenidors de càrrega lateral

Font: Ajuntament de Montmeló
11/05/2016 - 08:39

Montmeló va optar, a principis d'any, per substituir  les àrees de contenidors soterrats per les de càrrega lateral.

Montmeló va presentar la seva experiència per millorar la recollida selectiva municipal en la recent I Jornada sobre Residus i Món Local organitzada pel Consorci sobre la Gestió de Residus del Vallès Oriental que va tenir lloc el dijous, 28 d'abril, sota el lema Minimitzar residus, maximitzar recursos.

En aquest sentit, la intervenció de l'alcalde de Montmeló, Antoni Guil, es va centrar en l'experiència local amb la càrrega lateral. Recordem que Montmeló  va optar, a principis d'any, per substituir  les àrees de contenidors soterrats  per les de càrrega lateral.

Amb aquesta actuació, el municipi guanya en la reducció de la despesa econòmica i els veïns es beneficien d'un sistema que comporta un estalvi en el temps de recollida dels residus  i una disminució dels sorolls i les olors. Al llarg d'aquet any, es farà la inversió corresponent per afegir pedals als contenidors de residus i d'aquesta manera facilitar-ne el seu ús.

Durant la sessió es van debatre aspectes relacionats amb una menor generació de residus i una optimació més eficients dels recursos en el marc de la seva prevenció. Així mateix, es va fer incidència en la conscienciació de  la població sobre els beneficis que comporta una correcta separació i reciclatge dels residus. En aquest sentit, s'evita l'augment de la taxa de gestió de residus, ja que els costos de tractament es redueixen, i, a nivell ambiental,  s'actua contra el canvi climàtic.


 

Relacionats

Notícia

Des de de diumenge 1 de gener, ha començat el control de les aportacions per tal d'aplicar la nova taxa de residus segons la participació en el sistema porta a porta.

Notícia

L'Ajuntament de Montornès del Vallès ha engegat la campanya de sensibilització sobre la recollida de residus “Juguem net. És fàcil, fem-ho bé!”. La campanya vol sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de millorar la recollida de residus i aconseguir un municipi més net i sostenible. En els propers dies el veïnat rebrà a casa seva informació per fer una correcta gestió de les deixalles.

Notícia

La campanya ‘Objectiu Sostenibilitat! Fem el Clic!’ convida a fer un canvi de mentalitat, fomentar el civisme i les conductes responsables i afavorir un canvi d’hàbits.

Butlletí