Es publica la cartografia termogràfica i de les illes de calor de les comarques gironines

19/07/2018 - 08:20

En el marc del projecte europeu de cooperació transfronterera «ECTAdapt: Contribuir a l'adaptació de l'Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic», el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) ha realitzat i publicat un mapa de temperatures superficials de tot l'Espai Català Transfronterer (ECT).

L'ECT és el territori format per la demarcació de Girona i el Departament dels Pirineus Orientals i representa una àrea d'influència de prop d'1.300.000 habitants i de 447 municipis. Analitzar la vulnerabilitat del nostre territori als impactes climàtics: onades de calor, sequera, onades de fred, pluges torrencials, pujada del nivell del mar, etc., és indispensable per poder preveure'n els riscos derivats, com poden ser incendis, inundacions, plagues o mortalitat, i executar accions de prevenció i d'adaptació.

El mapa de temperatura s'ha desenvolupat a partir d'imatges de satèl·lit del mes d'agost de l'any 2017 (el mes més càlid del període del qual es disposa de dades), mitjançant el qual s'ha calculat la temperatura superficial de la terra. El CILMA va contractar al Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona l'elaboració d'aquest mapa de temperatures superficials, que ha permès identificar les illes de calor en les zones urbanes dels nostres municipis.

Les illes de calor urbana s'han definit com zones construïdes que presenten unes temperatures en superfície compreses entre els 32,5 i els 41 ºC. Es tracta sobretot de superfícies industrials i comercials, així com de superfícies urbanitzades i denudades.

A partir d'aquesta cartografia pública, per una banda, es vol sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes i efectes del canvi climàtic i la necessitat d'emprendre mesures per adaptar-nos-hi, i, per l'altra, prioritzar les àrees on cal desenvolupar accions urbanístiques o basades en la natura per reduir els efectes de les onades de calor: millora de la climatització i l'aïllament dels edificis i de les places públiques, utilització de vegetació que faci ombra, canvi de cobertes en els edificis afectats, ús de cobertes vegetals, etc.

Aquesta cartografia termogràfica té una resolució de fins a 300 metres per píxel i és consultable i descarregable al web del Sistema d'Informació Territorial Municipal de la Diputació de Girona (SITMUN). El SITMUN és una plataforma pública que permet compartir i publicar capes d'informació geogràfica generades pels propis serveis de la Diputació de Girona, els ens locals de la demarcació i altres organismes. És un sistema d'informació geogràfica transversal que permet visualitzar i relacionar dades de temàtiques diferents en un únic visor i amb informació oficial. 

El projecte europeu de cooperació transfronterera «ECTAdapt: Contribuir a l'adaptació de l'Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic» està integrat per tres socis: el Departament dels Pirineus Orientals (CD66), la Diputació de Girona (DDGI) i el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA). Aquest projecte s'emmarca en el programa Interreg POCTEFA 2014-2020 i està subvencionat en un 65 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Article

L'Ajuntament de Granollers, en col·laboració amb el Consorci Besos Tordera (CBT) participa en el projecte KNOWING de l’Horizon Europe, per impulsar actuacions d'adaptació i resiliència davant les inundacions pluvials i fluvials, identificades en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i en el Pla de Resiliència Urbana de Granollers.

Notícia

L’Ajuntament de Girona inicia la implementació dels sistemes de recollida de residus amb diferents fases i campanyes informatives

Acte

Butlletí