Els turismes més contaminants no podran circular dins la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona

S'acorden les condicions de les restriccions de circulació en l’àmbit de les rondes de Barcelona en cas d’episodi de contaminació
26/07/2017 - 14:50

A partir del desembre i en cas d’episodi de contaminació, els turismes més contaminants no podran circular dins la zona de baixes emissions de l’àmbit de les rondes de Barcelona.

L’AMB, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Esplugues i Cornellà de Llobregat han acordat les condicions de les restriccions de circulació en la zona de baixes emissions de l’àmbit de les rondes de Barcelona en cas d’episodi de contaminació a partir de desembre de 2017

Els turismes més contaminants no podran circular quan la Generalitat de Catalunya declari un episodi de contaminació per aquesta zona de baixes emissions, que inclou Barcelona (excepte els barris de Collserola, la zona industrial de la Zona Franca i les mateixes rondes), gairebé tot els barris de l’Hospitalet de Llobregat i de Sant Adrià de Besòs, i els barris de Cornellà i Esplugues de Llobregat que es troben a l’interior del perímetre de les rondes.

La mesura, que entrarà en vigor l’1 de desembre de 2017, afectarà els turismes que no disposin de les etiquetes ambientals de la DGT Zero, Eco, C i B), és a dir, aquells que siguin de benzina anteriors al 2000 (anteriors Euro 3) i els dièsel anteriors al 2006 (anteriors Euro 4). L’hivern-primavera 2017-18 es fa una exempció temporal a les furgonetes (EURO 1 a EURO 4) i només es restringirà el trànsit a les furgonetes anteriors a Euro 1 (anteriors al 1997).

En aquest enllaç podeu comprovar el distintiu ambiental del vostre vehicle, segons la classificació de la DGT, per saber-ne el contaminant potencial.

Les restriccions de trànsit s’establiran entre les 7.00 i les 20.00 h, de dilluns a dijous, a partir de l’endemà de la declaració d’episodi. Pel que fa als divendres, l’horari de les restriccions està pendent de determinar. Per tant, els vehicles esmentats podran circular, mentre duri l’episodi, només de nit, entre les 20.00 i les 06.59 h dels dies laborables, i durant tot el dia en cap de setmana i festiu.

Hi ha algunes vehicles exempts. Els vehicles d’emergències (policia, bombers i ambulàncies), vehicles de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials podran circular independentment de la seva etiqueta de la DGT. Igualment, en aquest període, en cas d’episodi, podran circular les motos, mentre no s’hagin entregat les etiquetes de la DGT per a aquests vehicles. TAmbé hi ha excepcions transitòries: a banda de les motos, també s’avaluaran per al proper protocol els camions, els autocars i autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3.

Què és un episodi de contaminació ambiental?

És una circumstància puntual declarada per la Generalitat de Catalunya quan els nivells de contaminants atmosfèrics (les partícules en suspensió PM10 o el diòxid de nitrogen NO2) registrats en més d’una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya de la zona superen els valors límit autoritzats per la Unió Europea (UE) i les previsions no indiquen millora.

Quan hi hagi un episodi de contaminació ambiental de NO2, es farà una crida explícita a l’ús del transport públic a més de la circulació de vehicles més contaminants. També se’n farà difusió per tots els mitjans possibles a fi que tothom disposi de tota la informació i s’instal·larà senyalització viària a les sortides de les rondes i els àmbits urbans inclosos a la zona de baixes emissions, en l’àmbit de les rondes de Barcelona, per indicar-ne la delimitació i les restriccions de circulació.

Una prioritat de salut pública

Més de dues-centes ciutats d’Europa ja disposen de zones de baixes emissions on es restringeix l’accés als vehicles més contaminantscom una de les mesures més efectives a favor de la qualitat de l’aire.

La població de Barcelona està exposada a nivells que superen els recomanats per l’OMS. Si es complissin aquests nivells, es calcula que a Barcelona es podrien evitar 659 morts prematures cada l’any.La inhalació de partícules agreuja algunes malalties i els infants, la gent gran, les persones amb malalties cardíaques o pulmonars, les persones amb asma i les dones embarassades en pateixen més els efectes.

Amb aquest acord s’avança en el compromís adquirit per lluitar contra la contaminació i millorar de la qualitat de l’aire pres per cadascun dels municipis i pel plenari de l’AMB i es dóna resposta als compromisos adquirits a la Cimera de la Qualitat de l’Aire, definint, abans d’estiu, les característiques de la principal Zona de Baixes Emissions de la metròpolis, en sintonia al que ja han fet més de 220 ciutats d’Europa.

Difererència entre avís preventiu i episodi de contaminació

Per no crear confusió a la ciutadania, és molt important diferenciar entre avís preventiu de contaminació, que segons les estadístiques pot donar-se fins a 20 dies l’any i no implica restriccions, i l’episodi de contaminació. Aquest darrer pot donar-se, segons les estadístiques, un màxim de 3 cops l’any amb durades entre 1 i 3 dies i, a diferencia de l’anterior, SÍ que va lligat a les restriccions de la zona d’interior de rondes per als turismes que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B).

La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha assegurat que “la lluita contra la contaminació és una prioritat de ciutat i una prioritat de salut pública”. “No podem permetre’ns els actuals llindars d’emissions, cal prendre mesures valentes i estructurals per revertir aquesta situació i no aplicar-les seria una irresponsabilitat” ha afirmat. Sanz, ha recordat que l’Ajuntament de Barcelona està treballant amb el Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica, amb 58 actuacions concretes i ha reclamat la implicació de totes les administracions i municipis per fer front a aquesta situació.

Excedir els llindars de contaminació establerts té uns efectes directes sobre la salut de les persones que la comunitat científica associa amb més de 3.000 morts prematures anuals a l’entorn metropolità. La UE ens avisa reiteradament amb amenaces de sancions i els nostres conciutadans ens demanen respostes. Els continus incompliments d’altres administracions no ens serviran perquè des de l’AMB no eludirem la nostra responsabilitat” ha exposat el vicepresident de Transport i Mobilitat de l’AMB, Antoni Poveda.

Delimitació de l’àmbit territorial

Concretament, la zona de baixes emissions de l’àmbit de les Rondes de Barcelona on, entre d’altres mesures, s’establiran aquestes restriccions en cas d’episodi ambiental de contaminació inclou Barcelona (excepte els barris de Collserola i la Zona Industrial de Zona Franca), gairebé tot el municipi de l’Hospitalet, les àrees de Cornellà i Esplugues de Llobregat que es troben a l’interior de rondes, i gairebé tot el municipi de Sant Adrià de Besòs.

Senyalització viària per restringir la circulació

La senyalització viària, presentada recentment al III Consell de Mobilitat de l’AMB, s’instal·larà entre els mesos d’octubre i novembre a les sortides de les Rondes i els àmbits urbans inclosos a la Zona de Baixes Emissions per indicar-ne la seva delimitació i quins vehicles queden autoritzats en situacions de restricció de circulació dels vehicles més contaminants.

Per completar l’efectivitat d’aquesta zona de baixes emissions, l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona demanen a la Generalitat i al Servei Català de Trànsit (SCT) la senyalització corresponent en les vies de la seva competència, com és el cas de la B-23, C-31, C-32, C-33 I C-58, d’acord amb els compromisos de limitacions de vehicles adoptats per la Generalitat de Catalunya. Això facilitarà que no es generi un tap d’ampolla en les sortides de les rondes i les zones d’inici de les restriccions.

Comissió Permanent i Protocol d’Activació de les Restriccions

El proper mes de setembre es crearà una Comissió Permanent, que estarà formada per l’ AMB i pels cinc ajuntaments metropolitans implicats (Barcelona, Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat) i que controlarà el desplegament operatiu de la Zona de Baixes Emissions: determinació dels punts i operativa de control, coordinació entre les Guàrdies urbanes, operativa de senyalització i comitè de crisi.

També es formalitzarà un Protocol d’Activació de Restriccions ZBE Àmbit Rondes de Barcelona. Aquest permetrà, en el moment en què la Generalitat activi l’episodi de Contaminació, posar en marxa totes les actuacions previstes per l’AMB i cada municipi, inclosa l’operativa de restriccions, tant a nivell tècnic com de comunicació a premsa i ciutadania.

Objectiu 2020 a la zona de Baixes Emissions de l’Àmbit de les Rondes de Barcelona

Amb l’aprovació d’avui, es defineixen les condicions i característiques de la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit de les Rondes de Barcelona i les restriccions d’aquesta àrea en casos d’episodi de contaminació. Tal i com estableix el programa de mesures de l’Ajuntament de Barcelona i l’acord assolit pels 36 municipis metropolitans en el plenari de l’AMB, aquestes restriccions que s’apliquen ara només en cas d’episodi ambiental de contaminació esdevindran progressivament permanents, començant pels turismes EURO 1 i les furgonetes pre EURO1 al gener de 2019 i fent-se extensives a tots els vehicles sense etiqueta de la DGT el gener de 2020, on estaran desplegades totes les mesures d’impuls de transport públic, aparcament, i altres mesures alternatives i compensatòries previstes.Objectiu 2020

Aquestes restriccions, que s’apliquen ara només en cas d’episodi ambiental de contaminació esdevindran progressivamentpermanents, més enllà dels casos d’episodi, i es faran extensives a tots els vehicles sense etiqueta de la DGT el gener del 2020, en què s’hauran implantat totes les mesures d’impuls de transport públic, aparcament, i altres mesures alternatives i compensatòries previstes.


 

Relacionats

Notícia

TMB contracta a Endesa X - Dominion la construcció dels carregadors utraràpids de l’H12 i la V15 i el manteniment de la infraestructura durant cinc anys per 4,6 milions d’euros

Notícia
La Zona de Baixes Emissions de Sant Cugat del Vallès es va activar l'1 de maig d'aquest any (ACN/Albert Segura Lorrio)

La Zona de Baixes Emissions de Sant Cugat del Vallès es va activar l'1 de maig d'aquest any (ACN/Albert Segura Lorrio)

L'Àrea Metropolitana de Barcelona preveu destinar part dels fons europeus Next Generation a ampliar la zona de baixes emissions i a fomentar l'ús de la bicicleta.

Butlletí