Els infants que van a escoles amb més soroll del trànsit mostren un desenvolupament cognitiu més lent

03/06/2022 - 17:13

El soroll procedent del trànsit rodat és un problema estès a les ciutats i les evidències sobre les seves conseqüències en la salut de nens i nenes encara són escasses. Ara, un estudi realitzat en 38 centres escolars de Barcelona ha suggerit que el soroll del trànsit en els col·legis té un efecte perjudicial sobre el desenvolupament de la memòria de treball i la capacitat d'atenció de l'alumnat de primària. Els resultats d'aquesta recerca liderada per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”, s'han donat a conèixer en la revista PLoS Medicine.

L'estudi, emmarcat en el projecte BREATHE , i liderat pels investigadors Maria Foraster i Jordi Sunyer, va comptar amb la participació de 2.680 nens i nenes d'entre set i deu anys d'edat. Amb l'objectiu d'avaluar el possible impacte del soroll del trànsit sobre el desenvolupament cognitiu, l'equip científic es va centrar en dues habilitats que es desenvolupen amb rapidesa en la preadolescència i que resulten essencials per a l'aprenentatge i el rendiment escolar: lacapacitat d'atenció i la memòria de treball.

 

La capacitat d'atenció fa possible que atenguem estímuls específics de manera selectiva o que ens centrem en una tasca concreta durant períodes de temps prolongat, entre altres processos. La memòria de treball o memòria operativa és el sistema que ens permet mantenir i manipular informació en períodes curts de temps. Quan, a més, és necessari processar de manera contínua i eficaç la informació emmagatzemada en la memòria de treball es parla de memòria de treball complexa.

El treball de camp es va estendre durant 12 mesos entre els anys 2012 i 2013, al llarg dels quals les i els participants van realitzar quatre vegades els tests cognitius. L'objectiu d'aquestes proves no era només avaluar la memòria de treball i capacitat d'atenció, sinó estudiar la seva evolució al llarg del temps. En paral·lel, es van efectuar mesuraments de soroll tant en l'exterior de les 38 escoles participants, com als patis i a l'interior de les aules.

Els resultats mostren que, transcorregut l'any d'estudi, la progressió de la memòria de treball, de la memòria de treball complexa i de la capacitat d'atenció va ser més lenta en alumnes i alumnes que assistien a escoles amb major soroll de trànsit. Per exemple, un increment de 5 dB en els nivells de soroll exterior es va traduir en un desenvolupament de la memòria de treball un 11,4% més lent que la mitjana i en un desenvolupament de la memòria de treball complexa un 23,5% inferior a la mitjana. Així mateix, una exposició a 5 dB addicionals de soroll del trànsit exterior es va traduir en un desenvolupament de la capacitat d'atenció un 4,8% més lent que la mitjana.

 

Diferències entre l'interior i l'exterior de l'aula

En l'anàlisi del soroll exterior, tant un major nivell mitjà de soroll com una major fluctuació en els nivells de soroll a l'escola es van associar amb una pitjor evolució en els resultats de l'alumnat en totes les proves. A l'interior de les aules, una major fluctuació en els nivells de soroll també es va associar a una evolució més lenta al llarg d'un any en tots els tests cognitius. En canvi, els nens i nenes exposats a majors nivells mitjans de soroll en classe durant l'any només van tenir pitjors resultats que l'alumnat en aules més silencioses en la prova de la capacitat d'atenció, però no en els tests de memòria de treball.

“Aquest resultat apunta al fet que els pics de soroll a l'interior de l'aula podrien resultar més disruptius per al neurodesenvolupament que la mitjana de decibels. Això és important, perquè reforça la hipòtesi que potser influeixen més les característiques del soroll que els seus nivells mitjans, quan actualment les polítiques només es basen en la mitjana de decibels”, explica Maria Foraster, investigadora d’ISGlobal i primera autora de l'estudi.

“El nostre estudi reforça la hipòtesi que la infància és un període vulnerable en el qual estímuls externs com el soroll poden afectar el ràpid procés de desenvolupament cognitiu que té lloc abans de l'adolescència”, explica Jordi Sunyer, investigador d’ISGlobal i últim autor de l'estudi.

 

Soroll en el domicili

Partint del mapa de soroll de trànsit rodat de la ciutat de Barcelona de l'any 2012, l'equip va estimar els nivells mitjans de soroll en el domicili de cada participant. No obstant això, en aquest cas no es va observar cap relació entre el soroll en el lloc de residència i el desenvolupament cognitiu.

“Això podria deure’s al fet que l'exposició al soroll a l'escola és més perjudicial perquè afecta finestres vulnerables de concentració i a processos d'aprenentatge. D'altra banda, mentre que en els centres escolars es van efectuar mesuraments de soroll, en els domicilis es van realitzar estimacions a partir d'un mapa de soroll que podria ser menys precís i que únicament reflectia el soroll en l'exterior, cosa que també podria haver influït en els resultats”, apunta Maria Foraster.

Aquest estudi amplia l'evidència en relació a l'efecte del transport sobre el desenvolupament cognitiu infantil, que fins avui s'havia observat per a escoles exposades a soroll d'avions i també per a escoles exposades a contaminació atmosfèrica procedent del trànsit rodat . L'equip científic subratlla la necessitat de realitzar nous estudis sobre el soroll de trànsit rodat en altres poblacions per a determinar si aquests primers resultats són extrapolables a altres ciutats i contextos.

 

Referència

Foraster M, Esnaola M, López-Vicente M, Rivas I, Álvarez-Pedrerol M, Persavento C, et al. (2022) Exposure to road traffic noise and cognitive development in schoolchildren in Barcelona, Spain: A population-based cohort study. PLoS Med 19(6): e1004001. https://doi.org/10.1371/journal. pmed.1004001


 

Relacionats

Entrevista
Xavier Querol és professor d’investigació a l’IDAEA-CSIC

Xavier Querol ens parla sobre l’augment de les morts prematures per la contaminació de l’aire que respirem i ens proposa algunes mesures per pal·liar la situació de forma urgent.

 

Reportatge

Fa temps que intuïm que el contacte amb la natura, també als nuclis urbans, s’associa amb una millor salut. 

Entrevista
Carolyn Daher, coordinadora de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal

L’EPHA va publicar un informe on va demostrar que, a Barcelona, els costos anuals en l’àmbit sanitari derivats de la mala qualitat de l'aire s’enfilen fins als 1.256 euros per persona.

Butlletí