Els enginyers industrials coneixen les prospectives de l'energia en l'horitzó del 2030

25/01/2006 - 00:00
El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya va presentar dilluns 23 de gener el llibre "L'energia en l'horitzó del 2030". La presentació va tenir lloc davant d'un públic molt sensible a la problemàtica que es planteja en la publicació, i també interessat en algunes de les propostes que s'hi apunten. Antoni Llardén, nou degà del Col·legi, es va encarregar de subratllar-ho ben aviat: "els enginyers tenen una gran preocupació pels aspectes com la qualitat del subministrament energètic, la promoció de noves energies i l'eficiència energètica; debats com aquests permeten exposar i discutir noves idees i perspectives de futur". L'acte també va comptar amb la presència d'Àngel Llobet, exdegà del Col·legi; Josep Isern, director de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i dos dels autors del llibre elaborat per ERF Gestió i Comunicació Ambiental S.L., Ramon Folch i Ivan Capdevila. El director de l'ICAEN, Josep Isern, es va sumar a les opinions dels seus col·legues enginyers i va afegir que "és pertinent que des d'un govern es plantegin diversos escenaris de futur per així poder establir estratègies energètiques de previsió". Així, aquest llibre estima quin pot ser l'escenari al 2030 des d'un punt de vista ni catastrofista ni optimista, sinó més aviat sostenibilista i amb rigor tècnic, ja que "no s'ha de confondre entre allò és desitjable amb allò que és possible". Un exercici de retrospectiva Ramon Folch, que ha dirigit el llibre, va opinar que es tracta d'una aposta que potser "no és objectiva, però si equànime i que respon a les inquietuds i a les evidències cada cop més patents sobre una possible crisi energètica". "Si un simple huracà pot fer trontollar les reserves mundials de petroli, estem front una situació de fragilitat global", va dir. Segons Ramon Folch, "les reserves de combustibles fòssils, sobretot de petroli, flaquejaran a poques dècades vista, perquè la dependència d'aquest tipus d'energia està inscrita en el codi genètic de la societat industrial que ha anat incrementant-se al llarg d'aquests dos segles de desenvolupament tecnològic". La paradoxa està en què no es poden garantir les necessitats energètiques futures, sense abordar un necessari canvi en la demanda. Davant d'aquest conjunt de circumstàncies, cal avaluar la situació des de tots els angles decisius i concebre prudents escenaris prospectius que ajudin a reaccionar adequadament front les diverses eventualitats que s'aniran presentant. Aquest és un dels objectius del llibre, que és una reformulació de l'informe que l'ICAEN va encarregar a ERF, en el marc del Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015, amb vista a posar-ho a l'abast d'un públic més ampli. Tot plegat sense renunciar al rigor científic. L'estudi, en el qual també han col·laborat Antoni Oliva, enginyer agrònom i Anna Moreso, ambientòloga, recull moltes dades i aporta reflexions, compila, contextualitza i jerarquitza informacions existents i fa una extrapolació sota uns escenaris que "tots sabem són canviants, però que han estat estimats en el llibre". "La dificultat a crear uns escenaris plausibles i creïbles no ens eximeix d'intentar-ho... d'aquesta manera es podrà tenir una capacitat de reacció". Per la seva banda, Ivan Capdevila va fer una exposició més quantitativa de la qüestió, mostrant les dades i les taules que argumentaven les prediccions de l'estat energètic en l'horitzó del 2030. En aquest sentit, es va centrar en sis idees clau: la situació actual del sistema energètic, l'evolució tendencial de les diferents fonts d'aquí a 25 anys, els límits físics i ambientals de les fonts renovables, les previsions en cas de crisi energètica, la visió sostenibilista del sistema energètic i per últim una anàlisi de la situació a Catalunya sota unes basesi uns principis sostenibles que incloguin polítiques energètiques que permetin revertir la tendència actual de creixement del consum.

Relacionats

Butlletí