Cristina Serradell

Darreres aportacions

La necessitat d'estendre les xarxes de compra sostenible i obrir fronteres és una de les idees força del moviment que, des de fa uns anys, cada vegada guanya més força a Europa. Cada vegada més ciutadans i administracions aposten per la 'compra verda'. Es va poder veure fa uns mesos a Barcelona, que al setembre va acollir la conferència Ecoprocura, i es veu, igualment, en l'entrevista que presentem, amb un dels experts i representants d'aquestes xarxes internacionals que comparteixen aquest desafiament. Mark Hidson, responsable de l'equip de compra verda de l'ICLEI (Consell Internacional d'iniciatives ambientals locals - Associació Governs locals per la Sostenibilitat).