El nombre d'incendis forestals disminueix un 10% respecte a la mitjana amb un 77% menys de superfície afectada

04/10/2019 - 11:11

El nombre d’incendis al territori de Barcelona ha estat un 10% inferior respecta a la mitjana, amb 134 incendis, i la superfície afectada un 77% menys. Aquesta afectació contrasta en les altes temperatures registrades aquest estiu, per sobre de la mitjana, amb quatre episodis de temperatures extremes, amb dues onades de calor consecutives.

L’informe final del Pla d’Informació i vigilància (PVI) contra incendis forestals de la Diputació de Barcelona durant els mesos d’estiu, constata que el nombre d’incendis al territori de Barcelona durant el període del 14 de juny al 30 d’agost, ha estat un 10% inferior respecta a la mitjana del darrer decenni, amb 134 incendis, i la superfície afectada ha estat un 77% menys que en el període 2009-2018, amb 104,5 ha cremades. Entre aquestes destaca un sol incendi, el de Capellades, que va cremar el 50,5% de la superfície total afectada a la demarcació.

Aquesta afectació contrasta en les altes temperatures registrades aquest estiu al conjunt del territori i que ha estat per sobre de la mitjana, amb quatre episodis de temperatures extremes, amb dues onades de calor consecutives entre el 24 de juny i 7 de juliol, una altra la darrera setmana de juliol i la darrera la setmana del 5 al 11 d’agost, afectant sobretot a les comarques de l’interior.

Per tipologia dels incendis, en l’àmbit i horari del PVI s’han comptabilitzat un total de 12 incendis en entorns d'interfície urbano-forestal d’urbanitzacions, un 33% per sota de la mitjana 2009-18 en el mateix període; 29 incendis agrícoles, un 12% per sota de la mitjana dels darrers anys, i la resta, 79 incendis de caràcter forestal, un 4,8% inferior a la mitjana.

El Pla d’informació i vigilància (PVI) d’aquest estiu, que es realitza amb la col·laboració de nou Federacions i 124 Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), i 269 ajuntaments de la demarcació, ha comptat amb un equip de 259 persones distribuïdes en el conjunt de 475.502 hectàrees forestals. Aquest equip de persones ha cobert diàriament un total de 91 rutes de vigilància per espais forestals, així com 20 punts fixos de vigilància, entre les 12.30 h i les 19.00 h. Entre les tasques desenvolupades ha estat la d’informar a un total de 38.000 persones sobre activitats i comportaments als boscos, especialment en les zones de lleure i les més freqüentades per  excursionistes, que poden ser origen d’un incendi.

D’acord amb l’informe, el personal del PVI ha detectat 233 incidències relacionades amb ús de foc que podrien haver estat motiu d’inici d’incendi. La dissuasió ha estat efectiva en el 75% de les persones informades i, en la resta de casos, s’han notificat a les autoritats. Al mateix temps, els equips de vigilància han detectat 805 punts de risc i revisat més de 4.762 punts d’abastament d’aigua per detectar-ne possibles incidències i han revisat exhaustivament 181 basses i dipòsits d’aigua destinats a prevenció d’incendis forestals. La informació recopilada a l’instant sobre el territori també ha evitat la sortida dels efectius dels mitjans d’extinció a causa de falses alarmes en un mínim de 20 ocasions, facilitant que aquests estiguin disponibles per altres necessitats reals.

Les dades disponibles fins a la redacció de l’informe final de campanya posen de manifest que, com a mínim, un 55% dels incendis comptabilitzats estan causats per l’activitat humana. Tot i així, la demarcació de Barcelona ha sofert un rati de 14 incendis per cada milió d’habitants, un valor inferior en comparació a la resta de demarcacions, que pateixen un rati de entre 50 i 60 incendis per cada milió habitants. 

Campanya “Ni fum, ni foc, cap cigarreta al bosc!”

Pel que fa a la campanya de difusió i conscienciació, aquest any, i com a novetat, els informadors han repartit més de 9.000 ambientadors de vehicle amb el missatge “Ni fum, ni foc, cap cigarret al bosc!”, donat que a la campanya de l’any anterior es va detectar una elevada incidència d’incendis causat per cigarretes.

Entre les persones informades, s’ha realitzat una enquesta de valoració del dispositiu a més de 1.700 persones, resultant que el 98% de les persones enquestades consideren que aquest dispositiu de prevenció dissuadeix o pot dissuadir conductes imprudents, i s’ha detectat que, en més del 52% dels usuaris, les persones informades eren desconeixedores d’aspectes relacionats amb les mesures de prevenció d’incendis forestals a l’estiu.

Accions de prevenció durant tot l’any

La Diputació de Barcelona està compromesa durant tot l’any en la prevenció dels incendis forestals, facilitant tractaments i aprofitaments de les zones forestals, la recuperació de zones agrícoles, la millora de camins i punts d’aigua i l’execució de franges de protecció perimetral en zones habitades, entre d’altres actuacions. Unes tasques que es fan en col·laboració amb els ajuntaments, les agrupacions de defensa forestal, els bombers, els agents rurals i altres cossos de seguretat i protecció civil.


 

Relacionats

Article
Recomanació per Sant Jordi 2024

Contra la sostenibilitat és el darrer llibre publicat per Andreu Escrivà​

Acte
23/03/2024 - 20:30

Butlletí