El Niño redueix la quantitat i qualitat de l'aigua a l'embassament de Sau

Resultats d'un estudi codirigit per l'ICRA i per FLUMEN
Redacció
29/04/2010

En coincidència amb els cicles del fenomen climàtic El Niño, el cabal del riu Ter i la qualitat de l'aigua del pantà de Sau oscil·la en períodes d'entre dos i cinc anys. Així ho demostra l'estudi Niño Southern Oscillation and climate trends impact reservoir water quality (El Niño i les tendències climàtiques afecten la qualitat de l'aigua als embassaments), realitzat per un equip d'investigadors catalans i presentat per l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA). El treball ha estat publicat a la secció "Early View" de la versió electrònica de la revista Global Change Biology, una revista de referència internacional pel que fa a l'efecte dels canvis globals als ecosistemes. La singularitat de l'estudi, que per primera vegada a escala internacional demostra els efectes del canvi climàtic i del Niño en la qualitat de l'aigua als embassaments, és una referència per als gestors de l'aigua a tot el món.

Com a conseqüència del Niño i del canvi climàtic, la quantitat d'aigua que entra a l'embassament de Sau des del riu Ter ha disminuït d'una forma substancial en els darrers 44 anys: mentre que a la dècada dels 60 entrava prou aigua per omplir l'embassament 4 cops l'any, actualment el riu Ter només pot omplir-lo 2,2 cops l'any. És a dir, una disminució del 44% equivalent al volum d'aigua potable urbana consumida a tot Catalunya durant 4 mesos. Segons els resultats de l'estudi, la causa es troba al canvi de clima a la conca del Ter, principalment l'augment de temperatures que hauria provocat un increment significatiu de la transpiració dels boscos.

Aquesta disminució en la quantitat d'aigua que entra a l'embassament de Sau repercuteix negativament en la seva qualitat, com ho demostra el dèficit d'oxigen dissolt a l'aigua de l'embassament, un paràmetre indicador de baixa qualitat que ha augmentat un 23% de mitjana. Aquest efecte és més intens durant anys secs, quan l'embassament presenta un augment del 30% de les situacions de manca d'oxigen provocada per la tendència climàtica.

L'estudi també estima que la disminució de cabals provocada pel canvi climàtic ha contrarestat parcialment els beneficis obtinguts gràcies a la implantació del Pla de Sanejament a la conca del Ter durant els anys 80-90. Aquest pla va aconseguir reduir les situacions de dèficit d'oxigen dissolt en un 30%, però sense la presència del canvi climàtic s'hauria arribat a una reducció del 48%.

Aquests resultats suggereixen que, si les prediccions climàtiques per a la nostra regió es compleixen, implicaran a mitjà termini una reducció important de la qualitat de l'aigua als nostres embassaments que només podria ser contrarestada amb l'afinament dels processos de depuració de les aigües residuals.

Tanmateix, aquest estudi no només té implicacions locals: moltes regions del món basen l'abastament d'aigua potable en els embassaments. Per tant, els resultats obtinguts suposen un avís global per als gestors de l'aigua en el sentit que el canvi climàtic pot ser un risc futur pel que fa no només a la quantitat d'aigua, sinó també a la seva qualitat i els costos de tractament.

La recerca es basa en l'anàlisi de dades sobre la quantitat i la qualitat de l'aigua recollides a la conca del Ter i a l'embassament de Sau, des del primer cop que es va omplir l'any 1964. Aquestes dades van ser recollides per l'equip de recerca de dinàmica fluvial i enginyeria hidrològica FLUMEN i l'empresa Aigües Ter Llobregat, i han estat analitzades per l'equip investigador durant dos anys.

El autors de l'estudi són Rafael Marcé, investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) i director de l'estudi; Joan Armengol, codirector del grup de recerca FLUMEN i codirector de l'estudi; Miquel Àngel Rodríguez-Arias, investigador de l'Institut Català de Ciències del Clima (IC3, Barcelona) i Juan Carlos García, responsable de tractament i recurs hídric de l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) del Ter a l'empresa Aigües Ter Llobregat.

Relacionats

Butlletí