El Govern català adapta l'estratègia en energia solar fotovoltaica al nou context normatiu

Font: Govern.cat i aldia.cat

24/09/2019 - 09:00

A més, preveu que l'estratègia es presenti durant el 2020, encara que ja es començaran a activar accions "considerant la situació d'emergència energètica".

El Consell Executiu ha decidit modificar l’acord de Govern d’elaboració de l’estratègia SOLARCAT, aprovat l’octubre de 2017, per adequar-lo al nou context normatiu i reajustar-ne els períodes d’execució. L’acord, que manté els objectius inicials de garantir la captació, aprofitament i emmagatzematge elèctric de l’energia solar a Catalunya, preveu que l’estratègia SOLARCAT es presenti al Govern durant l’any 2020, tot i que enguany ja es començaran a activar diverses accions considerant la situació d’emergència climàtica.A més, incorpora un conjunt de mesures per fer més transversal l’actuació del Govern en matèria d’energia solar fotovoltaica, de manera que arribi també a àmbits com la indústria o la innovació.

L’actualització d’aquest acord de Govern respon a la necessitat d’adequar-se als canvis en la normativa estatal en matèria d’autoconsum fotovoltaic, que han eliminat obstacles a aquesta modalitat. A més, en reajusta els períodes d’execució, ja que la intervenció de la Generalitat degut a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola va paralitzar l’execució de polítiques ordinàries i va afectar la disponibilitat pressupostària per a l’any 2018.

L’estratègia SOLARCAT determinarà els objectius estratègics i numèrics per a l’energia fotovoltaica a Catalunya per als propers anys. Per assolir aquests objectius partint dels actuals 300 MW instal·lats, i tenint en compte que Catalunya aspira a una generació elèctrica 100% renovable, l’acord de Govern inclou el desenvolupament d’una estratègia territorial per a la implantació de les energies renovables en el territori de Catalunya. En aquest sentit, s’impulsarà models legals i financers, com ara les inversions de caire col·laboratiu,  que facilitin la participació de veïns i entitats en la implantació de centrals de generació renovable. La intenció és desenvolupar mecanismes que millorin la integració d’aquestes instal·lacions en l’entorn proper i permetin que els beneficis generats reverteixin en el propi entorn.  

L’acord de Govern manté l’aposta pel desenvolupament de models i projectes de parcs solars en terrenys de la Generalitat de Catalunya, i hi afegeix també el suport a la implantació d’instal·lacions solars d’autoproducció fotovoltaica als edificis i equipaments de la Generalitat. D’aquesta manera, se seguirà treballant perquè la Generalitat esdevingui una productora d’energia fotovoltaica ja sigui a través d’inversió privada i mitjançant contractes de compra garantida a llarg termini (és a dir, la inversió l’efectua el capital privat i la Generalitat garanteix la compra a llarg termini de tota l’energia generada per la central a un preu pactat), o bé mitjançant actuacions en edificis de la Generalitat.

 

Aposta per l’autoconsum en la indústria, per la innovació i pel coneixement

L’acord de Govern també manté els incentius a l’autoconsum solar fotovoltaic en l’àmbit privat, però els amplia més enllà de l’àmbit domèstic i els acosta a la indústria. Així, es donarà suport a les associacions empresarials per tal que creïn oficines tècniques amb la finalitat d’identificar i desenvolupar projectes d’autoproducció solar fotovoltaic en el sector industrial. Al mateix temps, es continuarà convocant línies d’incentius per a bateries d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en l’àmbit domèstic –de les quals ja se n’han fet dues convocatòries-, i es cooperarà amb les agències d’energia locals per buscar noves maneres d’impulsar aquesta modalitat.

De la mateixa manera, també incorpora noves línies de treball per aplicar la innovació i el coneixement a l’energia fotovoltaica. Per una banda, es pretén avançar en la tecnologia que facilita la integració de les energies renovables amb el vehicle elèctric i l’emmagatzematge d’energia; per això, s’habilitarà incentius per a projectes de creació de plataformes d’integració de sistemes energètics. Per l’altra, també es vol millorar el coneixement del recurs solar, de manera que es reforçaran les estacions de la xarxa de radiació solar i es desenvoluparan eines per posar a disposició de ciutadans i empreses tots les dades disponibles en aquest àmbit. Paral·lelament, se seguirà desenvolupant el projecte IoCAT, per incorporar la tecnologia blockhain a l’àmbit de l’autoproducció solar fotovoltaica.

La dotació pressupostària per a l’estratègia, que es canalitzarà a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) del Departament d’Empresa i Coneixement, es manté en els 5,6 milions d’euros. L’estratègia SOLARCAT forma part de les mesures impulsades pel Govern, en el marc de la Llei del Canvi Climàtic i de les bases per al Pacte Nacional per a la Transició Energètica, per avançar cap a un nou model energètic més net, sostenible i democràtic, basat al 100% en les energies renovables l’any 2050, i per fer front a l’emergència climàtica.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

S'ha realitzat la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l'edifici de la Biblioteca Frederica Montseny. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Canovelles fa un pas més en l'aposta per les energies renovables, la sostenibilitat i l'eficiència energètica.

Article

La nova instal·lació, sumada al motor de cogeneració, permetrà estalviar uns 603.261 kWh.

Notícia

La instal·lació compta amb més de 1000 plaques dividides en 9 zones que proporcionaran fins al 20% de l’energia que consumeix actualment la planta depuradora.

Butlletí