[CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE] Àngel Juvé: Hi hauria d'haver més coordinació entre administracions

20/11/2006 - 00:00
ÀNGEL JUVÉ: Arquitecte. Assessor de la ONG DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural [ accedeix a la resta d'entrevistes ] Quines són les principals consecucions del Decret d'ecoeficiència aprovat per la Generalitat? Valoro molt positivament que la Generalitat s'hagi avançat a la normativa que ens venia en el Codi Tècnic, ja que suposa un intent de concreció i realització precisa de la convenció Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic o el Protocol de Kyoto. Malgrat tot, cal que s'apliqui bé, ja que l'estat espanyol és l'estat que menys compleix els compromisos de Kyoto i per petita que sigui aquesta iniciativa, ja és molt positiva. I les assignatures pendents d'aquest Decret? El Decret és molt precís i ampli ja que engloba tot tipus d'edifici. Però a la pràctica, les administracions a part de practicar amb l'exemple en els seus edificis i construccions, haurien d'estendre aquestes pràctiques de sostenibilitat a la resta de serveis municipals, perquè sinó és una contradicció. Per exemple, si una depuradora no es troba ben dimensionada i aboca l'aigua al riu sense depurar en un 50%, si es retallen les instal·lacions eòliques, si un ciutadà fa la recollida selectiva dels residus a casa seva, tal com contempla el decret però a l'exterior de l'edifici no hi ha un sistema municipal de recollida i selecció, etc, aleshores no es pot exigir al ciutadà si l'administració no compleix. És necessari que hi hagi un seguiment de l'aplicació del decret de manera estricta i obligatòria per part de l'administració. En quant al Codi Tècnic de l'Edificació aprovat pel Govern espanyol, quins són els principals èxits en clau sostenibilista? A Catalunya s'haurà d'aplicar el Decret sense desobeir el Codi. Aquest Codi serà sempre el marc de referència, però l'última paraula decisòria la tindran els ajuntaments perquè són els que donen les llicències municipals d'obra, treuen els informes urbanístics... Quines són les assignatures pendents del Codi? Les formes de control i la seva aplicabilitat, ja que s'hauria de poder sancionar a un ajuntament en cas que no dimensioni bé la seva aplicació. De què serveix recomanar al ciutadà que economitzi energia en els tancaments de l'edifici, que estalviï aigua amb aixetes de baix consum, etc, si a l'endemà l'ajuntament pot aprovar la creació d'un camp de golf que esgoti els aqüífers. Hi hauria d'haver una bona conjunció entre tots els nivells de les administracions, des de l'ONU, des de Kyoto, fins a l'ajuntament del poble més petit de Catalunya.

Relacionats

Butlletí