Comença la lectura de xips dels cubells porta a porta a la Garriga

12/01/2023 - 15:00

A partir de diumenge 1 de gener, ha començat el control de les aportacions per tal d'aplicar la nova taxa de residus segons la participació en el sistema porta a porta.

Així, el personal de recollida de residus, farà la lectura dels xips incorporats al cubells, de manera que es començaran a comptabilitzar les aportacions de les fraccions orgànica i rebuig.

D'aquesta manera, es podrà aplicar la nova taxa de residus, regida per l'ordenança municipal aprovada en el ple d'octubre, per la qual s’estableix una reducció del 5 % de la taxa per la recollida domiciliària d’escombraries als habitatges que aportin fracció orgànica un mínim de 40 vegades l’any, mentre que s’aplicarà un recàrrec d’un 15 % a aquells que facin menys de 10 aportacions d’aquesta fracció a l’any. Pels habitatges que deixen els residus en un punt d’aportació, el control es farà a través del número d’accessos que s’hi facin.


Bonificació per l'ús de la deixalleria

A més, també s’estableix una reducció del 10 % de la taxa als habitatges que hagin utilitzat la deixalleria (tant la fixa com la mòbil) un mínim de 10 vegades durant l’exercici anterior.

La nova aplicació de la taxa es veurà reflectida en el rebut referent al 2023 (que els habitatges rebran al 2024), un cop passat l’any i amb totes les dades del període recollides. El preu base de la taxa es manté en 188,32 €.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

La Garriga es converteix en el municipi més gran de Catalunya que implanta el porta a porta a tota la població.

Article

Des que es va posar en marxa el sistema de recollida de residus porta a porta a la Garriga, el passat 29 d’abril, la recollida selectiva ha passat del 43 al 79 %.

Notícia

Flix dobla l'índex de reciclatge de la brossa amb el servei de recollida selectiva porta a porta. El nou sistema incrementa la fracció orgànica, reduïx la resta i permet estalviar costos al consistori

Butlletí