Comença la campanya de seguiment d'hivern del dofí mular al Parc Natural del Cap de Creus

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

09/12/2020 - 12:27

En el marc del projecte Dofins de Tramuntana, impulsat des del 2017 per l’entitat SUBMON, l’estudi permetrà comprovar l’evolució de la població i avaluar els aspectes d’un possible impacte de la paralització de l’activitat marina per la COVID-19. Enguany el Departament de Territori i Sostenibilitat finança part del seguiment, amb una aportació de 14.900 euros

L’entitat SUBMON ha iniciat el seguiment d’hivern de la població de dofí mular (Tursiops truncatus) al Parc Natural del Cap de Creus, en el marc del projecte Dofins de Tramuntana, que impulsa des del 2017. Enguany, el Departament de Territori i Sostenibilitat hi col·labora amb una aportació de 14.900  euros.

Així, es podrà determinar la possible afectació en aquesta espècie de la paralització de l’activitat marina derivada de la COVID-19, en una època en què els nivells acústics són similars als registrats durant l’etapa de confinament de la passada primavera. Llavors, l’accés al mar va estar molt limitat, i la calma i el silenci van ser protagonistes.

Poc després, durant la temporada d’estiu, i de manera sobtada, va augmentar notablement la presència de barques, especialment a la zona de la Costa Brava i el Cap de Creus. En aquest sentit, el projecte  també servirà per comparar els albiraments de campanyes anteriors en període estival, respecte l’hivernal, per avaluar l’efecte de l’activitat nàutica recreativa.

Un DNI a l’aleta dorsal

Per fer-ho, es mirarà i compararà la composició dels grups de dofins, el número de cries, la distribució a la zona i el comportament en superfície. Aquesta comparativa donarà una indicació inicial per saber si la disminució de la pressió nàutica sobre la població de dofí mular del Cap de Creus té algun efecte significatiu.

La identificació dels dofins es du a terme amb fotografies de l’aleta dorsal, perquè les marques que presenta són úniques per a cada individu, la qual cosa facilita l’estudi d’evolució de la població.

Durant aquests anys s’han dut a terme diverses campanyes científiques amb la intenció d’identificar els individus d’aquesta espècie i poder-ne fer una estima de població a la zona. Aquest marcatge permet poder fer un seguiment a llarg termini per avaluar canvis en la composició de la població.

Fins ara, les diverses campanyes d’albirament han permès la identificació d’uns 400 exemplars. També s’han fet estimes de població preliminars pels anys 2017 i 2018 d’entre 150 i 200 animals. El seguiment també ha permès conèixer la seva distribució i el percentatge d’associació amb l’activitat pesquera (els casos en que els albiraments de dofins estaven associats a barques de pesca de ròssec i els casos en que aquesta associació era per alimentar-se), així com conèixer les femelles que han tingut cria, en molts casos.

El projecte també ha inclòs actuacions de mitigació sobre els problemes de conservació, com l’establiment de bones pràctiques pesqueres o bones pràctiques en l’aproximació d’embarcacions recreatives als animals, així com donar a conèixer el patrimoni natural marí a la població, a través de xerrades i accions de divulgació específiques.

La iniciativa pretén contribuir a la vertebració del territori des d’un punt de vista ambiental i social, treballant conjuntament amb sectors d’interès com el pesquer i el turisme marí per aconseguir una coexistència sostenible amb aquests animals marins.


 

Categories: 

Relacionats

Opinió

És necessari replantejament general sobre el mateix concepte de progrés, cap a un equilibri entre el desenvolupament humà i els valors naturals, per a una bona qualitat de vida sense traspassar els límits del planeta.

Entrevista

Francesc Baró és investigador de l’ICTA-UAB, i professor investigador de la ULB (Universitat Lliure de Brussel·les) Ha dirigit el primer estudi sobre el verd escolar a Barcelona, el qual identifica diferents patrons de desigualtat en l'exposició i l'accés als espais verds dels infants escolaritzats a la ciutat. Reflexionem amb ell sobre justícia ambiental, el paper dels centres escolars en l’articulació de la vida als barris i la necessària naturalització d’aquests espais.

Notícia

L'AMB ha presentat el treball de recerca bibliogràfica Biodiversitat i salut, que constata científicament la correlació entre l'augment d'espècies de flora i fauna a les nostres ciutats i una millora de la salut de les persones.

Butlletí