Comença el nou servei de recollida de residus comercials porta a porta a Sant Just

Font: Sant Just Desvern

02/12/2020 - 12:28

Aquest 9 de novembre ha començat a funcionar el nou sistema de recollida de residus comercials basat en el sistema porta a porta. Després de la campanya d’informadores i informadors ambientals i el lliurament de material informatiu, s’inicia avui el canvi de model de recollida per al teixit comercial i els equipaments de Sant Just Desvern. Aquest sector genera una part important dels residus municipals i, en aquest sentit, la seva implicació és imprescindible en l’objectiu d’incrementar els índexs de recollida selectiva i millorar la separació de residus al municipi.

Com funciona la recollida de residus porta a porta comercial?

Per tal que la recollida comercial porta a porta funciona correctament, cal que els establiments i comerços:

  • Seleccionin i separin bé els residus.
  • Dipositin cada residu al seu bujol o recipient corresponent.
  • Lliurin el bujol o recipient a la porta de l’establiment seguint el calendari i l’horari establerts.
  • Recullin el bujol quan estigui buit.

Identificació amb xip

El nou model de recollida de residus comercial inclou un sistema d’identificació amb xip, que permetrà fer un seguiment de les fraccions que es recullen a cada comerç. Els xips estan situats als bujols i a la façana del comerç, en funció de la fracció.

Què s’aconsegueix amb el nou sistema porta a porta comercial?

El sistema de recollida porta a porta comercial permet:

  • Millorar l’eficiència de la gestió dels residus que es generen i oferir un servei de qualitat al sector comercial.
  • Assolir una participació generalitzada dels comerços en la separació en origen i en la recollida selectiva.
  • Reduir la quantitat total de residus generats i disminuir la quantitat de fracció resta i impropis.
  • Descongestionar els contenidors de la via pública.
  • Reduir la quantitat de deixalles que van als abocadors, reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i estalviar recursos i energia.

Per a més informació sobre el nou sistema de recollida de residus comercials, podeu consultar les xarxes socials @santjustresidus a Twitter i Instagram i el web santjust.cat/residus.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Cornellà de Llobregat és un dels municipis de la zona metropolitana que menys residus genera, però també és un dels que menys recicla. El 2020, Cornellà va generar 35.665 tones de residus urbans. Per a complir els objectius mediambientals fixats per la Unió Europea, reciclar el 55% de tots els residus municipals al 2025 i el 60% el 2030, cal el compromís de tota la ciutadania.

Notícia

S'han desvetllat dues accions sorpresa que hi ha previstes dins de la campanya No la caguis! Es tracta de dues muntanyes d'incivisme formades per un volum equivalent als mobles i trastos que cada setmana es retiren als carrers de les Franqueses del Vallès.

Notícia

 

El canvi, segons l'Ajuntament, no té voluntat sancionadora sinó pedagògica per detectar quins veïns no reciclen i poder-los convèncer perquè separin els residus

Butlletí